Praha 2, Španělská 16

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pátek 14. prosince 2018
  • Svátek má Lýdie
Zítra má svátek Radana
Skoro zataženo
Pátek 10%
High 0° / Low -4°
Skoro zataženo
Skoro zataženo
zítra 10%
High -1° / Low -6°
Skoro zataženo
Skoro zataženo
neděle 10%
High -2° / Low -3°
Skoro zataženo
Částečně oblačno
pondělí 10%
High 2° / Low -2°
Částečně oblačno
Částečně oblačno
úterý 10%
High 2° / Low -4°
Částečně oblačno

Přijetí-oznámení-2018-19

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 bude probíhat 9. a 10. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 hod v ředitelně školy.

Dny otevřených dveří, kdy se bude vydávat dokumentace požadovaná k zápisu a veškeré informace, budou probíhat 25. a 26. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.

K žádosti je třeba doložit:

  • Vyplněný, lékařem potvrzený evidenční list.
  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte.
  • Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte v Praze 2.
  • V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Případné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).Přednost k přijetí mají děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 2 (spádová oblast). 

Pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2018 věku pěti let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 povinné.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka mateřské školy vydává jako statutární orgán školy (dále jen „ředitel“) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle těchto kritérií:

1)      Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a  odst. 2 školského zákona s místem trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2.

2)      Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2.

3)      Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2.

4)      Docházka dítěte s potřebou využívat internátní provoz, pro který je škola zřízena.

V případě rovnosti splněných kritérií se postupuje podle věku.

 

 

 

 

 

 

 


          WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE


      FIREWALL
      ANTIMALWARE