Informace k zápisu

 

 

Zápis na školní rok 2020/2021 byl ukončen dne 11.5.2020

 

Žádost o zpětvzetí