Praha 2, Španělská 16

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 25. ledna 2020
 • Svátek má Miloš
Zítra má svátek Zora

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

 
PLÁN DLOUHODOBÉHO ROZVOJE

 

Dnešní děti vyjdou ze školy 2l.století. Akcent na samostatnost a tvořivost dítěte počítá s tím, že u nás získané poznatky – vlastnosti mu umožní nové, neznámé nároky v budoucnu zvládnout a vyrovnat se s nimi.

Výchovně vzdělávací program bude realizován ve třídách smíšených věkových skupin, dle osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání a zaměřujeme se na posílení estetických složek předškolní výchovy.

Obsahová náplň: kurikulum jaro, léto, podzim, zima – jeho využití v programu dětí

Dítě bude dosahovat v tomto procesu nových zkušeností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu 

 • vlastním výkonem,
 • dle svých schopností,
 • individuálním stylem.

Kurikulum naší školy bude vycházet z osobnostního přístupu.

Vzdělávací cíle:

 • napomáhat sociálnímu vývoji,
 • výchova ke zdravému životnímu stylu (projekt dětský úsměv),
 • důraz na celkový citový, morální a charakterový vývoj.

Prostředky: činnost, tvořivost, rozvoj individuality dítěte, nezávaznosti, zájmy – široká nabídka.

Výběr a struktura cílů bude s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti a podmínky konkrétní skupiny dětí realizována učitelkami ve třídách pomocí situačních plánů – projektů „šitých na míru“, podle potřeb a zájmu dětí v dané skupině.

Při realizaci projektů ve smíšené věkové skupině všech tříd, bude hojně využíváno her, tvorby aktivního – podnětného, živého a radostného prostředí.
ZÁVĚR:Snahou realizovat obsah – cíle tohoto výhledového plánu je připravit dítě odcházející z naší mateřské školy s internátní péčí na úspěšné převzetí rolí ve společnosti, až bude jednou dospělé. Aby:

 • pochodilo a orientovalo se v současném světě,
 • chápalo druhé, ale pochopilo i samo sebe,
 • vědělo, co je zodpovědné,
 • stalo se samostatným.


          WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE


      FIREWALL
      ANTIMALWARE