5. třída

 

Umístění: 3.patro

 

„Co se učíme v mateřské škole, se učíme pro život. To, co se učíme v dalších školách, se učíme pro svojí budoucí profesi“

Předškolní vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách. Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“.

Velký důraz klademe na adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla zdokonalování komunikativních dovedností.

Individuální péči poskytujeme dětem, kteří se připravují na vstup do ZŠ, a proto nejen tyto ale i ostatní děti se snažíme vést k většímu soustředění, pozornosti, dodržování domluvených pravidel a dokončování činností. Důraz klademe na rozvoj grafomotorických dovedností a správné držení tužky.

Velkou výhodou 5. třídy jsou nově zrekonstruované prostory, které poskytují dětem dostatek možností pro hry i volný pohyb. Nábytek je rozmístěn tak, aby věci, hračky a předměty patřící dětem k užívání byly dobře přístupné a přehledné. V naší třídě je koutek s dětskou kuchyňkou, obchůdkem, koutek pro odpočinek dětí a prostory pro hry s velkými stavebnicemi a dalším konstruktivním materiálem. Součásti třídy je i EVVO koutek kde zkoumáme přírodu a učíme se o ní. Disponujeme také terasou vybavenou truhlíkem, kde pěstujeme jahody a sezónní zeleninu, v květináčích pak bylinky do polévky.