Platby

 

 

Rodiče jsou povinni včas (maximálně do l0.dne v měsíci) platit předem měsíčně tyto platby:

  • Školné 1200,- Kč i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole!!! Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.
  • Stravné 49,- Kč za den + příplatky za přihlášené večeře 25,-Kč a snídaně 10,-Kč. Celková výše stravného je závislá na ohlášené docházce dítěte.
  • Děti s odkladem školní docházky -stravné 53, Kč, večeře 25,Kč, snídaně 11,Kč
  • Snídaně a večeře se účtují zpětně se zálohou na následující měsíc.

Případné nesrovnalosti konzultují rodiče osobně nebo telefonicky s hospodářkou školy (222 250 793/722 290 343).
Příspěvky do Spolku rodičů (určené na kulturu, oslavy a akce pro děti i rodiče) se platí ve výši 2000,- Kč 2 x ročně a je posílán na účet SRMŠ.