Časový program mateřské školy s internátní péčí

 

 

 • 06.30 – 07.00 Snídaně
 • 07.00 – 08.20 Příchody, volné hry, individuální péče, předškolní příprava
 • 08.20 – 08.40 Ranní cvičení
 • 08.40 – 09.00 Hygiena, svačina
 • 09.00 – 09.45 Realizace řízených, výchovně vzdělávacích činností 
 • 09.45 – 11.30 Pobyt venku
 • 11.30 – 12.30 Hygiena, oběd
 • 12.30 – 13.00 Četba, poslech, vyprávění před odpočinkem
 • 13.00 – 14.20 Odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • 14.20 – 14.45 Vstávání, převlékání, pohybové chvilky
 • 14.45 – 15.00 Odpolední svačina
 • 15.00 – 17.30 Odpoledni hry a zájmové činnosti, individuální péče
 • 17.30 – 18.00 Večeře (pouze pro přihlášené děti)
 • 18.00 – 19.30 Hry dětí v internátním provozu
 • 19.30 – 19.45 II. Večeře
 • I9.45 – 20.30 Večerní hygiena, ukládáni k spánku, čtení před usnutím 
 • 20.30 – 06.30 Noční klid s dozorem vychovatelky
 • 06.30 – 07.00 Vstáváni, ranní hygiena, snídaně dětí v internátním provozu