Časový program mateřské školy s internátní péčí

 

 • 07,00 – 08,20   Scházení dětí, volné hry, individuální péče, předškolní příprava, komunitní kruh
 • 08,20 – 08,55   Ranní cvičení, hygiena
 • 08,35 – 09,15   Přesnídávka (třída, která jde první na oběd, jde i první na svačinu), hygiena
 • 08,55 – 09,55   Realizace řízených, výchovně vzdělávacích činností 
 • 09,40 – 12,15   Převlékání, pobyt venku, hygiena, reflexe
 • 11,45 – 12,45   Oběd (třídy se střídají, obědvají postupně), hygiena, převlékání
 • 12,25 – 13,15   Četba, poslech, vyprávění před odpočinkem    
 • 12,45 – 14,45   Odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškoláci)                                    
 • 14,05 – 14,50   Vstávání, převlékání, pohybové chvilky, hygiena
 • 14,25 – 15,10   Svačina (třída, která jde první na oběd, jde i první na svačinu), hygiena
 • 14,45 – 17,30   Odpolední hry a zájmové činnosti, pobyt venku, individuální péče, předškolní příprava, rozcházení dětí
 • 17,30 – 18,00   Hygiena, večeře (pouze pro přihlášené děti)
 • 18,00 – 19,00   Hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi v internátním provozu, Večerníček,rozcházení dětí po večeři
 • 19,00 – 20,00   Hygiena, II. večeře, večerní hygiena
 • 20,00 – 20,45   Ukládání ke spánku, čtení před usnutím
 • 20,45 – 06,45   Noční klid s dozorem vychovatelky
 • 06,45 – 07,15   Vstávání, hygiena, snídaně