1.třída

 

Motto: „Zařiďme věci tak, aby dítě zvládlo svůj úkol co nejlépe

a nezapomeňme ho za to pochválit.“

 

Třída se nachází ve druhém patře a je zde zapsaných 21 věkově smíšených dětí.

Předškolní vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu: „Jaro, léto, podzim, zima“. Důraz klademe na vzájemný respekt, pomoc a vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Zaměřujeme se na sebeobsluhu, vytváření správných návyků, rozvíjíme logické myšlení a paměť. Aby byly děti co nejlépe připraveny na vstup do ZŠ, pracujeme s nimi individuálně, důraz klademe na správné držení tužky a rozvoj grafomotoriky. Velký důraz rovněž klademe na environmentální výchovu. Na terase ve vyvýšených záhonech pěstujeme bylinky a zeleninu, třídíme odpad, šetříme vodou, energiemi i materiálem.

Děti mají ve třídě velkou hrací plochu, kde si rády hrají s různými druhy stavebnic, v dětské kuchyňce vaří, či nakupují v obchůdku, nebo zde rády cvičí a hrají pohybové hry a v rámci hudebních činností zpívají a tančí. V pracovní části třídy rádi kreslí, malují nebo zde pracujeme v rámci předškolní přípravy s předškoláky. Ve třídě je pro děti k dispozici EVVO koutek, kde zkoumáme přírodu a koutek s knihovnou a časopisy.

Ve škole máme tělocvičnu, kam chodíme na velké cvičení a též keramickou dílnu, kde všichni pracujeme s hlínou.

Součástí naší třídy je oddělená ložnice pro odpočinek, umývárna s WC se nachází hned naproti třídě. S radostí si děti užívají rovněž pobyt a hry na krásné školní zahradě či vycházky do okolí školy a do Riegrových sadů.