EVVO

Březen 2024

„Slunce nás probouzí“

V březnu si děti užívaly hledání a pozorování prvních známek jara. Ve 3. třídě objevovali a zaznamenávali – vyrobili si encyklopedie květin rostoucích v našem okolí, do kterých si děti průběžně budou kreslit květiny, které kolem nás můžeme najít. Vyrobili „škvorníky“, úkryty pro hmyz z naší zahrady. A vynesli Morenu (zimu), aby už tu s námi jaro zůstalo.

      

      

         

     

   

Nejen když bylo krásné počasí a slunce nám svítilo, čerpali jsme jeho energii na zahradě, ale navštěvujeme také park Riegrovy sady, Rajskou zahradu a celé blízké okolí. S sebou máme EVVO tašku vybavenou lupami, cestovním mikroskopem či dalekohledy a dalšími bádacími pomůckami. Hrajeme si také i s přírodninami, které využíváme také jako pomůcky – třeba při hrách na školu.

       

     

Děti starší 5ti let navštívily Muzeum Bedřicha Smetany s nádherným programem, připomínajícím jeho výročí, které si užily a cestou sledovaly krásy Prahy a jejích památek. Ve 2. a 5. třídě měly zase program z projektu „Rosteme na zahradě“ od ekocentra Ekodomov s názvem „Zimní ztišení“ – ještě děti stihly program k zimě a pátrání po stopách zvířat. Všichni se už ale těšili na velikonoce a připravují se na jaro v celé jeho kráse – setí, sázení, klíčení a pučení.

     

       

       

   

 

Únor 2024

„Zima nás baví“

Celý měsíc se nesl ve znamení zimy a toho, co přináší nám lidem i zvířatům a přírodě. V první části února jsme oslavili masopust v duchu lidových tradic našich předků. Vyráběli tradiční masky, ochutnávali tradiční jídla, zkoušeli různé zvyky.

     

       

 

Dále jsme se zabývali tím, co zima přináší zvířatům, jak ji tráví a jak jim můžeme v zimě přilepšit. Pozorovali jsme ptačí hnízda, vciťovali se do potřeb zvířat, stavěli hnízda i doupata, zvířata jsme poslouchali, pozorovali, napodobovali, přikrmovali… V některých třídách proběhl metodický celek dle plynulého učení Josepha Cornella „Ptáci v zimě“. Celá mateřská škola si užila výtvarný program s prvky artefiletiky a zážitkové pedagogiky – Program „Hnízda a doupata“ – zimní dílnu s tématikou zvířat, jejich nor, doupat a hnízd. Povídání o zvířatech, která v zimě spí a která ne. Kreslení zvířátek a společné tvoření hnízd a doupat z přírodnin s reflexí a sdílením na závěr.

       

           

     

   

 

Věnovali jsme se také pohádkám a zimním sportům a jejich bezpečnosti. Zkoušeli jsme také lézt na stromy a přemýšleli, které stromy jsou na lezení vhodné, a které bychom naopak mohli našimi pokusy poškodit.

       

     

     

 

Leden 2024

„Co děláme celý rok pro sebe a náš svět“

V měsíci lednu nás hned první týden navštívili Tři králové z 1. třídy, kteří nesli své dary jako myrhu, kadidlo a zlato. Průvod se představil v každé třídě, celou naší školou.

S dětmi jsme si užívaly sníh a led nejen při pobytech venku, ale také jsme zkoumali a tvořili krásná díla. Pořádně mrzlo, ale i sněhové radovánky dětem neunikly.

 

Staráme se o své prostředí i okolí – probrali jsme téma třídění a recyklace a také nezapomínáme na péči o morčata Hugo a Lojzu.

Všechny třídy navštívily program „Astrohrátky“ a při té příležitosti se někdo stihl i podívat na okolí Petřínské rozhledny. První třída si také užila návštěvu Národního muzea a třetí třída navštívila Staroměstské náměstí a Orloj při tématu ročních období a času.

Prosinec 2023

„Vánoce a my“
Hned 1.prosince jsme s dětmi ozdobili vánoční stromek na Náměstí Míru vlastnoručně vyrobenými ozdobami z dřívek a vlny. Nádherně nám k tomu začalo sněžit a sněhová nadílka pokračovala i další dny. Užili jsme si na sněhu spoustu legrace v blízkém parku.

        

       

       

         

         

        

             
Pro ptáčky jsme vyrobili jedlé ozdoby, které děti zavěsily na smrček na zahradě a nebo rozvěsily v Riegrových sadech. Ozdobené vánoční stromky na děti čekaly ve třídách a nechyběla ani nadílka do všech tříd i na zahradu.

         

       

Děti se k předvánočnímu času připojily aktivně – vnímaly vůně i rozmanitost vánoc všemi smysly, pekly, sušily ovoce i ochutnávaly.
Závěr měsíce prosince jsme zakončili besídkami na třídách – některé probíhaly venku, jiné ve třídách, ale všichni si společně užili atmosféru vánočního času a tradic. Těšíme se na Vás v roce 2024.

        

         

         

         

Listopad 2023

„Abychom byli zdraví“

V listopadu padá spousta listí, kdy se příroda chystá na zimu a děti si nejen s listím vyhrály. Pouštěly draky a užívaly si podzimní počasí, kdy nám svítilo slunce, ale i zapršelo a ke konci měsíce dokonce zasněžilo. 😊 Děti stihly ale přihrnout listí ke stromům a dozvěděly se, kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin.

           

      

     

      

          

          

        

         

     

Věnovali jsme se pražským pověstem, děti z 1. třídy navštívily Faustův dům. Všechny třídy si užily vycházku s průvodkyní paní Královou na Vyšehradě. Hned za branou si děti zkusily odkrokovat, jak silné je opevnění, na dalším místě, kde původně stála brána Špička jsme viděli v kamenech stopy po zbraních. Zastavili jsme se u rotundy svatého Martina, kde prý o půlnoci dodnes straší strašlivý pes s tureckým turbanem. U Cihelné brány jsme viděli vchod do tajné chodby a dozvěděli se, že jsou zde uložená některá původní sousoší z Karlova mostu. Kopečkem nahoru jsme došli k místu, kde je v parčíku původní socha svatého Václava z Václavského náměstí. Dozvěděli jsme se o kostelu svatého Petra a Pavla a pověsti Čertových kamenů. Na hřbitově Slavín jsme viděli hrob spisovatele od Rumcajse a Manky, ale třeba i Bedřicha Smetany. Došli jsme k vyhlídce, kde skočil Horymír s Šemíkem, a i k soše kněžny Libuše.

       

   

   

   

Protože v měsíci listopadu jsme si povídali také o lidském těle, zdraví a o tom, co nám prospívá či škodí, tak nejen že se tomuto tématu děti věnovaly během dopoledních činností, ale i ve dvou třídách si přichystali dílnu pro rodiče na téma zdraví. Ve 4. třídě si užili „Levandulové odpoledne“. Děti přichystaly levandulové sušenky, paní učitelky levandulový čaj a společně s rodiči potom děti šily polštářek naplněný levandulí. V 1. třídě si děti přichystaly jablíčkovou dobrotu a společně s rodiči tvořily přírodní mýdlíčka. Všechny třídy také navštívily akci od zastupitelstva na náměstí Míru k uctění památky Dne válečných veteránů.

     

   

     

     

     

     

   

Funguje nám skvěle EKO služba nejen ve školce, ale zapojují se i rodiče doma. Využíváme opětovně spousta materiálů k dalšímu tvoření či hrám. Staráme se o morčátka Huga a Lojzu.

       

 

Říjen 2023

„Podzim kolem nás“

Všechny třídy si užily výlet do Dendrologické zahrady v Průhonicích s názvem „Podzim v zahradě“, kde je přivítaly paní lektorky povídáním o ročních obdobích. Děti pozorovaly pestrost barev podzimu v zahradě, poslouchaly, jak listí šustí, očichaly typické vůně různých stromů, ale i bylinek, které si samy natrhaly do kelímku. Vyfotily se u nádherných jiřin a poté v učebně tvořily svá bylinková mýdla. Než mýdla ztuhla, viděly velké mraveniště a zahrály si na mravence, kteří staví společně své mraveniště z dřívek. Ve skupinách vytvořily pelíšek pro ježka ze všeho, co místní lesík nabídl. Při cestě k autobusu ještě pozorovaly cestu semínka a padajícího listí, ale i traktory a zahradnická vozítka při jejich práci.

 

  

   

Stále si s dětmi ještě užíváme krásné podzimní počasí, ale klidně i déšť, na které jsme vybaveni. Trávíme čas na zahradě i v blízkých Riegrových sadech. Pozorujeme, jak se příroda na podzim mění a listí se odbarvuje. V některých třídách děti „uspávaly“ stromy na zahradě při tematickém celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Když stromy usínají“, kterým je provází stromový skřítek a jehož cílem je více vnímat přírodu a rozmanitost stromů. I ve třídách si dokážeme užívat a využívat různé pomůcky k poznávání či zajímavé hře.

Dne 12. října se na zahradě konala Podzimní slavnost, které se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a příbuzní. Děti všechny přivítaly písní Pod naším okýnkem za doprovodu pana učitele na flétnu. Zarecitovali jsme říkanku a pak už děti společně s rodiči obcházeli všechna stanoviště, které si pro ně paní učitelky připravily. Nechybělo ani již tradiční vyřezávání dýní naším hostem, skvělé občerstvení od paní kuchařek a něco si nachystaly i děti z některých tříd. Všichni si to i přes slabý deštík moc užili.

Září 2023

„Naše školka a moje místo v ní“

Po prázdninách jsme se opět sešli, přivítali jsme nové spolužáky i paní učitelky. Na všech třídách se všichni již zadaptovali, poznaly nové i změněné a nastavili si svá třídní pravidla, zvyky a rituály. Seznámili jsme se s EKO službou, do které se děti hned s radostí zapojily. Poznaly kde a jak třídíme odpad, kompostujeme, šetříme energiemi, chráníme přírodu, pečujeme společně o morčátka Huga a Lojzu v 1. patře.

      

           

           

           
Užívali jsme si pobyt venku, jak na zahradě a všech jejích částech – lesík, hrad, hmatový chodník, jezírko, hry s vodou i pískem; tak i blízké okolí – Riegrovy sady, Rajská zahrada, nádraží. Babí léto pomalu končí, tak si ho některé z dětí připomněly alespoň stavbou pavoučků z přírodnin. Děti pozorovaly měnící se přírodu a přicházející podzim, využívaly lupy, dalekohledy a další pomůcky. Chystaly také truhlíky a zahradu na zimu, pracovaly se zahradním nářadím, kompostovaly.

          

       

       

       

           

               

              

          

           

           

   
Ve školce nás navštívilo interaktivní představení s názvem „Vivat kompostík“, kde skvělí herci ukázali cestu snězeného jablíčka zpátky ke své jabloni. Děti si to velmi užily a po skončení je čekalo ještě několik stanovišť. Hledaly živáčky v půdě, tvořily strom s živinami a plody, zahrály si na žížalu, kde ověřovaly, co vše kompostovat a poznávaly hmatem kompostovatelné a nekompostovatelné.

      

           

           

 

Červen 2023

„Společně na světě“

Poslední měsíc před prázdninami byl nabitý až do konce. Proběhla spousta akcí, ať už s environmentální tématikou nebo ne. Navštívili jsme DOX a program s názvem „Gulliverova cesta do světa fantazie“, kde si děti hrály se svou fantazií, učily se o ní mluvit a svá díla prezentovat, vyzkoušely si frotáž na známé vzducholodi.

            

Ve všech třídách se paní učitelky rozloučili s odcházejícími předškoláky – v 1. třídě si pochutnali na zmrzlině a byli na hřišti, ve 2. třídě si udělali výlet vlakem do Krtkova světa, ve 3. třídě navštívili výstavu medúz, ve 4. třídě a v 5. třídě si to také dostatečně užili.

                                         
Jako každý rok se uskutečnil celodenní výlet – tentokrát do Vlašimi a Parazoo. Děti měly připravený program, poznaly zvířátka, která tam mají a pochutnaly si v restauraci na skvělém obědě. Počasí vyšlo, všechno proběhlo jak mělo a tak je jasné, že to děti na zpáteční cestě autobusem trochu zmohlo 🙂

                                                                                                                            
Protože počasí se celkem umoudřilo, užíváme dosyta zahradu a hry s vodou, pískem, pozorujeme a zkoumáme hmyz. Navštívili jsme společně také akci s názvem „Vodní svět“ v blízkém parku Riegrovy sady, kde děti poznaly různý život v okolí vody, zaskákaly si v pytli a trefovaly se míčkem do správného „kontejneru“. Prostě jsme si chtěly vychutnat a užít poslední chvilky spolu. Všem přejeme krásné prázdniny plné zábavy ve zdraví a těšíme se brzy na viděnou.

                                                                                                                                                                       

Květen 2023

„Rodina – náš domov“

V měsíci květnu už se velmi oteplilo a tak nám nic nebrání co nejvíce času trávit venku. Na zahradě, v Riegrových sadech i v Rajské zahradě. Děti si vymýšlejí různé vlastní hry, rády si hrají s přírodninami a zkoumají, pátrají, pozorují a poznávají vše kolem nás. Sázelo se, zalévalo i dešťovou vodou, kterou máme v sudu na zahradě.

                                                                                                                                                                                     

V některých třídách se uskutečnil metodický celek dle plynulého učení Josepha Cornella, který se snažil podpořit děti v tom, aby byly v přírodě. V 5. třídě si užili „Živou půdu“ a ve 3. třídě „Kvetoucí třešeň“. Za teplého počasí si užíváme na zahradě chůzi na boso po hmatovém chodníku či pozorování zrenovovaného jezírka, kde už máme spoustu různého hmyzu.

                     

Věnovali jsme se tématu rodiny a oslavili svátek maminek, kdy si každá třída nejen pro maminky připravila krátké vystoupení a třeba i dílny nebo odpočinkové aktivity. Samozřejmě nechybělo ani zdravé občerstvení připravené dětmi.

            

Povídali jsme si o profesích a tradičních řemeslech. Při návštěvě Polytech busu si děti zahrály na zedníky, při návštěvě hasičárny s předškoláky se dozvěděli o síle jednoho z živlů – ohni. Někde pracovali se dřevem, jinde si vytvořili čističku vody a zjistili i její sílu. Neustále hlídáme odpady – jejich třídění, ale i eliminování. I oděvní návrháři své zbytky látky recyklují, jak jsme se dozvěděli při návštěvě jedné maminky, která dětem svou profesi představila.

                                           

 

 

Duben 2023

„Co nás jaro učí o životě“


Při pobytu venku navštěvujeme blízká okolí – Riegrovy sady, Rajskou zahradu, ale už i dost často zahradu MŠ. Užíváme si častěji svítícího slunce a čerpáme z něj energii pro další dny. A nejen my, ale i příroda obecně – probouzí se rostlinky, hmyz a to vše děti rády pozorují a zkoumají. Některé třídy navštívily i trhy – ať už velikonoční či farmářské na Náměstí Míru nebo jinde v okolí.


Navštívilo nás Ekocentrum Koniklec se svým programem „Zahrada se probouzí“ a milé paní lektorky dětem představily, odkud pochází název ekocentra, dále je seznámily s koloběhem v přírodě a navazujícími jednotlivými obdobími. Děti pozorovaly pupeny keřů a stromů na zahradě, poznaly různá semínka, zkypřily půdu na záhonkách na zahradě a následně semínka zasadily. Průběžně je však kontrolují a pečují o ně. Našly i několik žížal a jednu si odchytly na pár dní do sklenice, aby ve třídě mohly pozorovat, jestli dělá, a případně za jakých podmínek, chodbičky v půdě.


Aktivně funguje EKO služba ve všech třídách, která hlídá šetření vodou a energiemi, neplýtvání jídlem, třídění odpadu, kompostování i péči o zvířata a rostliny ve třídě. EVVO deník děti nadšeně dostávají domů a ve spolupráci s rodiči poté sdílejí své zážitky a aktivní přispění přírodě a udržitelnosti. Kompostík Šlupík je také nadšeně přinášen zpět do MŠ naplněný vším prospěšným pro školkový kompost 🙂
Pranostiku „na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ jsme poznali díky obrazům a legendám ve stejnojmenném programu při návštěvě Národní galerie v Anežském klášteře. Děti poznaly prostředí galerie a také si draka z vyprávěné legendy vytvořily.

 

   

Jako každý rok jsme oslavovali v MŠ Den Země – tentokrát s názvem „Bádání v zahradě“, kde byly děti seznámeny motivační stínohrou s koloběhem v přírodě – nejen na zahradě. Kdy se příroda probouzí, kvete, plodí, chystá ke spánku a spí. Ke každému tomuto období vždy za třídu paní učitelky vymyslely stanoviště s aktivitami. Za splnění každé aktivity dostala skupinka dětí odměnu, kterou všichni poté využili pro další práci ve třídě. Poznali jsme semínka zrakem a některá jsme i ochutnali, tvořili z nich obrázky, chytaly berušky z pavoučí sítě. Sbírali květy a pátrali po přírodninách ukrytých pod kelímky, které jsme pak zaznamenávali do mapky. Poznali jsme, jak zrají jablka a také je sklízeli. Sbírali jsme jedlé houby a poznávali ty nejedlé či jedovaté. Hledali jsme ptáčky na stromech a přiřazovali je na správné místo v období, kdy přichází zima. Sbírali jsme a třídili listy. Zakrývali jsme záhonky sněhem a hráli si na žížaly v zimě. Sice nám ze začátku zapršelo, ale i tak jsme vše zvládli a užili si společně 🙂

 

 

Březen 2023

„Slunce nás probouzí“

V březnu si děti užily ekoprogram „Datel, doktor stromů“ na zahradě naší MŠ. Doktor datel má na starosti péči o stromy, ale potřeboval i nějaké pomocníky. Každý takový pomocník by měl umět strom pěkně pozdravit, poznat, jestli je to miminko, školák nebo babička a nakonec odhalit, jestli strom něco trápí. Děti tak v průběhu programu prozkoumávaly jednotlivé stromy a zjišťovaly, co mají společného a čím se naopak od sebe liší. Hravou formou si zopakovaly, z jakých částí se strom skládá.

Když bylo již krásné počasí a slunce nám svítilo, čerpali jsme jeho energii na zahradě, pozorovali, jak se vše začíná měnit a probouzet. Ve 4. třídě děti prozkoumávaly a sledovaly rašící pupeny všech stromů a keřů, které v MŠ jsou. Pátraly a důsledně zaznamenávaly do pracovních listů. Ale nejen na naší zahradě jsme pozorovaly, co vše se chystá probudit. Navštěvujeme park Riegrovy sady, Rajskou zahradu a celé blízké okolí. S sebou máme EVVO tašku vybavenou lupami, cestovním mikroskopem či dalekohledy a dalšími bádacími či vytvořenými pomůckami.

Pozorujeme a chráníme hmyz a to nejen ve 3. třídě, kde mají k pakobylce Tyčce ještě nový přírůstek strašilku jménem Ananas, ale i hmyz kolem nás – v parku nebo na zahradě. Ve 2. třídě se staráme každodenně o morčátka a moc děkujeme všem dětem i rodičům, když jim přinesou nějaké dobroty. Skvěle se nám osvědčil Kompostík Šlupík, který ve všech třídách děti plní a EKO služba se nám stará o šetření vodou, jídlem i odpady.

V některých třídách si děti užily další z metodických celků plynulého učení Josepha Cornella a to „Živá půda“. Prozkoumaly půdu na různých místech, poznaly, jak voní, jestli vydává nějaký zvuk a objevily spoustu nových věcí. Smrtnou neděli byla sice MŠ zavřená, ale s dětmi v 2. i 5. třídě nezapomněly děti vynést zimu – Moranu. Vše proběhlo, jak mělo a tak doufáme, že už teď bude krásné jarní počasí 🙂

 

Únor 2023

„Zima nás baví“

V měsíci únoru bylo počasí nejprve dešťové, ale děti si to venku užívají za každého počasí. Vždy si dokáží najít zábavu a nové věci k poznávání – jako třeba chytání kapek deště na prsty a pozorování, jestli se udrží či rozpustí.  Když přišel mráz, tak nejen on dokázal malovat 🙂

       

     

     

     

   

 

  

  

 

  

V některých třídách se uskutečnil metodický celek dle plynulého učení Josepha Cornella, jehož cílem je dostat děti ven a upevnit v nich tak pocit, že být venku je jejich přirozenou součástí. Tentokrát šlo o téma „Ptáci na krmítku“. Tato metodika se rozděluje na čtyři fáze: probuzení, nadšení; zaměření pozornosti; přímý prožitek a sdílení. Děti si tak poslechly pohádku o vrabci, který nakonec neměl v zimě co jíst, poté si vyzkoušely sbírat potravu zobáčky (kolíčky), následně se seznámily s tím, co ptáci mohou jíst a co z toho můžeme ochutnat i my lidé, poznaly zvuky ptáčků, hledaly jejich pírka či jiné stopy, zahrály si hru „fotoaparát“ a poté fotografii nakreslily. Nakonec pokusem nabídky potravy sledovaly a hodnotily, co ptáčkům chutná a jak jim v zimě můžeme my lidé pomoci.

Navštívili jsme následně Botanickou zahradu v Praze a užili si program „Jak krmit ptáky“, kde si děti ověřily své znalosti o ptáčcích, dozvěděly se toho spoustu nového a dostaly i krmení pro ptáčky v zimě. Přikrmovali jsme tak ptáčky na terasách, zahradě i v Riegrových sadech či blízkém okolí.

Na konci února jsme si všichni užili masopustní veselici, kdy všechny třídy navštívil masopustní průvod ze 4. třídy. Spolu jsme si zatančili, zazpívali a ochutnali tradiční masopustní dobroty. Všechny masky byly letos opravdu velmi povedené a děti i rodiče se na jejich výrobě určitě vyřádili. 🙂 Bylo to veselé, zábavné a krásné.

Každodenně se osvědčila EKO služba, kdy se děti vzájemně hlídají a šetří tak nejen odpady, ale i vodou či energiemi. Důsledně ve spolupráci s rodiči donáší Kompostíka Šlupíka a vysypávají na kompost, sdílí i zážitky v EVVO deníku a vzájemně se inspirují.

     

 

 

Leden 2023

„Co děláme celý rok pro sebe a náš svět“

V lednu všechny třídy tradičně navštívili Tři králové z 2. třídy- Kašpar, Melichar, Baltazar a jejich družina. Zazpívali píseň a nezapomněli označit dveře křídou. Byli nejen ve třídách, ale i u paní zástupkyně, v ředitelně, u paní hospodářky, v kuchyni i v prádelně, takže je teď celá MŠ pod jejich ochranou 🙂

                                                                

Začal nový rok a tak jsme si s dětmi povídali o ročních obdobích, měsících v roce, dnech v týdnu. O tom jak probíhá den a noc a jaký je denní režim. Proč je důležité být venku a pohybovat se, správně a pravidelně jíst či pečovat o své zdraví i hygienu. Přiřazovali jsme k jednotlivým ročním obdobím jejich typické znaky, vytvářeli kalendáře i zaznamenávali počasí. Nejen venku jsme pozorovaly proměny typické k ročním obdobím i měsícům, ale i to jak se správně a vhodně obléci.

                         

Poznávali jsme vesmír a planety pomocí her a encyklopedií. S využitím různých pomůcek a materiálů jsme si zkoušeli vesmír i ve školce. Cvičili jsme jako mimozemšťani, hráli si na kosmonauty, kreslili a malovali.

               

Navštívili jsme Muzeum Říčany a užili jsme si výukový program s názvem „PETruška na cestách“. Dozvěděli jsme se mnoho nového a to, co jsme již věděli, jsme si potvrdili. Jak správně třídit odpad, jak ho recyklovat a nejlépe jak odpadu vůbec předcházet. Co se děje s odpadem, když ho vyhodíme do správného kontejneru a co z něho může dále vzniknout.

              

Téma odpadů jsme se věnovali i ve školce. Tvořili jsme nové věci z odpadového materiálu, shlédli krátký dokument například o upcyklaci. Při pobytu venku jsme pečovali o své okolí s využitím sběrných kleští a ochranných rukavic. V 1. třídě si děti dokonce zahrály pohádku „O princezně Zemi“.

                                                                      

Venku jsme si užili sněhu a zimních radovánek, pozorování a hry se sněhem. Zkoumali jsme a různě tvarovali, stavěli různé stavby s využitím přírodnin. Pečujeme v 2. třídě o morčata Huga a Lojzu a v 3. třídě se děti starají o pakobylky. Skvěle nám funguje EKO služba a využití Kompostíka Šlupíka a nádherně děti sdílejí své zážitky a poznatky díky EVVO deníku.

                                                                                   

Prosinec 2022

„Vánoce a my“

Poslední měsíc v roce 2022 jsme přivítali hned 1.12. zdobením vánočního stromku pro naši školu na Náměstí Míru. Na zdobení se podílela celá mateřská škola, dřevěné ozdobičky malovaly samy děti. Prohlédli jsem si vánoční trhy s tradičními dílnami a řemesly, Betlémek a někteří ochutnali i trdelník 🙂 S ozdobeným stromečkem a ozdobami jsme mysleli i na zvířátka. Děti tvořily pro ptáčky ozdoby z dobrot a nastrojily tak vánoční smrk na zahradě naší školy. Jak je vidět na fotografiích, ptáčkům opravdu chutnalo. S přáním krásných Vánoc děti myslely i na ostatní děti, které si je nemohou užít naplno jako my všichni a tak se podělily o hračky a jiné drobnosti a společně připravily „Krabice od bot“ pro věkově určené děti. Společně jsme pak tyto dárky odnesli všichni na sběrné místo rodinného centra Paleček. Paní nám velmi děkovala a odměnila naše děti samolepkou a přáním hezkých svátků.          

      

            

         

   

   

            

        

   

K Vánocům patří tradice a zvyky, které dětem v 1. patře představil lektor z výukového programu AMPI. Pan lektor dětem ukázal zvyk jmelí, pečení vánočky, lití olova a další. Ve všech třídách si pak děti užily tyto zvyky naplno s paní učitelkami. Objevili čertí miminko, peklo se cukroví, perníčky, louskaly ořechy, pouštěly lodičky, rozkrajovala jablíčka a nakonec nás navštívil Ježíšek 🙂 Děti z druhé třídy navštívily Národní galerii v Anežském klášteře a pozorovaly tak narození Ježíška nad obrazy. Vyzkoušely si psát husím brkem s inkoustem, vybarvily omalovánku. Jiné třídy navštívily vánoční trhy například na Staroměstském náměstí a užívaly si adventní čas.

      

      

      

       

   

   

   

   

   

   

   

      

         

      

         

      

Nakonec všechny děti ve všech třídách uspořádaly vánoční besídky pro rodiče s dílnami. Někde hrály divadýlko, jinde přednášely říkanky či předvedly taneční vystoupení. Všichni si zazpívali vánoční písně a koledy, v dílnách tvořili svícny z jablka, umělého sněhu a přírodnin či další ozdoby pro ptáčky. Užívali jsme si i sněhu – jezdili na lopatách, zkoumali sněhové vločky, tvořili sněhuláka či jiné stavby ze sněhu s využití přírodnin. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2023 mnoho zdraví.

      

      

         

      

      

         

            

         

         

            

      

         

             

      

Listopad 2022

„Abychom byli zdraví“

V měsíci listopadu jsme se věnovali zejména lidskému zdraví a tělu. Poznávali jsme a pojmenovávali části lidského těla, rozlišovali jsme orgány a určovali, na co mají vliv. Také jsme zkoumali naše smysly a vyzkoušeli si, jaké to je bez jednoho být. Děti se měřily, vážily, obkreslovaly a nejen s přírodními materiály napodobily jednotlivé orgány v těle. Zjišťovali jsme, co našemu zdraví prospívá a co škodí. Věnovali jsme se také tomu, jak našemu tělu pomoci, když ho něco trápí.

            

           

Poznávali jsme, co je zdravé a co není, jak správně dbát na naše zdraví. Že je důležitá zdravá strava, pitný režim, hygiena, ale také pohyb či vhodné oblékání podle počasí. Věnovali jsme se vitamínům a  zkoušeli i pokusy, jak vyzrát na bacily. V první třídě proběhla dílna s rodiči, kdy si děti ve spolupráci s rodiči namíchaly zdravé bylinkové čaje.

            

      

   

Nezapomínáme ani na pobyt venku za každého počasí či pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, protože „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Užívali jsme si sluneční paprsky, ale také nepříznivé podzimní počasí. Nezapomněli jsme ani na péči o zahradu. Děti milují hrabání listí a tak jej skvěle přihrnuly ke stromům.

         

      

   

Nejen s pravidelnou EKO službou dohlížíme na ochranu přírody a životní prostředí, péči o vše živé, třídění odpadu či kompostování. Skvěle se osvědčil Kompostík Šlupík i EVVO deník na doma. Nejen děti, ale i rodiče vzali tuto „funkci“ velmi vážně a vše správně šlape. Děti nadšeně nosí naplněné kompostíky a v komunitním kruhu vypráví své zážitky z EVVO deníku.

      

   

   

 

   

      

   

   

   

Hned začátkem listopadu jsme se podívali „Za apoštoly“ na Staroměstskou radnici, v některých třídách se věnovali putování po Praze s ohledem na Pražské pověsti. Ke konci měsíce nás navštívil výukový program AMPI s ukázkou a aktivním zapojením dětí v tématu Adventu a zvyků, tradic či původ Vánoc. Poznali jsme symbol jmelí, ochutnali vánočku a odlili olovo.

         

   

         

      

      

 

 

Říjen 2022

„Podzim kolem nás“

Všechny třídy přivítaly podzim jak se patří…navštívily Čimický háj, kde je čekal ekovýchovný program „Do lesa za stromy“, kterým je provedly lektorky z organizace Lesy hl. m. Prahy. Děti se dozvěděly o životě stromu – cestu od semínka až k velkému stromku. Zahrály si několik pohybových her – Jak roste strom, Oplocenka, poznaly různá semínka, z kterých vyrostou různé druhy stromů. Zjistily, co strom k růstu potřebuje a jak vlastně se semínko zasadí. Poznaly různé listy různých druhů stromů. Na závěr si dozdobily vlastní papírový strom pomocí přírodnin kolem sebe.

                                                                                         
Stále si děti užívají pobyt venku – nejen v parku poznávají a pozorují, jak se příroda na podzim mění a vybarvuje. Také na zahradě pozorujeme změny a děti moc rády o zahradu pečují. Některé třídy také poznávaly a „uspávaly“ stromy na zahradě či v parku při tematickém celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Když stromy usínají“. Děti vnímaly stromy, listí a to jak se na zimu připravují. Nejen zrakem, ale i čichem nebo sluchem. Na konci programu získaly skřítkovo znamení v podobě čar na dlani k uspávání stromů a pozorovaly, zda jim nepřipomíná některý ze stromů.

                                                                                                                                                               
Ve čtvrtek 13.října se na zahradě konala Podzimní slavnost, které se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a příbuzní. Všichni si to moc užili. Zpívalo se, recitovalo, závodilo, skákalo v pytlích, poznávalo, malovalo…nechybělo ani tradiční profesionální vyřezávání dýní od našeho skvělého hosta. Občerstvení bylo pestré nejen od našich paní kuchařek, ale i některé děti na třídách společně něco dobrého připravily. Jako vždy byla slavnost podařená 🙂 Na tomto webu pod záložkou videa je možnost shlédnutí videa ze slavnosti.

                                                      

 

Září 2022

„Naše školka a moje místo v ní“

Prázdniny utekly jako voda a konečně přišlo září…ve všech třídách jsme tak mohli přivítat nové spolužáky, paní učitelky i pana učitele 🙂 Všichni jsme se spolu postupně seznámili, poznávali nové prostředí jak ve třídách, tak po celé školce. Děti si prošly všechny prostory – tělocvičnu, kuchyň, kde nás provedli paní kuchařky, keramickou dílnu, kterou bude část dětí od října navštěvovat s paní učitelkou Bárou, prádelnu s mandlem, kde nás provedla paní školnice a ukázala dětem jak takový mandl funguje a k čemu slouží, ale i zahradu a všechny její části.

            

Na zahradě si děti zvykly velmi rychle, vznikla nová přátelství , všichni se sžili s prostředím naší rozlehlé zahrady, s jejími prvky a krásnými částmi jako je lesík, jezírko, ponk s nářadím, bagr v pískovišti a další.

                                                       

Stejně tak jsme všichni poznávali i okolí jako je park Riegrovy sady, Rajská zahrada či návštěva Václavského náměstí k příležitosti svátku svatého Václava. Nikomu nevadilo ani deštivé počasí, které nás koncem září již provázelo po většinu pobytu venku. Děti sbíraly kaštany, hrály si v loužích, využívaly pomůcky jako dalekohledy či lupy.

                                

                                                                                                 

Na třídách se děti adaptovaly rychle, vymýšlely si společně nová pravidla například i jak pečovat o morčátka ve 2. třídě, jak budeme všichni společně třídit odpad, šetřit vodou, ale i pečovat o truhlíky na terasách a balkónech. Jak zacházet s odpadem nám díky domluvě maminky Otakárka Votavy z 2. třídy přijeli do školky předvést popeláři. Akce se vydařila, děti se vyfotily v kabině, zkusily si být na stupínku a viděly vyklopení kontejneru. Za domluvení velmi děkujeme 🙂

                               

Červen 2022

„Společně na světě“

Čas neúprosně letí a poslední měsíc školního roku je tady. V každé třídě proběhlo loučení s budoucími školáky – 1. třída byla na zmrzlince, 2. třída si užila minigolf, ve 3. třídě se kvůli velkému dešti až na druhý pokus vydařila plavba Prahou, 4. třída se pobavila na Petříně v Zrcadlovém bludišti a 5. třída vyjela vlakem do Krtkova světa. Ostatní děti měly program v jiných třídách a loučení je čeká až v budoucnu. Všem se programy moc líbily a hezká vzpomínka na MŠ Španělskou jim snad vydrží co nejdéle 🙂

                                      

Hned 1.června všechny děti slavily svůj Den a tak ani naší školce se oslava nevyhnula – navštívil nás Maxipes Fík a Ájou a děti si užily pěkné dopoledne s pohádkovými stanovišti . Využívaly svou obratnost, rychlost, znalosti, postřeh, hmat i ostatní smysly a na závěr byly odměněny nanukem.

                

Protože jsme se celý měsíc věnovaly cestování a poznávání cizích zemí, krajin a také exotických zvířat či pokrmů, navštívilo naši školku Divadlo Tondy Novotného se svou Pralesní pohádkou. Zvířátka pralesa byla skvěle ztvárněna jako ručně vyrobení maňásci. Dětem tak byl zábavnou formou přiblížen život několika pralesních zvířat a jejich pátrání po vanilce. Ve třídách se s paní učitelkami poznávalo ale i jinak – poznávaly se cizí země, jejich tradiční jídla a kultura, vlajky a životní styl. Někde děti meditovaly, vnímaly vůni koření, hrály si na indiány.

                

Navštívili jsme Divadlo v Dlouhé a představení Tatínek není k zahození. Konala se po dlouhé odmlce zahradní slavnost pro rodiče s dětmi a další přátele mateřské školy- ty minulé i budoucí. Společně s paní ředitelkou a paní učitelkami děti všechny přivítaly zpěvem písně „Hřej sluníčko, hřej“. Nechybělo občerstvení, pro děti cukrová vata, příjemně nám hrála živá hudba a každý si to užil dle sebe. Navlékání korálků, lovení rybiček, zdobení papíru bublinami z bublifuku, malování na kamínky, chůze po „laně“ a další zábava.

                

Všechny třídy vyrazily na celodenní výlet do Pěnčína na kozí farmu. Děti vytvořily náramky z korálků pro maminky, zjistili jsme, jak korálek vzniká. Prohlédli jsme si farmu – kozy, ovce, slepice, lamy, prasata, krávy. Zjistili jsme, jak se vyrábí kozí či ovčí sýr a dokonce děti ochutnaly. Projeli jsme se vyhlídkovým vláčkem a navštívili místní bylinkovou zahrádku. Dali jsme si oběd a autobusem hurá zpět do školky. Výlet byl parádní.

                    

Celý měsíc jsme s dětmi chodily ven za každého počasí – hrály si s vodou za deště i v horku, využívaly jsme mlhoviště