EVVO

Červen 2021

„Společně na světě“

Hned počátkem června jsme oslavili Den dětí- každá třída si připravila individuální program v nedalekých Riegrových sadech, kde děti plnily různé úkoly – skákalo se v pytlích, běhalo, přeskakovalo, tančilo a veselilo, po obědě děti dostaly jako osvěžující dárek nanuk 🙂

                 

Nezapomínáme na pobyt venku za každého počasí. Když prší, užíváme si kaluže a pokud už je krásně teplo, užíváme sluníčka. Ať už je jakkoliv, pozorujeme neustále se měnící přírodu – rostlinky, hmyz- prostě vše okolo. A to stejně tak i ve třídách v našich EVVO koutcích.

           

           

V průběhu června jsme se věnovali poznáváním jiných kultur, cizích zemí. Snažili jsme se vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí. Poznávali jsme, v čem jsme si podobní a v čem se lišíme, co nás spojuje, rozdíly vnímáme jako příležitost k vzájemnému obohacení. „Cestovali“ jsme po světě různými dopravními prostředky, upevňovali jsme si pravidla bezpečného chování a zásady dopravní výchovy.

             

Konečně naplno využíváme zahradu školky, která prošla důkladnou rekonstrukcí. Máme nejen nové herní prvky – dřevěné domky s různými didaktickými doplňky včetně možností her s vodou, pískoviště – i s manuálním bagrem, houpačky, skluzavky, lanové dráhy, hmatový chodník, ale máme i nový trávník, stromky, ovocné keře, květiny a další rostliny.

           

         

    

               

Nezapomněly jsme ani sklidit poslední úrodu před prázdninami z našich truhlíků na balkónech, nechyběla ani ochutnávka našich výpěstků a samozřejmě péče o truhlíky. Stejně tak se každodenně ve 2. třídě starají i o svá dvě morčata a ve 4. třídě o křečka, kteří už mají na prázdniny domluvený azyl 🙂

          

              

Závěrem jsme se ve všech třídách rozloučili s našimi předškoláky, kteří půjdou od září do základních škol. Někteří si to užili na hřišti, jiní si připravili občerstvení a uspořádali piknik. Přejeme jim úspěšný nástup do školy a všem dětem i rodičům krásné prázdniny plné zážitků. Těšíme se už teď na budoucí školní rok 🙂

          

          

               

 

 

Květen 2021

„Rodina – náš domov“

Návrat všech dětí do školky začal velkou přípravou pro ty naše NEJ osoby- maminky, které slavily svátek. Ke Dni matek děti tvořily a připravovaly různé dárky- malovaly na hedvábí, tvarovaly srdce ze samotvrdnoucí hmoty nebo míchaly a připravovaly mýdla a sůl do koupele s vůní levandule či rozmarýnu. Povídali jsme si o tom, co pro nás nejen maminky, ale celá rodina znamená…diskutovali jsme nad fotkami našich nejbližších a popisovali, čím je pro nás náš domov důležitý.

   

Neustále pozorujeme měnící se přírodu- v Riegrových sadech či Rajské zahradě, prostě všude kolem nás. Děti zkoumaly, které květiny nám voní a které například voní jen včelkám, hrají si s různými přírodninami, staví obydlí a domečky pro zvířátka, lezou po stromech a užívají si pobyt venku za každého počasí.

                   

Zkoumáme a pozorujeme i ve třídách- v našich EVVO koutcích, využíváme lupy nebo didaktické pomůcky. Neopomínáme ani truhlíky na terasách či balkónech- pečujeme o ně neustále a tak jsme se již mohli těšit z dalších výpěstků, které jsme nejen ochutnávali, ale dokonce i zpracovávali a připravili si tak skvělé zdravé občerstvení jako například pomazánky 🙂 Odřezky samozřejmě kompostujeme a také se sem tam do kompostéru podíváme, abychom zjistili, jak je tam „živo“.

           

Závěrem měsíce jsme poznávali různé profese a řemesla, některé jsme si i „vyzkoušeli“ a zahráli jsme si i různé modelové situace jako například trénink volání první pomoci či prodávání v obchůdku.

   

 

 

 

Duben 2021

„Co nás učí jaro o životě“

Ještě než se otevřela naše MŠ pro předškoláky a děti vybraných profesí, zadávaly paní učitelky pro děti inspirace přes Etřídu. Takže i tak jsme se věnovali tématům, kterým jsme chtěli…pozorovali jsme probouzející se jaro a jeho projevy kolem nás, různé ekosystémy a provázanost života v nich. Seznámili jsme se s růstem rostlin a jejich vlastnostmi, poznávali jsme jedlé rostliny a vytvářeli vlastní herbáře. Přidáváme tedy pár fotek z distanční výuky nejen pro předškoláky.

   

Hned po příchodu alespoň části dětí, které mohly nastoupit, jsme s dětmi ještě něco zasázeli a pozorovali, jak nám to krásně klíčí a roste. V některých třídách proběhl další tématický celek dle Josepha Cornella s názvem „Živá půda“.  Děti si zahrály hry na Housenku a salát, Kompot a Uvíjíme věneček. Pozorovaly pak půdu, vnímaly její vůni a zkoumaly „vykopávky“. Na závěr tématického celku se naučily říkanku s pohybem „V zemi malé semínko“ a shlédli ukázku „Vstávej semínko, holala“ z Křemílka a Vochomůrky.

                

Děti si užily opět i činnosti v EVVO koutcích ve třídě- jako je práce s nářadím. Samozřejmě jsme nevynechaly pobyt venku za každého počasí. Spolužáci se vyřádily při pohybových hrách v parku, lezly po stromech, pozorovaly přírodu, stavěly různé domečky z přírodnin a nebo se učily plést věnečky z pampelišek.

           

Jelikož 22. dubna se konala celosvětová událost Den Země, náležitě jsme se na ni připravili i s dětmi v MŠ. Děti na třídách vymýšlely všechna možná přání a sliby, jak ochraňovat a pečovat o naši Zemi, aby nám na ní bylo co nejlépe v souladu s přírodou. Využili jsme s dětmi nové úklidové pomůcky a všechny třídy se tak zapojily do úklidu odpadků v parku- samozřejmě s dodržením hygienických podmínek. Všechny to velmi bavilo a byly opravdu nadšení. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale v některých třídách i diplom za účast. Ve 3. třídě dokonce projekt Dne Země vyvrcholil v parku cestou s úkoly a odměnou medajlonů, které si děti samy vyrobily.

                 

Závěr měsíce vyvrcholil připomenutím lidového zvyku spojeným s filipojakubskou nocí a pálením čarodějnic. Děti v 2. třídě se proletěly na koštěti, hledaly pavoučky s vyřazením zraku, postavily si stavbu hranice nebo si vyzkoušely pokus Bublajícího čarodějnického lektvaru. Někde si děti čarodějnice také vytvořily a připomněly nadcházející 1.máj a jeho zvyky.

     

 

 

Únor 2021

„Zima nás baví“

Naplno jsme si užili sněhovou nadílku…takže pranostika „Únor bílý, pole sílí“ by se měla naplnit zcela 🙂 Děti využili v blízkých Riegrových sadech lopaty a další „vozítka“ na sníh a opravdu se bavily. Zimním sportům a hlavně bezpečnosti jsme se také věnovali, vyzkoušeli jsme některé zimní sporty i ve třídách. Venku bylo sněhu a mrazu tolik, že jsme ho různými pokusy zkusili využít nejen k zimním radovánkám. Snažili jsme se vytvořit domácí zmrzlinovač, malovali na ledové tvary barvami, pátrali jsme ve sněhu po různých stopách zvířat…zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme některým zvířatům v zimě pomoci, co jim chutná.

                     

Nejen, že jsme si povídali o zvířatech v lese, parku, ale i o ptáčcích, kteří u nás v zimě zůstávají. V některých třídách se zadařilo uskutečnit tematický celek dle plynulého učení J. Cornella „Ptáci v zimě“, kdy jsme poznali a ochutnávali, co kterým ptáčkům chutná, snažili jsme se, aby nás nechytla „straka zlodějka“. Hádali jsme zvuky ptáčků, hledali pírka a zahráli si na „fotoaparáty“.

                   

Následně jsme si na třídách připomněli tradici Masopustu. Přípravy byly veliké, ve třídách se peklo, smažilo, zdobilo a tvořilo. Masopustní veselí bylo hlasité, veselé i chutné…děti si zatančily, ochutnaly tradiční masopustní dobroty a naučily se tradiční písně a říkadla. Masky a kostýmy byly opravdu pestré.

             

V únoru jsme se rozloučili pohádkami…tradičními i vlastními 🙂 Využili jsme loutková divadla, maňásky, kostýmy a převleky, ale i svou vlastní fantazii. Pohádky mají rádi přece všichni bez rozdílu věku, tak proč se v této době trošku „nezastavit“ 🙂

      

 

 

Leden 2021

„Co děláme celý rok“

V lednu jsme si přiblížili svátek Tří králů. Vyrobili jsme královské koruny a zahráli si na koledníky. Vysvětlili jsme si jejich tradici a přiblíží současnou podobu oslavu tohoto svátku – myslet i na ostatní a pomáhat potřebným. V duchu pranostiky „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více“ jsme se seznámili s ročními obdobími (měsíci), jejich rozdíly a s tím, jak jejich střídání ovlivňuje běh přírody i náš život. Pomocí pokusů jsme zjistili proč se střídá den X noc. Pojmenovávali a předváděli jsme pantomimou části dne a činnosti.

 

 

Každý den a za každého počasí chodíme ven a přemýšlíme proč je pravidelný denní režim, a právě pohyb a pobyt venku pro naše tělo i mysl prospěšný. Zkoušíme pozorovat a měřit počasí např. pomocí vyrobeného šiškového vlhkoměru a srážkoměru. Seznámili jsme se s některými pranostikami o počasí. Povídali si o nich a přemýšleli proč byly pro naše předky užitečné a na základě našeho pozorování a měření vymýšlíme vlastní.

Do naší MŠ přijelo Sférické kino s filmem „Příležitostní astronauté“ kdy děti měly možnost „cestovat“ na neuvěřitelné vesmírné lodi a prozkoumat tajemná nebeská tělesa. Seznámili jsme se s některými vesmírnými tělesy a planetami. Pomocí knížek a encyklopedií jsme si přiblížili, jak to vypadá ve vesmíru a jaké je postaveni naší Země.

 

Povídali jsme si o tom, proč je důležité chránit naši planetu. Učíme se předcházet vzniku odpadu v naší školce i doma. Přemýšleli jsme, co a jak můžeme změnit v našem chování, aby odpadu bylo méně. Seznámily jsme se s různým odpadovým materiálem a učili se, jak ho můžeme třídit. Poznávali jsme různými smysly vlastnosti materiálů, ze kterých jsou věci vyrobené. Odpadový materiál jsme použili k různým tvořivým a pracovním činnostem, a tak vznikly nové smysluplné věci jako např. cihly z krabic, držák na obrázky z roliček od toaletního papíru nebo také peněženky z tetrapaku.

 

Prosinec 2020

„Vánoce a my“

Hned na začátku prosince jsme využili první vločky sněhu a vyrazili do přírody vyzkoušet jeho vlastnosti. Koulování nám šlo velmi dobře – zjistili jsme, že je sníh studený, mokrý, bílý, lehký…postavili jsme malého sněhuláka.

Povídali jsem si o tom, proč slavíme Vánoce a odkud tato tradice pochází, i to, jak jsou české vánoční tradice ovlivněny přírodou, počasím a zemědělským životem našich předků. Učili jsem se vnímat atmosféru Vánoc všemi smysly. Na třídách jsme pekli a ochutnávali perníčky či jiná tradiční pečiva a pokrmy.

Potrénovali jsme naše smysly a poznávali vánoční vůně a chutě. Povídali si o tom, co je z vánočních dobrot zdravé a co ne – zkoušeli nezdravé omezit, případně nahradit. Ochutnávali jsme různé zdravější mlsání (ovoce čerstvé i sušené, ořechy, kvalitní a lokální suroviny).  Zpívali jsme nové vánoční písně, poslouchali tradiční koledy a napodobili vánoční zvuky.

Vytvářeli jsme s dětmi tradiční vánoční dekorace a ozdoby. V rámci tříd jsme měli vánoční nadílku s dárky a vánočními zvyky. Navštívili jsme betlém na náměstí Míru. Vyráběli jsme vánoční pozdravy a přání, dárky pro rodiče a kamarády.

   

 

Vzhledem k různým opatřením jsme museli přesunout dílničku s rodiči do „domácího prostředí“. Rodičům jsme poskytli různé nápady na tvoření krmítek pro ptáčky. Rodiče nám hotová krmítka přinesli do školky a my jsme s dětmi ozdobili naši zahradu různými dobrotami pro zvířátka.

 

Listopad 2020

„Těšíme se na Ježíška“

Měsíc listopad jsme začali poznáváním Prahy alespoň „na dálku“. Alespoň letmo jsme si připomněli, co jsou Dušičky. Skrze tajemné pražské pověsti a příběhy jsme se dostali na Karlův most, Vyšehrad, do Faustova domu, Staroměstského orloje, setkali jsme se s Golemem, na kterého jsme si i zahráli. Vytvořili jsme ho z plastelíny, odpadového materiálu. Jako Faust jsme míchali lektvary, zahráli jsme si na hodináře a sestavili orloj. Do MŠ přijelo i divadélko, aby nám s krásnými loutkami přiblížilo například jak Horymír na Šemíkovi skočil přes Vltavu, společně jsme si i zazpívali. Nezapomněli jsme ani na přiblížení legendy o svatém Martinovi, a to i přes to, že na bílém koni nepřijel.

Některé třídy za naši školu uctily Den veteránů na Náměstí Míru, předaly obrázky a další výtvory symbolů máků. Připomněli jsme si význam státního svátku 17. listopadu, děti se seznámily s pojmem svoboda a zamyslely se nad její důležitostí.

Následovalo téma Zdraví a poznávání lidského těla. Podívali jsme se „pod kůži“ člověka, děti vytvořily spoustu lidských postav s orgány, kostmi, žílami a vůbec vším, z čeho se naše tělo skládá. Poznali jsme „z blízka“ naše smysly a děti si i zkusily, jaké to je, když jeden chybí. Nezapomněli jsme ani na prevenci, která je důležitá – zvlášť v dnešní době. Jako je důležitost hygieny, pohybu, zdravého způsobu stravování i duševní pohody a klidu. Děti si zahrály na lékaře i pacienty, poznávali, kolik měří, váží a jak se lišíme mezi sebou.

Některé třídy ještě sklízeli z truhlíku poměrně bohatou úrodu, z které pak uvařili moc dobrou polévku.

V rámci Ekoprogramu „Co mám k svačině“ se děti seznámily se se zdravými potravinami, třídily je a ochutnávaly je. Viděly, kolik vody je v lidském těle a jakou má voda funkci. Vyzkoušeli si namočit suchou houbičku (panáčka, aby se napil, a pak se vyprázdní). Zahrály si hru,, Na vlákninu“ a nakonec vytvořily lidskou postavu ze zdravých potravin.

 

Říjen 2020

„Podzim kolem nás“

V říjnu pozorujeme, jak přichází podzim a všímáme si změn v přírodě – na zahradě a v parku. Tyto změny se snažíme vyjádřit pohybem – hrajeme si na podzimní vítr který si pohrává s lístečky. Znázorňujeme různé zvuky, které slyšíme v přírodě. Zkoušíme, jak můžeme dané zvuky pomocí přírodnin imitovat. Sbíráme různé podzimní plody – manipulujeme s nimi, využíváme při hrách a učení kaštany, žaludy, ořechy – v EVVO koutcích zkoumáme tyto plody a pomocí knížek i obrázků se je učíme správně pojmenovat plody a stromy na kterých rostou. Učíme se jednotlivé plody poznávat dle hmatu i chuti. Skládáme z nich číslice, písmena i různé obrázky dle předlohy i fantazie.

Děti starší 5 let se zúčastnily v Toulcově dvoře programu „Zahrada plná života“ kde jsem se seznámili s tím co všechno roste a žije v přírodní zahradě. Zahráli jsme si hry ze života drobných obyvatel naší zahrady. Podívali se na svět očima motýla, zkusili po čichu najít svůj úl jako včelka a pomocí smýkaček nasbírali a prozkoumali živáčky v zahradě. Nakonec jsme našli a poznali obydlí, která můžeme našim hmyzáčkům připravit, aby se jim u nás v naší nové zahradě líbilo. Pro mladší děti si paní učitelky připravily podobný program v nedalekém parku. Děti si oba programy moc užily.

 

Příchod podzimu jsme přivítali podzimní slavností. Ozdobili jsme školku, připravili si různé soutěže a hry pro děti. Navštívili jsme farmářské trhy, kde jsme koupili různé dobroty a na třídách upekli dobroty které jsme nabídli také rodičům na ochutnání. Některé třídy si také uspořádaly strašidelný rej masek. Na konci října otevíráme velké, a tak trochu tajemné a strašidelné téma „Pražské pověsti“. Nezapomněli jsme ani na státní svátek. Zacvičili jsme si se stuhami v národních barvách jako Sokolové, kteří hráli při vzniku Československa důležitou úlohu. Prošli jsme se také k budově českého rozhlasu, kde jsme si vysvětlili, jak rozhlas funguje a zatancovali si.

 

Září 2020

„Naše školka a moje místo v ní“

V průběhu prázdnin započala u nás dlouho očekáváná rekonstrukce zahrady, a proto se v letošním školním roce zaměříme na poznání a zabydlení v nové zahradě. Chápeme zahradu jako živý organismus, a tak jí budeme poznávat a zkoumat její proměny různými smysly – fotit, kreslit, vytvářet plánky, srovnávat s fotografiemi a vzpomínkami na starou zahradu. Budeme zjišťovat co funguje dobře a co méně. Kdo a kde v zahradě žije, co kde roste a jak to spolu souvisí…

V září jsme přivítali nové kamarády a na jednotlivých třídách jsme si společně vytvořili pravidla a dohodli se na jejich dodržování. S dětmi jsme prošli prostory školy včetně tělocvičny, keramické dílny, prádelny, kde jsme viděli i mandl „v akci“.

V nedalekých Riegrových sadech jsme již prozkoumali mnoho stromů i dalších možností jeho využití „z blízka“…konečně jsme provětrali naše EVVO tašky, které mají děti na každé třídě. Výbavu těchto tašek jsme si uzpůsobili programu – pozorovali jsme z dálky, z blízka, přes barevná sklíčka… V parku jsme si zahráli mnoho poznávacích, smyslových a seznamovacích her. Došli jsme i do Rajské zahrady, kde jsme zahlédli několik živočichů a povídali jsme si o jejich způsobu života.

Co se týká živočichů, tak do 4 a 5. třídy si děti již pořídily dva nové chlupaté spolužáky, které pojmenovaly Písek a Koko. Děti se učí společně o zvířátka starat a pečovat o ně. Ostatní třídy pečovaly zejména o vyvýšené truhlíky na terasách. Děti zalévaly a sklízely ještě úrodu která v létě dozrála – rajčata, jahody, okurka, pažitka… Ve 3. třídě jsme ještě stihli zasadit špenát, salát a ředkvičky a nyní se necháváme překvapit, zda se nám podaří ještě letos něco sklidit.

Na třídách jsme také zkoumali a pozorovali, bádali a dumali, vyráběli a pracovali s nářadím a pomůckami. Nezapomínáme ani na třídění a kompostování, ochranu přírody a šetrné zacházení s vodou. I přes nutnost roušek si děti užily divadlo „O Palečkovi“ a také si přiblížily patrona české země svatého Václava.

 

 

Únor

Zima, zima, zimička“

Únor bílý nám příroda sice nenadělila, ale to nám nebrání v užívání si přírody jak na naší zahradě, tak v blízkém parku. S rodiči jsme vyrobily nejrůznější krmítka pro ptáčky. Při výrobě jsme snažili použít přírodních nebo dokonce odpadových materiálů.

  

O tom, jak se mají ptáčci v zimě, jak je od sebe poznáme a jak jim můžeme pomoci, jsem se učili převážně venku. Provedli jsme pokus, co ptáčkům nejvíce chutná. Zahráli jsme si na straku, naslouchali hlasům ptáčků nebo hledali jejich přítomnost u nás na zahadě.

Vyprávěli jsem si, četli, i hráli tradiční české pohádky. Navštívilo nás divadlo „Princezna na hrášku“, předškoláci byli na exkurzi v České televizi..

Již tradičně jsme oslavili masopust, každá třída trochu jinak-někdo pekl koláče, jiní smažili koblížky nebo prošli školku s masopustním průvodem. Hodně jsme si hráli, zpívali, nasmáli se a moc si to užili.


Leden

„Co děláme celý rok“

Na Nový rok o slepičí krok a na Tři krále o tři kroky dále. Téma Tří králů nás provázelo na začátku nového roku, kdy si děti vyrobily koruny, stavěly betlémskou hvězdu a zpívaly tradiční koledu.

Poznávali jsme vesmír, pojmenovali si a tvořili jeho planety. Jemnou motoriku jsme procvičili pomocí pinzety a chytání hvězdiček.  Seznámili jsme se s jednotlivými ročními obdobími a jejich rozdíly. Pomocí pokusu jsme si vyzkoušeli, jak se střídá den a noc a posloupnost jednotlivých částí dne.

Navštívili jsme planetárium a program Polaris (pohádka o dvou kamarádech, kteří se v přírodě nemohou nikdy potkat – lední medvěd a tučňák. Při cestě vesmírem hledají příčiny střídání dne a noci, ročních období a existence polární noci). Také jsme navštívili stálou interaktivní výstavu o vesmíru a proběhli se ve Stromovce.

 

Učíme se, jak správně třídit odpad a předcházet vzniku odpadu. Vyrábíme hliníkožrouta a zpracováváme různé odpadové materiály. Tvoříme z nich „Bubáky“, využíváme k telefonování a při cvičení. Pomocí smyslu také rozpoznáváme z jakých materiálů jsou věci vyrobené.

  

Poprvé jsme také navštívili Centrum současného umění „DOX“ kde děti v programu „Pohádka o továrně“ zjistily, že staré neznamená nepoužitelné. Děti se nakonec staly architekty a zachránci jedné staré a zdánlivě neužitečné továrny. Nakreslili jsme, co se v galerii muže vystavovat a následně si prošli i část výstavy.

   

 

Prosinec

„Těšíme se na Ježíška“

Jako tradičně již druhým rokem jsme advent letos zahájili zdobením vánočního stromečku na Náměstí Míru. Navštívili jsem Národopisné muzeum, kde jsme se seznámili se zvyky a tradičními postavami, které patří k předvánočnímu a vánočnímu času. Přišel k nám Mikuláš, společně jsem se připravili na Vánoční besídky pro rodiče – upekli jsem perníčky a další dobroty včetně pečeného čaje. Vyrobili jsme z přírodnin ozdoby na stromečky – sušené plátky pomerančů, šišky apod.

  

V letošním roce jsme již jako tradičně uspořádali sbírku hraček a oblečení. Výtěžek z prodeje pomohl chlapci a jeho rodině s uhrazením dalšího kola terapie spastické formy dětské obrny, kterou Daník trpí. Dále jsem se zapojili do dobročinné sbírky „Krabice od bot“. Společně s dětmi a rodiči jsme naplnili, zabalili a předali za každou třídu jednu větší krabici vybraným chudým dětem v Praze.

Pod krásně vyzdobenými stromečky jsme našli bohatou nadílku, která nás velice potěšila. Společně jsme si užili i vánoční tradice – pouštění lodiček, krájení jablíček či házení bačkorou.Se školkou a s kamarády jsme se rozloučili celoškolkovým zpíváním koled u stromečku na zahradě MŠ.

 

Listopad

V listopadu jsme se věnovali poznávání naši země. Z podzimních přírodnin jsme si vyrobili amulety, které nás provázely při poznávání naších Starých pověstí českých.  Praotec Čech nás vzal na horu Říp. Putovali jsme po stopách Kroka a jeho dcer. Poznávali jsme různé bylinky dle vůně a povídali si o jejich léčivých schopnostech. S paní průvodkyní jsme se vydali na Vyšehrad. Viděli jsme, místo odkud skákal na Šemíkovi Horymír. Dozvěděli jsme se o Čertových kamenech, navštívili Slavín a kostel sv. Petra a Pavla.

S dětmi jsme si přiblížili důležitost státních svátků a pranostik– zejména sv. Martin a 17. listopad. Děti se seznámily s pojmy jako svoboda, odpovědnost ale i hranice. Prostřednictvím her jsme se snažili jim přiblížit důležitost těchto slov a zamyslet se nad tím, co by nám v životě chybělo a o co nechceme přijít. Navštívili jsme také Pomník svatého Václava na Václavské náměstí.

Nezapomínáme ani na přírodu, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky a rozvěsili je po zahradě.

Pochmurné, proměnlivé podzimní počasí sebou přineslo i větší nemocnost našich dětí a tak se všechny třídy zapojily do projektu „Poznáváme lidské tělo a pečujeme o své zdraví“. Hráli jsme si na lékaře, na nemocnici, prohlíželi jsme encyklopedie. Zkrátka – studovali jsme jako opravdoví lékaři. Už poznáme části lidského těla, víme, jaké máme smysly a co díky nim naše tělo dokáže. Při sestavování kostry z přírodnin jsme zjistili, že se tělo skládá z kostí a svalů.

 

A jak pečujeme o své zdraví? Nejen přiměřeným oblékáním podle počasí, ale i správnou hygienou a životosprávou. Sklízeli jsme měsíček z truhlíku a vyrábíme měsíčkovou mast. Trápí vás kašel nebo bolest v krku? Nebo vás honí mlsná a chcete mlsat zdravě? Vyrobte si super jednoduchý a chutný lék (bonbón). Stačí rozpustit březový cukr (xilitol) a přimíchat léčivé byliny (jitrocel, mátu, mateřídoušku, bezový květ, levanduli…). Směs nakapejte na pečící papír, nechte vychladnout a máte hotovo. Dobrou chuť a brzké uzdravení!

 

A co nakonec? Víme, že pečovat o své zdraví je správná věc.

 

 


Říjen

Říjen a vůbec podzim jsme uvítali tradiční „Podzimní slavností“, kde jsme si užívali společně strávené odpoledne s rodiči na naší zahradě. Děti si připravily malý program pro rodiče, každá třída společně připravila podzimní zdravé občerstvení. Tradičně jsme shlédli vyřezávání dýní, společně si zasoutěžili a vůbec si to všechno moc užili.

Na naší  zahradě jsme založili „sbírku kamenů“ a to nejen pro okrasu, ale hlavně proto aby se u nás líbilo nejrůznějším živočichům. Také jsme po prázdninách začali opět pracovat s keramickou hlínou.

Pokračujeme v péči o záhony a truhlíky-sklízíme, co jsme zaseli. A že toho bylo.. 🙂 Nejvíc nám chutnali vlastní brambory na loupačku. Ladem nenecháváme ani zahradu.

Na návštěvu k nám přišla paní spisovatelka a představila nám knihu o lesních zvířatech „V korunách stromů“. Autorka nám z knihy přečetla úryvek, společně jsme si i zazpívali.

Na zahradě jsem objevili dopis od skřítka Podzimníčka, který nás naučil spoustu zajímavých věcí o podzimu, třeba jak usínají listnaté stromy. A protože jsme děti šikovné a učenlivé, skřítek Podzimníček si nás vzal za své pomocníky.

Závěrem října jsme se vypravili na výlet do lesa. Navštívili jsme Zookoutek v Malé Chuchli, kde jsme předali nasušené zbylé pečivo. O tom, jestli zvířátkům chutná, jsme se osobně přesvědčili 🙂 .


Září

„Já a moji kamarádi“

V září se do školky těšíme, s radostí tam běžíme. Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi. Malujeme, kreslíme, zpíváme, cvičíme, stříháme, lepíme a stavebnice stavíme. Učíme se hodní být, kamarády nezlobit a přírodu chránit.

 

Seznamujeme se se školkou a jejím okolím. Při procházkách do Rajské zahrady a Riegrových sadů zjišťujeme, co vše se přes prázdniny změnilo a nového v parku přibylo. Navštívili jsme „lezecí dub“ pozorovali jsme záhony plné květin, pilných včel a opodál našli nový hmyzí hotel. Vytváříme mapu školky.

Také jsme prozkoumali, co nám přes prázdniny uzrálo v truhlíku – několik jahod, mrňavé kedlubny, mrkve a hlavně meloun (malý, ale sladký). Sklizeň brambor a řepy je ještě před námi, tak snad bude alespoň na polévku…

 

Nové děti jsme seznámili s naším kompostérem a připomněli si, co tam patří a co ne. Babí léto je krásné období, a tak nezapomínáme ani na to zalévat květiny, záhonky a ovocné stromy dešťovou vodou. Neplýtváme jídlem (nandáme si tolik, kolik sníme – sušení starého pečiva pro zvířátka). Nově začínáme u louky se sbírkou kamení. Děti mohou donést kameny různých velikosti i různě pomalované. Takto chceme přilákat broučky, ať máme co pozorovat.

V naších EVVO koutcích zkoumáme, vyrábíme a pracujeme s nářadím. Pečujeme a chováme na třídách křečky a želvu.

  

 

 

Červen

 

 

Na začátku měsíce jsme oslavili dětský den tématem „Letem světem“ v Riegrových sadech. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních disciplín, tvořivé dílny, skákací hrad, občerstvení i zasloužilá odměna. Na zahradě MŠ se konala Zahradní slavnost s rodiči. Součástí programu byly opět různé disciplíny pro děti a bohatý doprovodný program – bubnování, malování na obličej, pletení copánku a v tělocvičně probíhala prezentace EVVO fotek z celého školního roku.

V červnu se věnujeme tématu cestování a poznáváme různé země a jejich zvyky. Procestovali jsme Itálii, Vietnam, Mexiko, Rusko, Albánií apod. Paní kuchařky připravily i speciální jídla a pokrmy které se vaří v různých zemích. Sami jsme si také zkusili, jak se připravují a vaří pravé italské špagety.

Čekal nás i celodenní výlet na zámek Kačina.  Zde jsme si prohlédli hospodářské zázemí zámku – konírnu, kuchyň, lednici, sklepy, prádelnu, spižírnu, truhlárnu i starý obchod. V zámeckém parku byl pro nás připraven program „Za tajemstvím lesa“.  Na výlet jsme se vydali i do botanické zahrady kde jsme pozorovali různé rostliny a dozvěděli jsme se „Jak se žije v tropech“.

Poslední měsíc je ve znamení loučení. Proto se loučíme s předškoláky, kteří odchází příští rok do školy (letos např. přespání ve stanu na zahradě, výlet do pražské ZOO, do ZOO Malá Chuchle, či na Žižkovskou věž a Vyšehrad. Pořádáme různá setkání i pikniky s rodiči na zahradě MŠ.

Počasí nám přeje, a tak sklízíme úrodu z naších truhlíku – ředkvičky, kedlubny, hrášek, jahody, mák, mrkev a mnoho dalšího. V neposlední řadě jsme také na zahradě naší MŠ našli zraněnou veverku-kterou jsme po telefonické konzultaci odchytili a předali záchranné stanici. Měla zánět v oblasti tlamy, který ji nedovoloval jíst. Věříme, že je o ní dobře postaráno a snad se brzy uzdraví. Všem přejeme krásné, pohodové a slunečné prázdniny.


Květen  

Květen je lásky čas a v tomto měsíci se věnujeme tématu „Já a moje rodina“. Všechny maminky slavily svůj svátek, a tak jsme nejen je ale všechny rodinné příslušníky pozvali na společné setkání na zahradě MŠ. Každá třída připravila krátké vystoupení, něco dobrého k snědku a dárečky nejen z keramiky ale i různá jiná překvapení. A protože se o nás maminky starají celý rok rozhodli jsme se tento den pečovat my o ně. Na společných dílničkách jsme si vyrobili domácí kosmetiku a sůl do koupele se sušenou levandulí a meduňkou. K dispozici byl také masážní kout s relaxačními míčky. Kdo si nestihl doma udělat manikúru nebo pedikúru mohl to dohnat v našem kosmetickém salonu a vybrat si z různých laků. A protože víme, že pitný režim je důležitý mohli si také vyrobit domácí limonády z bylinek, citronů, ovoce a sirupu z lípových květů.

Celé jaro se děti se snažily fotoaparátem zachytit proměny přírody v tomto ročním období. Fotky jsme nechali vyvolat a uspořádali výstavu „Jaro očima dětí“. Za dobrovolný příspěvek si mohli rodiče fotky zakoupit a vybrané peníze pomohou chlapci s obrnou, kterého naše školka již  dlouho podporuje.

 

Navštívili jsem farmářské trhy, kde jsme nakoupili bylinky do truhlíku a ochutnali první úrodu z naších záhonů – ředkvičky a salát. Na procházky do parku jsme připraveni i za deštivého počasí, a proto můžeme zkoumat ve velkém, která louže je hlubší a která „cáká“ nejlépe. V nedaleké Rajské zahradě zase pozorujeme v rybníce želvy a ryby a také „cvičíme“ jako dospěláci. Na zahradě sázíme sazenice pozorujeme život zvířátek „v lesíku“, na louce, v hmyzím domečku i v jezírku. Máme na zahradě i nový ponk. Krátce jsme navštívili Kunratický les a na zahradě sázeli sazenice, Ve třídě mimo jiné zkoušíme i různé pokusy. Co se asi stane, když smícháte ocet s jedlou sodou….? Zabývali jsme se také pokusy s bonbóny – věděli jste, že takový gumový medvídek se v břiše nafoukne a promění v pořádného medvěda?!

Měsíc květen patří nejen maminkám ale celé rodině a proto pořádáme v každé třídě setkání s Babičkou/Dědečkem. Společně si pak čteme, zpíváme, vyrábíme nebo něco dobrého i upečeme. Letos jsme recyklovali staré ponožky a vyrobili z nich maňásky.

Zajímají nás i různá povolání a řemesla. Oslovujeme rodiče z řad naších děti, aby nás vzali na exkurzi do svých zaměstnání a představili nám své povolání. Navštívili jsme firmu, kde mají v popisu práce si i trochu hrát, hodně tvořit a při tom se snaží být šetrní k přírodě a planetě. Také jsme se podívaly do Pivovaru a restaurace Marina. Tam jsme pozorovali kuchaře při práci a zjistili, jak se vaří a kde se skladuje pivo. Nakonec jsme měli moc dobrý oběd i zákusek.Duben

V dubnu jsme s rodiči na velikonoční dílně upletli pomlázky, vyrobili velikonoční dekorace, zaseli řeřichu do vaječných skořápek a ochutnali salát z jarních volně rostoucích bylin. Že jste ještě nikdy nejedli ptačinec žabinec, sedmikrásky nebo lipové pupeny? Tak to někdy zkuste, je to mňamka.

Na ekoprogramu „Jak se dělá máslo“ jsme díky pohádce „Máma kráva“ zjistili, co potřebuje kravička, aby byla spokojená a dávala nám mléko, zkusili jsme ochutnat různé druhy netradičních mlék (mandlové, makové…), vyrobili si vlastní máslo a podmáslí. Ve třídě pak ochutnali sýry a mléko ovčí i kozí a vyrobili „dojící“ model, na kterém jsme jsme si vyzkoušeli, jak se kráva dojí. Také jsme si vyrobili obrázky z ovčího rouna.

 

Před Velikonocemi jsme se během pašijového týdne zabývali různými velikonočními zvyky, upekli beránka i boží milosti, ozdobili vajíčka, hledali velikonoční poklad a naučili se koledovat. Navštívili jsme i Salesiánské kulturní centrum, kde jsme zjistili, proč křesťané slaví Velikonoce. Po Velikonocích jsme vlastní zkušenost se slavením Velikonoc doma srovnali s tím, jak se Velikonoce slaví například v Rusku nebo na Slovensku a hledali jsme podobnosti i rozdíly. Ale dozvěděli jsme se také, že spousta lidí na světě Velikonoce neslaví a mají jiné zajímavé jarní svátky. Společně jsme navštivili Velikonoční trhy na náměstí Míru kde jsme si prohlédli tradiční stánky a vše co k Velikonocím patří. Také jsme společně vyrobili a vynesli Morenu.

 

Oslavili jsme Den Země dopoledním programem na zahradě plným her, úkolů, tvoření i poznání. Pomocí mapy a plnění úkolů jsme pomohli kouzelné babičce kořenářce sesbírat listy z poztráceného Herbáře. Během této záchranné akce jsme navštívili a lépe poznali významné ekosystémy české přírody – les, pole, louku, rybník a hory – zjistili, kdo v nich žije, co v nich roste, jak se tito živočichové a rostliny vzájemně ovlivňují a jaký mají význam pro člověka. Odměnou nám byly dobroty, které nám darovalo pole, krásné diplomy, ale hlavně spousta zážitků.


Březen

„Sluníčko, popojdi maličko“

V měsíci březnu jsme slavili tradiční masopust – pekli koblihy a Boží milosti, pořádali masopustní průvody, zabijačkovou ochutnávku, hráli tradiční masopustní hry a zábavy.
Uklízeli jsme zahradu po zimě, truhlíky připravili na novou zahradnickou sezónu, naplánovali, co budeme pěstovat a zaseli. 

Hledali, zkoumali a fotografovali první známky jara, poznávali první kytičky, sledovali a poslouchali ptáky, pozorovali hmyz.
Věnovali se tradičním jarním hrám a činnostem – cvrnkali kuličky, vyřezávali ze dřeva.
Podrobně jsme prozkoumali život pod zemí při ekoprogramu „Tajemství půdy“. Při dalších hrách a činnostech ve třídě i na zahradě jsme jistili jak vzniká půda, kdo v ní žije a čím je půdě i rostlinám prospěšný.

 


Únor

„Co děláme celý rok“

V pátek 1.3. nás navštívili dva včelaři, dětem dali ochutnat med vlastní výroby, ukázali jim včelí plástve, husí brko na odmetání včel, přivoněli si k voňavým svíčkám ze včelího vosku, vyzkoušeli si ochranné pomůcky- klobouk se síťkou a vysoké rukavice. Děti se dozvěděly mnoho informací o chovu včel i o včelích produktech.

Na začátku února jsme se vypravili do divadla D21 na pohádku „Rozárčina postýlka“. Příběh o malé lumpačce která měla pod postýlkou, opravdu velký nepořádek nás velice pobavil a donutil zamyslet se, jak to vypadá pod postelí každého z nás.

Pravidelně pečujeme o zahradu a okolní prostředí. Učíme se správně třídit odpadový materiál. Víme, kam patří papír, plasty, sklenice i nápojové krabice. V MŠ třídíme hliník i elektroodpad a nově přibyla i popelnice na bioodpad. Z odpadových materiálů také vyrábíme raketu, robota či závěsy z PET víček.

Pomocí pokusů jsme si dokázali, že přírodě hodně škodí i odpad, který není vidět – chemické čistící a prací prostředky rozpuštěné ve vodě.  Ukázali jsme si, že existují i přírodě přívětivější varianty čisticích prostředků a jak je poznat.

Navštívili jsme Národní zemědělské muzeum, kde na nás čekala prohlídka interaktivní expozice „Gastronomie“ o jídle a stravování v minulosti i dnes. Poznávali jsme suroviny po hmatu, jídla během roku (masopust) a správné stolování.

Pohlazení pro naše uši i duši byl hudební program České filharmonie, při kterém si děti procvičily rytmus i tempo s různými „řemeslníky“ a masopustně se vydováděly.

Konečně napadl i sníh a tak naší zahradu zdobilo hned několik sněhuláků. Oprášili jsme boby a lopaty a užili si pořádné zimní radovánky. Nyní už doslova vyhlížíme jaro a skutečně nám na zahradě vykvetly první sněženky. Děti společně vytvořily z klacíků krásnou ohrádku, aby je někdo omylem nepodupal.

  

 

 


Leden  

„Zima, zima, zimička“

V rámci EVVO výchovy ve třídách  pečujeme o zvířátka – chováme želvu a křečka, novým přírůstkem do jedné ze tříd je křeček „Božena“. Staráme se ale i o zvířata na zahradě a v parku-vyráběli jsme např. krmítka pro ptáčky. Chodíme hodně ven, že není sníh nám nevadí..

Ke konci ledna jsme se věnovali tématu „Vesmír“, navštívili jsme Štefánikovu hvězdárnu a zkoumali oblohu opravdickým hvězdářským dalekohledem..

  

    


Prosinec

„Těšíme se na Ježíška“

Advent jsme letos zahájili zdobením vánočního stromečku na Náměstí Míru. V EVVO programu jsme si přivoněli ke stromečkům, učili se rozlišovat mezi jedličkou a borovicí. Zahráli si na semínka ze šišek, které dopadají na zem. A povídali jsme si to tom, co se stane s takovým uříznutým vánočním stromečkem po Vánocích.

Seznámili jsme se se zvyky a tradičními postavami, které patří k předvánočnímu a vánočnímu času. Přišel k nám Mikuláš, společně jsem se připravili na Vánoční besídku pro rodiče – upekli jsem vánočky a cukroví. Ježíškova nadílka byla bohatá a velice nás potěšila. Společně jsme si užili i vánoční tradice a u stromečku zazpívali koledy.

Společně jsme se vydali na vánoční výlet do Přerova nad Labem, kde jsem navštívili výstavu „Lidové Vánoce v Polabí“. Do školky přijelo i divadlo s pohádkou „Vánoční hvězda“ a společně jsme si všichni zazpívali i vánoční koledy u stromečku.

 


Listopad

„Když kamarád stůně“

Tento měsíc se věnujeme lidskému tělu, ochraně našeho zdraví i jak umí léčit příroda.

Navštívili nás asistenční psy s ukázkou výcviku.

   

     


Říjen

„Barevný podzim“

Máme rádi přírodu a tu podzimní zvlášť. A proto se ji snažíme poznávat, učit se o ní a hlavně v ní trávit, co nejvíce času.

Navštívili jsme Čimický háj, ve školce jsme vařili z potravin nakoupených na farmářském trhu, vyráběli z různých přírodnin a zkoumali a užívali si podzim všemi smysly. Ve třídách chováme zvířátka, a tak s nimi i navštěvujeme zvěrolékaře.

                                          

                                           

                                                        

                                    

                                     


 

Září

„Škola volá“

V měsíci září se věnujeme vzájemnému poznávání. Seznamujeme se s kamarády, s naší školkou i s jejím okolím. Babí léto si vychutnáváme v prostředí Riegrových sadů a nedaleké Rajské zahrady. Baví nás i vlastivědné vycházky, při kterých objevujeme krásné památky i důležitá místa v okolí naší školky.

Povídáme si o vinobraní, ochutnávka různých druhů vín – jejich zpracování. Pokus s rozinkou + návštěva Havlíčkových sadů a pozorování vinné révy.

Sázíme do truhlíků pozdní salát a špenát. Sklízíme plody naší úrody a vaříme různé dobroty. Věnujeme se chovu školkových mazlíčků a při péči o ně nenecháváme nic náhodě, a proto navštěvujeme i pana veterináře.

Riegrovy sady

Kostel sv. Ludmily

Chováme křečka

Naše zelenina

Vinobraní

Bramboračka