EVVO

Prosinec 2022

„Vánoce a my“

Poslední měsíc v roce 2022 jsme přivítali hned 1.12. zdobením vánočního stromku pro naši školu na Náměstí Míru. Na zdobení se podílela celá mateřská škola, dřevěné ozdobičky malovaly samy děti. Prohlédli jsem si vánoční trhy s tradičními dílnami a řemesly, Betlémek a někteří ochutnali i trdelník 🙂 S ozdobeným stromečkem a ozdobami jsme mysleli i na zvířátka. Děti tvořily pro ptáčky ozdoby z dobrot a nastrojily tak vánoční smrk na zahradě naší školy. Jak je vidět na fotografiích, ptáčkům opravdu chutnalo. S přáním krásných Vánoc děti myslely i na ostatní děti, které si je nemohou užít naplno jako my všichni a tak se podělily o hračky a jiné drobnosti a společně připravily „Krabice od bot“ pro věkově určené děti. Společně jsme pak tyto dárky odnesli všichni na sběrné místo rodinného centra Paleček. Paní nám velmi děkovala a odměnila naše děti samolepkou a přáním hezkých svátků.          

      

            

         

   

   

            

        

   

K Vánocům patří tradice a zvyky, které dětem v 1. patře představil lektor z výukového programu AMPI. Pan lektor dětem ukázal zvyk jmelí, pečení vánočky, lití olova a další. Ve všech třídách si pak děti užily tyto zvyky naplno s paní učitelkami. Objevili čertí miminko, peklo se cukroví, perníčky, louskaly ořechy, pouštěly lodičky, rozkrajovala jablíčka a nakonec nás navštívil Ježíšek 🙂 Děti z druhé třídy navštívily Národní galerii v Anežském klášteře a pozorovaly tak narození Ježíška nad obrazy. Vyzkoušely si psát husím brkem s inkoustem, vybarvily omalovánku. Jiné třídy navštívily vánoční trhy například na Staroměstském náměstí a užívaly si adventní čas.

      

      

      

       

   

   

   

   

   

   

   

      

         

      

         

      

Nakonec všechny děti ve všech třídách uspořádaly vánoční besídky pro rodiče s dílnami. Někde hrály divadýlko, jinde přednášely říkanky či předvedly taneční vystoupení. Všichni si zazpívali vánoční písně a koledy, v dílnách tvořili svícny z jablka, umělého sněhu a přírodnin či další ozdoby pro ptáčky. Užívali jsme si i sněhu – jezdili na lopatách, zkoumali sněhové vločky, tvořili sněhuláka či jiné stavby ze sněhu s využití přírodnin. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2023 mnoho zdraví.

      

      

         

      

      

         

            

         

         

            

      

         

             

      

Listopad 2022

„Abychom byli zdraví“

V měsíci listopadu jsme se věnovali zejména lidskému zdraví a tělu. Poznávali jsme a pojmenovávali části lidského těla, rozlišovali jsme orgány a určovali, na co mají vliv. Také jsme zkoumali naše smysly a vyzkoušeli si, jaké to je bez jednoho být. Děti se měřily, vážily, obkreslovaly a nejen s přírodními materiály napodobily jednotlivé orgány v těle. Zjišťovali jsme, co našemu zdraví prospívá a co škodí. Věnovali jsme se také tomu, jak našemu tělu pomoci, když ho něco trápí.

            

           

Poznávali jsme, co je zdravé a co není, jak správně dbát na naše zdraví. Že je důležitá zdravá strava, pitný režim, hygiena, ale také pohyb či vhodné oblékání podle počasí. Věnovali jsme se vitamínům a  zkoušeli i pokusy, jak vyzrát na bacily. V první třídě proběhla dílna s rodiči, kdy si děti ve spolupráci s rodiči namíchaly zdravé bylinkové čaje.

            

      

   

Nezapomínáme ani na pobyt venku za každého počasí či pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, protože „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Užívali jsme si sluneční paprsky, ale také nepříznivé podzimní počasí. Nezapomněli jsme ani na péči o zahradu. Děti milují hrabání listí a tak jej skvěle přihrnuly ke stromům.

         

      

   

Nejen s pravidelnou EKO službou dohlížíme na ochranu přírody a životní prostředí, péči o vše živé, třídění odpadu či kompostování. Skvěle se osvědčil Kompostík Šlupík i EVVO deník na doma. Nejen děti, ale i rodiče vzali tuto „funkci“ velmi vážně a vše správně šlape. Děti nadšeně nosí naplněné kompostíky a v komunitním kruhu vypráví své zážitky z EVVO deníku.

      

   

   

 

   

      

   

   

   

Hned začátkem listopadu jsme se podívali „Za apoštoly“ na Staroměstskou radnici, v některých třídách se věnovali putování po Praze s ohledem na Pražské pověsti. Ke konci měsíce nás navštívil výukový program AMPI s ukázkou a aktivním zapojením dětí v tématu Adventu a zvyků, tradic či původ Vánoc. Poznali jsme symbol jmelí, ochutnali vánočku a odlili olovo.

         

   

         

      

      

 

 

Říjen 2022

„Podzim kolem nás“

Všechny třídy přivítaly podzim jak se patří…navštívily Čimický háj, kde je čekal ekovýchovný program „Do lesa za stromy“, kterým je provedly lektorky z organizace Lesy hl. m. Prahy. Děti se dozvěděly o životě stromu – cestu od semínka až k velkému stromku. Zahrály si několik pohybových her – Jak roste strom, Oplocenka, poznaly různá semínka, z kterých vyrostou různé druhy stromů. Zjistily, co strom k růstu potřebuje a jak vlastně se semínko zasadí. Poznaly různé listy různých druhů stromů. Na závěr si dozdobily vlastní papírový strom pomocí přírodnin kolem sebe.

                                                                                         
Stále si děti užívají pobyt venku – nejen v parku poznávají a pozorují, jak se příroda na podzim mění a vybarvuje. Také na zahradě pozorujeme změny a děti moc rády o zahradu pečují. Některé třídy také poznávaly a „uspávaly“ stromy na zahradě či v parku při tematickém celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Když stromy usínají“. Děti vnímaly stromy, listí a to jak se na zimu připravují. Nejen zrakem, ale i čichem nebo sluchem. Na konci programu získaly skřítkovo znamení v podobě čar na dlani k uspávání stromů a pozorovaly, zda jim nepřipomíná některý ze stromů.

                                                                                                                                                               
Ve čtvrtek 13.října se na zahradě konala Podzimní slavnost, které se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a příbuzní. Všichni si to moc užili. Zpívalo se, recitovalo, závodilo, skákalo v pytlích, poznávalo, malovalo…nechybělo ani tradiční profesionální vyřezávání dýní od našeho skvělého hosta. Občerstvení bylo pestré nejen od našich paní kuchařek, ale i některé děti na třídách společně něco dobrého připravily. Jako vždy byla slavnost podařená 🙂 Na tomto webu pod záložkou videa je možnost shlédnutí videa ze slavnosti.

                                                      

 

Září 2022

„Naše školka a moje místo v ní“

Prázdniny utekly jako voda a konečně přišlo září…ve všech třídách jsme tak mohli přivítat nové spolužáky, paní učitelky i pana učitele 🙂 Všichni jsme se spolu postupně seznámili, poznávali nové prostředí jak ve třídách, tak po celé školce. Děti si prošly všechny prostory – tělocvičnu, kuchyň, kde nás provedli paní kuchařky, keramickou dílnu, kterou bude část dětí od října navštěvovat s paní učitelkou Bárou, prádelnu s mandlem, kde nás provedla paní školnice a ukázala dětem jak takový mandl funguje a k čemu slouží, ale i zahradu a všechny její části.

            

Na zahradě si děti zvykly velmi rychle, vznikla nová přátelství , všichni se sžili s prostředím naší rozlehlé zahrady, s jejími prvky a krásnými částmi jako je lesík, jezírko, ponk s nářadím, bagr v pískovišti a další.

                                                       

Stejně tak jsme všichni poznávali i okolí jako je park Riegrovy sady, Rajská zahrada či návštěva Václavského náměstí k příležitosti svátku svatého Václava. Nikomu nevadilo ani deštivé počasí, které nás koncem září již provázelo po většinu pobytu venku. Děti sbíraly kaštany, hrály si v loužích, využívaly pomůcky jako dalekohledy či lupy.

                                

                                                                                                 

Na třídách se děti adaptovaly rychle, vymýšlely si společně nová pravidla například i jak pečovat o morčátka ve 2. třídě, jak budeme všichni společně třídit odpad, šetřit vodou, ale i pečovat o truhlíky na terasách a balkónech. Jak zacházet s odpadem nám díky domluvě maminky Otakárka Votavy z 2. třídy přijeli do školky předvést popeláři. Akce se vydařila, děti se vyfotily v kabině, zkusily si být na stupínku a viděly vyklopení kontejneru. Za domluvení velmi děkujeme 🙂

                               

Červen 2022

„Společně na světě“

Čas neúprosně letí a poslední měsíc školního roku je tady. V každé třídě proběhlo loučení s budoucími školáky – 1. třída byla na zmrzlince, 2. třída si užila minigolf, ve 3. třídě se kvůli velkému dešti až na druhý pokus vydařila plavba Prahou, 4. třída se pobavila na Petříně v Zrcadlovém bludišti a 5. třída vyjela vlakem do Krtkova světa. Ostatní děti měly program v jiných třídách a loučení je čeká až v budoucnu. Všem se programy moc líbily a hezká vzpomínka na MŠ Španělskou jim snad vydrží co nejdéle 🙂

                                      

Hned 1.června všechny děti slavily svůj Den a tak ani naší školce se oslava nevyhnula – navštívil nás Maxipes Fík a Ájou a děti si užily pěkné dopoledne s pohádkovými stanovišti . Využívaly svou obratnost, rychlost, znalosti, postřeh, hmat i ostatní smysly a na závěr byly odměněny nanukem.

                

Protože jsme se celý měsíc věnovaly cestování a poznávání cizích zemí, krajin a také exotických zvířat či pokrmů, navštívilo naši školku Divadlo Tondy Novotného se svou Pralesní pohádkou. Zvířátka pralesa byla skvěle ztvárněna jako ručně vyrobení maňásci. Dětem tak byl zábavnou formou přiblížen život několika pralesních zvířat a jejich pátrání po vanilce. Ve třídách se s paní učitelkami poznávalo ale i jinak – poznávaly se cizí země, jejich tradiční jídla a kultura, vlajky a životní styl. Někde děti meditovaly, vnímaly vůni koření, hrály si na indiány.

                

Navštívili jsme Divadlo v Dlouhé a představení Tatínek není k zahození. Konala se po dlouhé odmlce zahradní slavnost pro rodiče s dětmi a další přátele mateřské školy- ty minulé i budoucí. Společně s paní ředitelkou a paní učitelkami děti všechny přivítaly zpěvem písně „Hřej sluníčko, hřej“. Nechybělo občerstvení, pro děti cukrová vata, příjemně nám hrála živá hudba a každý si to užil dle sebe. Navlékání korálků, lovení rybiček, zdobení papíru bublinami z bublifuku, malování na kamínky, chůze po „laně“ a další zábava.

                

Všechny třídy vyrazily na celodenní výlet do Pěnčína na kozí farmu. Děti vytvořily náramky z korálků pro maminky, zjistili jsme, jak korálek vzniká. Prohlédli jsme si farmu – kozy, ovce, slepice, lamy, prasata, krávy. Zjistili jsme, jak se vyrábí kozí či ovčí sýr a dokonce děti ochutnaly. Projeli jsme se vyhlídkovým vláčkem a navštívili místní bylinkovou zahrádku. Dali jsme si oběd a autobusem hurá zpět do školky. Výlet byl parádní.

                    

Celý měsíc jsme s dětmi chodily ven za každého počasí – hrály si s vodou za deště i v horku, využívaly jsme mlhoviště na zahradě, chodily bosky na hmatovém chodníčku. Pečovaly o zvířátka i rostlinky. Čerpali energii ze sluníčka a užívali si dobrou náladu, kterou přejeme všem po celé prázdniny a těšíme se opět v září.

                             

Květen 2022

„Rodina – náš domov“

Hned začátkem května měly svátek všechny maminky…s dětmi jsme si však povídaly nejen o nich, ale věnovaly jsme se všem členům rodiny. Co pro nás rodina a domov znamená, jaké role máme doma? Pracovali jsme s fotografiemi rodin, tvořili stromy života, popisovali své pocity a emoce. Přišlo i několik babiček, aby dětem přečetly knihu, pohádku či povyprávěly něco ze svého života.

V dalších dnech se svátek maminek slavil. Každá třída uspořádala pro maminky i celé rodiny krátké besídky. Připravili si několik básniček, písní či krátké divadélko. Přichystali občerstvení, zábavu a předali dárky maminkám. Slzy ukáply, ale byly to slzičky dojetí a radosti. Nechyběla ani dílna pro rodiče s dětmi – malovalo se na plátěné tašky, zdobili perníčky, míchali čaje z nasušených bylin či ovoce.

         

      

Při pobytu venku neustále pozorujeme měnící se přírodu, chráníme ji…jak ve slunečném tak v deštivém počasí. Hrajeme si s pískem, vodou, rostlinkami.  Rostlinky nám už rostou i na terasách a balkónech, kde jsme si pečlivě promysleli a naplánovali, co tam zasadit. Důležitá byla však i příprava, takže se plelo, hrabalo, kompostovalo. Po vysetí se o vše staráme denně a tak nám vše krásně rychle roste. U některých rostlinek proběhla již první ochutnávka.

                                                                            

   

Na zahradě již při krásném počasí využíváme hmatový chodník či ponk s nářadím. Při návštěvách a procházkách v parku využíváme lupy, dalekohledy, cestovní mikroskop, cvrnkáme kuličky a skáčeme panáka.

                           

Protože dalším tématem bylo poznávání různých profesí a řemesel, navštívilo nás několik rodičů, které nám svou práci představilo blíže. Pátá třída navštívila naopak rodiče jednoho z dětí přímo v jeho zaměstnání – konkrétně v rádiu, kde si vyzkoušely i vytvořit nahrávku.

                        

Závěrem měsíce si všechny třídy v Riegrových sadech užily Pohádkový les, kde na několika stanovištích hledaly zvířátka, tančily, cvičily, kreslily, střílely z luku, chodily na chůdách a na konci zachránily psa Jonatána, kterého měly od Macha a Šebestové za úkol najít. Bylo to zábavné dopoledne i přes deštivé počasí, které nás neodradilo a na děti čekala sladká odměna a stolní hra do každé třídy.

                    

   

   

 

 

Duben 2022

„Co nás jaro učí o životě“

Ve 3. třídě si každé z dětí vytvořilo svoji malou Morenu a na společném třídním výletě ji vypustily po vodě. Všechny děti ale z přírodnin rády tvoří – staví obydlí pro hmyz, skřítky, vytváří si různé pomůcky, nástroje, „vaří“ či prostě jen tak shromažďují vše zajímavé.

           

Oslavili jsme Velikonoce i ve školce – děti dostaly nadílku, navštívily v Národopisném muzeu Velikonoční příběh, kde se dozvěděli mnoho známého i nového co se týká tradic svátků velikonočních. Dokonce si děti upekly jidáše, v 1. třídě si to pro velký úspěch zopakovaly ještě jednou. Některé třídy navštívily velikonoční trhy na Náměstí Míru.

 

  

Konečně se všem společně podařilo úspěšně zorganizovat vypuštění ježčí slečny, o kterou děti z naší MŠ řádně pečovaly a poctivě ji vykrmovaly. V Divoké Šárce nám při vypuštění přálo počasí a dokonce jsme dostali osvědčení.

Protože slunce již přeje, užíváme si pobyt venku s radostí. Sázíme, čicháme, pátráme, pečujeme a sportujeme. Zkoumáním zahrady a tvořením plánků plných poznávání jsme se dočkali i oslavy Dne Země s tématem Zahrada života – život v zahradě. Každá třída si vytvořila „odznaky“ svého týmu. Při shromáždění u magnolie a zpěvu písně Zahrada ticha nás nečekaně překvapil Chemistón, který svými činy a jednáním zahradě nijak nepřál a potřeboval od dětí pomoci. A tak děti plnily různé úkoly na několika stanovištích, kde se něčemu novému přiučily a pomohly tak získat motivační fotografie a vědomosti pro Chemistóna. Získaly diplom a své odznaky si odnesly domů. Pěstíci, vodomilové, květoňové, vzdochomilové i komposťáci se těšily při zkoumání půdy, chytání rybek, opylování, ochutnávání medu, poznávání ptáků či pátrání v „kompostu“.

 

 

 

 

Užíváme si ale i uvnitř – pořádáme oslavy, poznáváme s interaktivní tužkou, hrajeme si na farmy. Ani čarodějnické řádění nás neminulo 🙂

   

 

Březen 2022

„Slunce nás probouzí“

Hned 1. března jsme na třídách slavili Masopust. Všichni se předvedli v tradičních maskách, průvod masek se pohyboval i mezi patry a třídami, kde se vzájemně hostilo, ochutnávalo, tančilo i zpívalo. Někde se pekli lívance, jinde zase Boží Milosti.

                                                                       

Ve školce jsme si užili hudební program „Setkání s písničkou“, kterým děti provázel klarinet. Hrálo se, zpívalo, dupalo, tleskalo, děti tak trénovaly svůj sluch a nakonec byla i pohádka.

    

V průběhu března se začalo konečně oteplovat a tak jsme konečně dosyta užívali zahradu, čerpali vitamin D ze sluníčka a pozorovali, vnímali a pátrali po poslech jara. Stejně tak v parku či Rajské zahradě – příroda se probouzí a kouzlí nám úsměv na tváři. Využívali jsme všech smyslů, hráli si na meteorology, malovali, kreslili, pátrali s lupami a dalekohledy, zamýšleli se nad tím, co v nás příroda vyvolává za pocity, kde je nám dobře na zahradě či jinde v přírodě.

                                                              

Jak říká pranostika „Březen za kamna vlezem“, tak se počasí i zachovalo. Opět začala být zima, ale my chodíme ven za každého počasí a tak nás nic nepřekvapí.

                 

Venku využíváme různé klíče a pomůcky k pozorování a poznávání, některé si dokonce děti samy tvoří. Nebo naopak využívají přírodniny pro další práci jako například rostlinky na záložky do knihy, protože březen je znám jako měsíc knihy.

       

Probouzí se nejenom rostliny, ale i živočichové- vracejí se ptáci z teplých krajin, hmyz a drobní živočichové opět ožívají. Ve třídách nechybí ani všelijaké pokusy a bádání, které děti nesmírně baví. Příprava na jaro vrcholila a tak ani děti nezahálely a začaly plánovat, kde a co se zasadí a bude plodit.

           

Některé třídy již navštívily komentovanou prohlídku v Národním muzeu s názvem Zázraky evoluce „Zvířata od nejmenších po největší“, jedná se o prohlídku „světem“ zvířat. Děti se dozvěděly, kdo se čím živí, která zvířata můžeme potkat v naší přírodě. Nechybí ani zapojení zraku, sluchu i hmatu. Ostatní třídy tato akce ještě čeká v měsíci dubnu.

   

 

 

Únor 2022

„Zima nás baví“

S dětmi jsme si v únoru užili zimní sporty a radovánky – v některých třídách stejně jako letos v Pekingu vypukly zimní olympijské hry – kdy si děti vyzkoušely spoustu sportů na vlastní kůži – lyžovalo se, „bobovalo“, hrál se „lední hokej“, házelo se „sněhovou koulí“ na cíl. Děti byly odměněny medailemi, ať už „zlatými“ či vytvořenými. Vítězů tak byla spousta, protože fair play dodržoval každý.

 

Pozorovali jsme změny počasí a přírody v zimě…u rostlin i zvířat, na zahradě, v parku, všude kolem nás. Věnovali jsme se stopování zvířátek, dokrmování ptáků i dalších zvířat v lese. Ptáčky jsme blíže poznali na základě tematického celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Ptáci v zimě“. Fází probuzení nadšení nás provázela pohádka Veliký sníh a pohybová hra „sběr potravy“- kolíčky jako zobáčky 🙂 Další fáze spočívá v zaměření pozornosti, kdy jsme si představili potravu vhodnou pro ptáčky a děti i ochutnaly (jedlou) potravu s vyřazením zraku. Poté společně pátraly po stopách ptáčků – ať už hledáním peří či pozorováním dalekohledem nebo stop lupou. Hrou „Dřepni si, až uslyšíš ptáčka“ se děti soustředily na svůj sluch a slyšely tak ptáčků mnoho. Při fázi přímého prožitku jsme byli jako jeden fotoaparát a děti svým zrakem vyfotografovaly fotografii, kterou poté zakreslily. Během poslední fáze sdílení inspirace jsme při pokusu „Co nejvíce chutná ptáčkům?“ zjistili, že je to vařený brambor, oříšky a ovesné vločky.

                             

Všechny třídy navštívily postupně Muzeum skla Portheimka, kdy nechyběla prohlídka  muzea ledové krásy s průvodcem. Viděli jsme plíce i cukrovinky ze skla, vázy oblečené do látky, nekončící moře ze skla či celé divadlo ze skla. Poznali jsme, jak se sklo vyrábí a recykluje. Na závěr si všechny děti v dílničce vyryly ornamenty do skleněných svícnů, pomalovaly si papírové sáčky a výtvory odnesly domů.

             

Návštěvu parku či zahrady si nenecháme ujít žádný den (krom nepříznivého počasí – silného větru). Když bylo vhodné počasí, stihli si děti pohrát i s ledem a vyzkoušet tak jeho vlastnosti. Nechybí však hry u ponku, sběr různých přírodních materiálů, které děti užijí dle své fantazie opravdu dosyta nebo třeba i lezení po stromech.

                       

S předškoláky jsme navštívili ZŠ Na Smetance, kde děti nahlédli do výuky a někteří dokonce pozdravili své minulé spolužáky ze školky. Jelikož hned 1.3. vrcholí Masopust, nesměla chybět řádná příprava a připomenutí tak všech možných zvyků, tradic, receptů na všelijaké masopustní hodování, nácvik básní, písní či vymýšlení a zhotovení tradičních masopustních masek.

                       

 

 

Leden 2022

„Co děláme celý rok pro sebe a náš svět“

Ve třídách nás navštívili Tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar a nezapomněli nám na dveřích nechat křídou vzkaz k naší ochraně. Na krále si děti ve třídách i zahrály, koruny vyrobily a různě ozdobily, takže králů bylo nakonec více, než jen tři 🙂

 

Děti věděly, že začíná nový rok – přiblížili jsme si tak měsíce v roce, roční období, dny v týdnu, změny času i střídání dne a noci. Pozorovali jsme, jak se vše mění kolem nás a ovlivňuje to náš režim – sledovali jsme počasí, změnu vlhkosti pomocí vyrobené minimeteostanice, proměny a pohyb mraků na obloze… vyrobili jsme si kalendáře, hodiny, dalekohledy, pozorovací okénka, větrníky. Přiřazovali jsme různé symboly k ročním obdobím i měsícům, vybírali si vhodné oblečení, aby nás venku chránilo a mohli jsme tak vyzkoušet led, déšť, mráz i sníh.

         

         

          

         

       

           

Přijela nás navštívit paní se psem Guccim, kdy nám společně předvedli, jak se pes chová a projevuje v různých situacích, a jak bychom se v určitých chvílích měli zachovat my, aby to bylo správné a hlavně bezpečné. Některé hry a tipy jsme si zanedlouho mohli vyzkoušet při běžných návštěvách parku a děti si tak vše skvěle zapamatovaly a potrénovaly.

     

Předškoláci vyrazili na další etapu Hurá do opery a užili si Baletní chvilky pestrého představení. Později do školky dorazilo Sférické kino s tématem vesmíru, kterému jsme se také následně se všemi dětmi věnovali. Poznali jsme galaxii, sluneční soustavu a její planety, děti dokonce vymýšlely, jak by vypadaly takové jejich vlastní planety a čím by byly charakteristické. Zkusily si, jak se pohybují takoví astronauté, postavily společně rakety připravené k odletu 🙂

      

        

Děti přišly na to, jak je ta naše planeta Země vlastně křehká a jak je důležité o vše na ní pečovat a chránit. Do kterých kontejnerů a jak třídit, jak odpadky recyklovat a využít k dalšímu prospěchu – vzniklo tak mnoho zajímavých výtvorů z „odpadků“ či na odpadky jako například hliníkožrout Ben, hračky jako letadlo či „bezpečný“ meč. V některých třídách děti opět s radostí vyzkoušely „sběrače“ odpadků, při kterých vysbíraly (s dodržením hygienických pravidel) pěknou várku odpadků v Riegrových sadech.

                  

            

 

Prosinec 2021

„Vánoce a my“

Hned na začátku prosince jsme navštívili Náměstí Míru, kde jsme ozdobili vánoční stromek určený pro naši školku. Ozdoby byly dětmi vytvořené ze slaného těsta, které vypracovaly – nechyběly ozdoby jako kapříci, stromečky, zvonky, hvězdy či pan perníček. Některé třídy si zazpívaly u dřevěného betléma vánoční koledy.

        

Na třídách jsme se věnovali vánočním přípravám a času adventnímu – připomněli jsme si adventní postavy jako svatá Barbora, Mikuláš či Lucie. Jaké zvyky a pověry je provází…Mikuláš nezapomněl ani na děti v naší školce. Děti pekli cukroví či perníčky, pouštěly lodičky ze skořápek od ořechů, ochutnávaly exotické ovoce.

               

Všichni jsme společně sbírali oblečení a hračky pro dobročinné účely, kdy děti nakonec donesly a předaly „Krabice od bot“ do rodinného centra Paleček, z kterého poputují konkrétním dětem a rozzáří se tak další dětská očka.

   

Obdarovat jsme nezapomněli ani zvířátka – a to nejen přikrmováním ptáčků do krmítek, péčí a krmením naší ježčí slečny, ale děti ozdobily vánoční smrk na zahradě naší školky vytvořenými ozdobami z koksového ořechu, jablek, semínek či jiných zdravých dobrot, která zvířátkům udělají radost. A když se všechno zasypalo sněhem, poznávaly děti jeho vlastnosti a vyřádily se.

                             

Navštívilo nás divadlo „Andělé ze zapomenuté skříňky“, které bylo opravdu krásné a děti si moc užily zábavné, ale poučné podání příběhu „anděli“, zazpívaly si i některé vánoční písně a koledy.

   

Za půlí prosince čekalo na děti ve třídách překvapení – nechyběl ozdobený vánoční stromek, ale také nadílka pro děti v podobě hraček, knih, nových her, pomůcek a mnoha dalšího, jenž si děti mohou ve školce užívat naplno. Vše bylo spojené s tradicemi a zvyky, stejně tak jako o vánočních besídkách pro rodiče, kterými jsme prosinec zakončili 🙂

         

 

Listopad 2021

„Abychom byli zdraví“

Listopad jsme si užili ještě jako podzimní měsíc plnými doušky. Pozorovali jsme měnící se přírodu před zimou. Věnovali jsme se práci na zahradě – hrabání listí, přihrnování listí ke stromům a keřům, přípravě záhonů a truhlíků na zimu, začali jsme přikrmovat ptáčky. Předškoláci navštívili Toulcův dvůr a užili si program „Máme rádi zvířata“ či „Ptačí příběhy“, mladší děti měly adekvátní program ve školce a jejím okolí.

                                                               

S dětmi jsme si připomněli tradici Dušiček, posvícení – sv. Martina a také jsme uctili památku ke Dni veteránů na Náměstí Míru. Děti předali krásné obrázky a symboly vlčích máků, které společně vytvořili. Opět jsme si povídali a četli některé ze starých pražských pověstí, o kterých jsme se zase dozvěděli něco více a tak blíže poznali tajemnou Prahu.

                    

V rámci tematického celku věnovanému zdraví se děti dozvěděly spoustu zajímavého o lidském těle a jeho vlastnostech i orgánech. Lidské tělo a jeho části také výtvarně zpracovaly různými technikami s využitím různých zajímavých materiálů. Nezapomněli jsme se také zaměřit na zdraví ve spojitosti s počasím, oblékáním, stravou, pitným režimem, duševní pohodou i sportováním. V situaci, jaká je, bylo nedílnou součástí připomenutí hygieny – důkladné a správné umývání rukou například pokusem s pepřem a mycím prostředkem. Děti tak viděly, jak „bacily utíkají“. Některé třídy opět navštívily farmářské trhy, kde si zdravě nakoupily a připravily společně lahodné pokrmy plné vitamínů a důležitých látek. Jako třeba skvělou zeleninovou polévku.

                     

V neposlední řadě Vám představujeme naši ježčí slečnu, kterou jsme v rámci projektu „Ježek kamarád“ adoptovali, budeme se o ni starat – krmit, vážit, měnit podestýlku a na jaře, pokud se nám podaří ji správně a dostatečně vykrmit, ji vypustíme zpět do přírody. Miluje červíky a přes den ráda spí. O jméně zatím hlasujeme, ale v kurzu je například Bodlinka, Šiška, Borůvka nebo Pavlínka. Třídy se v péči pečlivě střídají po týdnu a paní (která je za ježka zodpovědná) je s námi pravidelně v kontaktu, takže se má ježčí slečna k světu a je o ní dobře postaráno 🙂

         

 

 

Říjen 2021

„Podzim kolem nás“

V měsíci říjnu jsme si užívali poslední chvíle tepla se slunečními paprsky a zároveň poznávali rozmanitost podzimního počasí. Nás ale ani déšť nezastaví a užíváme si pobyt venku plnými doušky. Všímáme si proměn podzimu v přírodě okolo sebe, poznáváme a zkoumáme. Sbíráme různé plody, ze kterých jsme vytvořili různá díla dle fantazie.

                          

                               

Užili jsme si výlet do podzimního lesa – konkrétně Voděradských bučin, kde si každá třída zažila pestrý program – pohybové i smyslové hry za poznáním lesa, stromů, plodů a jiných přírodnin, stavění příbytků či lesních domečků. Někteří našli i jedlé houby 🙂

                                  

Podívali jsme se na farmářské trhy – na „Tyláku“ či „Jiřáku“, kde děti viděly a některé i zakoupily různé produkty či plodiny, z kterých si společně něco připravily. Poznaly různé materiály, barvy, konzistence i vůně. Někteří se prošli i k budově Českého rozhlasu, kde si prohlédli nahrávání v rádiu přes výlohu, děti v 5. třídě společně dokonce připravily obrazovou reportáž na téma podzimu a vyzkoušely si i práci s fotoaparátem.

                              

V některých třídách proběhl tematický celek dle plynulého učení Josepha Cornella „Když padá listí“, kdy děti poznávaly stromy různými smysly a společně je připravily k zimnímu spánku. Neopomněli jsme ani přípravu zvířat na zimu, které se budeme ještě věnovat v průběhu listopadu. Díky silnému větru si ale některé děti užily skvělou podzimní zábavu a to- pouštění draka 🙂

                        

               

 

Září 2021

„Naše školka a moje místo v ní“

V září jsme s radostí přivítali nové spolužáky a v některých třídách i nové paní učitelky. Na třídách jsme si na sebe všichni postupně zvykli a vzniklo i spousta nových přátelství. Společně jsme poznávali sebe navzájem, budovu školky včetně tříd, tělocvičny, keramické dílny, kuchyně, prádelny, ale také jsme se seznamovali se zahradou po rekonstrukci.

O naši zahradu i truhlíky na balkónech a terasách se pravidelně starají nejen zahradníci, ale i děti samy. Stihli jsme dokonce ještě něco sklidit. Dále jsme navštívili mnoho míst v okolí Riegrových sadů i Rajské zahrady, kde je několik zajímavých živočichů k poznávání. Děti pořádaly i šnečí závody a pro drobné živočichy stavěly obydlí.

Ve třídách si děti společně vytvořily pravidla, kterými se všichni chtějí řídit, tak aby nám spolu bylo dobře. Navštívilo nás divadlo se skvělými loutkami a na zahradě se odehrálo představení Tři přání, z kterého si děti odnesly ponaučení. Ve 2. třídě si děti užívají morčátek, která rostou do krásy, ale ve 4. třídě nás bohužel opustila křečková paní Koko, s kterou se děti moc hezky rozloučily na zahradě společně s paní učitelkami.

 

Podzim se pomalu chýlil a k němu neodmyslitelně patří měnící se příroda a různé plody naší přírody. Ty jsme nejen poznávali různými smysly, ale také děti tvořily a zpracovávaly různé dobroty nejen na podzimní slavnost, která se ke konci září konala na zahradě školky. Ta byla podařená, užily si to děti, ale snad i dospělí. Skákalo se v pytlích, tiskalo bramborem, hrálo se bramborové pexeso, kuželky, volila se Miss brambora a hlavně si všichni pochutnali na spoustě dobrot.

     

 

 

 

Červen 2021

„Společně na světě“

Hned počátkem června jsme oslavili Den dětí- každá třída si připravila individuální program v nedalekých Riegrových sadech, kde děti plnily různé úkoly – skákalo se v pytlích, běhalo, přeskakovalo, tančilo a veselilo, po obědě děti dostaly jako osvěžující dárek nanuk 🙂

                 

Nezapomínáme na pobyt venku za každého počasí. Když prší, užíváme si kaluže a pokud už je krásně teplo, užíváme sluníčka. Ať už je jakkoliv, pozorujeme neustále se měnící přírodu – rostlinky, hmyz- prostě vše okolo. A to stejně tak i ve třídách v našich EVVO koutcích.

           

           

V průběhu června jsme se věnovali poznáváním jiných kultur, cizích zemí. Snažili jsme se vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí. Poznávali jsme, v čem jsme si podobní a v čem se lišíme, co nás spojuje, rozdíly vnímáme jako příležitost k vzájemnému obohacení. „Cestovali“ jsme po světě různými dopravními prostředky, upevňovali jsme si pravidla bezpečného chování a zásady dopravní výchovy.

             

Konečně naplno využíváme zahradu školky, která prošla důkladnou rekonstrukcí. Máme nejen nové herní prvky – dřevěné domky s různými didaktickými doplňky včetně možností her s vodou, pískoviště – i s manuálním bagrem, houpačky, skluzavky, lanové dráhy, hmatový chodník, ale máme i nový trávník, stromky, ovocné keře, květiny a další rostliny.

           

         

    

               

Nezapomněly jsme ani sklidit poslední úrodu před prázdninami z našich truhlíků na balkónech, nechyběla ani ochutnávka našich výpěstků a samozřejmě péče o truhlíky. Stejně tak se každodenně ve 2. třídě starají i o svá dvě morčata a ve 4. třídě o křečka, kteří už mají na prázdniny domluvený azyl 🙂

          

              

Závěrem jsme se ve všech třídách rozloučili s našimi předškoláky, kteří půjdou od září do základních škol. Někteří si to užili na hřišti, jiní si připravili občerstvení a uspořádali piknik. Přejeme jim úspěšný nástup do školy a všem dětem i rodičům krásné prázdniny plné zážitků. Těšíme se už teď na budoucí školní rok 🙂

          

          

               

 

 

Květen 2021

„Rodina – náš domov“

Návrat všech dětí do školky začal velkou přípravou pro ty naše NEJ osoby- maminky, které slavily svátek. Ke Dni matek děti tvořily a připravovaly různé dárky- malovaly na hedvábí, tvarovaly srdce ze samotvrdnoucí hmoty nebo míchaly a připravovaly mýdla a sůl do koupele s vůní levandule či rozmarýnu. Povídali jsme si o tom, co pro nás nejen maminky, ale celá rodina znamená…diskutovali jsme nad fotkami našich nejbližších a popisovali, čím je pro nás náš domov důležitý.

   

Neustále pozorujeme měnící se přírodu- v Riegrových sadech či Rajské zahradě, prostě všude kolem nás. Děti zkoumaly, které květiny nám voní a které například voní jen včelkám, hrají si s různými přírodninami, staví obydlí a domečky pro zvířátka, lezou po stromech a užívají si pobyt venku za každého počasí.

                   

Zkoumáme a pozorujeme i ve třídách- v našich EVVO koutcích, využíváme lupy nebo didaktické pomůcky. Neopomínáme ani truhlíky na terasách či balkónech- pečujeme o ně neustále a tak jsme se již mohli těšit z dalších výpěstků, které jsme nejen ochutnávali, ale dokonce i zpracovávali a připravili si tak skvělé zdravé občerstvení jako například pomazánky 🙂 Odřezky samozřejmě kompostujeme a také se sem tam do kompostéru podíváme, abychom zjistili, jak je tam „živo“.

           

Závěrem měsíce jsme poznávali různé profese a řemesla, některé jsme si i „vyzkoušeli“ a zahráli jsme si i různé modelové situace jako například trénink volání první pomoci či prodávání v obchůdku.

   

 

 

 

Duben 2021

„Co nás učí jaro o životě“

Ještě než se otevřela naše MŠ pro předškoláky a děti vybraných profesí, zadávaly paní učitelky pro děti inspirace přes Etřídu. Takže i tak jsme se věnovali tématům, kterým jsme chtěli…pozorovali jsme probouzející se jaro a jeho projevy kolem nás, různé ekosystémy a provázanost života v nich. Seznámili jsme se s růstem rostlin a jejich vlastnostmi, poznávali jsme jedlé rostliny a vytvářeli vlastní herbáře. Přidáváme tedy pár fotek z distanční výuky nejen pro předškoláky.

   

Hned po příchodu alespoň části dětí, které mohly nastoupit, jsme s dětmi ještě něco zasázeli a pozorovali, jak nám to krásně klíčí a roste. V některých třídách proběhl další tématický celek dle Josepha Cornella s názvem „Živá půda“.  Děti si zahrály hry na Housenku a salát, Kompot a Uvíjíme věneček. Pozorovaly pak půdu, vnímaly její vůni a zkoumaly „vykopávky“. Na závěr tématického celku se naučily říkanku s pohybem „V zemi malé semínko“ a shlédli ukázku „Vstávej semínko, holala“ z Křemílka a Vochomůrky.

                

Děti si užily opět i činnosti v EVVO koutcích ve třídě- jako je práce s nářadím. Samozřejmě jsme nevynechaly pobyt venku za každého počasí. Spolužáci se vyřádily při pohybových hrách v parku, lezly po stromech, pozorovaly přírodu, stavěly různé domečky z přírodnin a nebo se učily plést věnečky z pampelišek.

           

Jelikož 22. dubna se konala celosvětová událost Den Země, náležitě jsme se na ni připravili i s dětmi v MŠ. Děti na třídách vymýšlely všechna možná přání a sliby, jak ochraňovat a pečovat o naši Zemi, aby nám na ní bylo co nejlépe v souladu s přírodou. Využili jsme s dětmi nové úklidové pomůcky a všechny třídy se tak zapojily do úklidu odpadků v parku- samozřejmě s dodržením hygienických podmínek. Všechny to velmi bavilo a byly opravdu nadšení. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale v některých třídách i diplom za účast. Ve 3. třídě dokonce projekt Dne Země vyvrcholil v parku cestou s úkoly a odměnou medajlonů, které si děti samy vyrobily.

                 

Závěr měsíce vyvrcholil připomenutím lidového zvyku spojeným s filipojakubskou nocí a pálením čarodějnic. Děti v 2. třídě se proletěly na koštěti, hledaly pavoučky s vyřazením zraku, postavily si stavbu hranice nebo si vyzkoušely pokus Bublajícího čarodějnického lektvaru. Někde si děti čarodějnice také vytvořily a připomněly nadcházející 1.máj a jeho zvyky.

     

 

 

Únor 2021

„Zima nás baví“

Naplno jsme si užili sněhovou nadílku…takže pranostika „Únor bílý, pole sílí“ by se měla naplnit zcela 🙂 Děti využili v blízkých Riegrových sadech lopaty a další „vozítka“ na sníh a opravdu se bavily. Zimním sportům a hlavně bezpečnosti jsme se také věnovali, vyzkoušeli jsme některé zimní sporty i ve třídách. Venku bylo sněhu a mrazu tolik, že jsme ho různými pokusy zkusili využít nejen k zimním radovánkám. Snažili jsme se vytvořit domácí zmrzlinovač, malovali na ledové tvary barvami, pátrali jsme ve sněhu po různých stopách zvířat…zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme některým zvířatům v zimě pomoci, co jim chutná.

                     

Nejen, že jsme si povídali o zvířatech v lese, parku, ale i o ptáčcích, kteří u nás v zimě zůstávají. V některých třídách se zadařilo uskutečnit tematický celek dle plynulého učení J. Cornella „Ptáci v zimě“, kdy jsme poznali a ochutnávali, co kterým ptáčkům chutná, snažili jsme se, aby nás nechytla „straka zlodějka“. Hádali jsme zvuky ptáčků, hledali pírka a zahráli si na „fotoaparáty“.

                   

Následně jsme si na třídách připomněli tradici Masopustu. Přípravy byly veliké, ve třídách se peklo, smažilo, zdobilo a tvořilo. Masopustní veselí bylo hlasité, veselé i chutné…děti si zatančily, ochutnaly tradiční masopustní dobroty a naučily se tradiční písně a říkadla. Masky a kostýmy byly opravdu pestré.

             

V únoru jsme se rozloučili pohádkami…tradičními i vlastními 🙂 Využili jsme loutková divadla, maňásky, kostýmy a převleky, ale i svou vlastní fantazii. Pohádky mají rádi přece všichni bez rozdílu věku, tak proč se v této době trošku „nezastavit“ 🙂

      

 

 

Leden 2021

„Co děláme celý rok“

V lednu jsme si přiblížili svátek Tří králů. Vyrobili jsme královské koruny a zahráli si na koledníky. Vysvětlili jsme si jejich tradici a přiblíží současnou podobu oslavu tohoto svátku – myslet i na ostatní a pomáhat potřebným. V duchu pranostiky „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více“ jsme se seznámili s ročními obdobími (měsíci), jejich rozdíly a s tím, jak jejich střídání ovlivňuje běh přírody i náš život. Pomocí pokusů jsme zjistili proč se střídá den X noc. Pojmenovávali a předváděli jsme pantomimou části dne a činnosti.

 

 

Každý den a za každého počasí chodíme ven a přemýšlíme proč je pravidelný denní režim, a právě pohyb a pobyt venku pro naše tělo i mysl prospěšný. Zkoušíme pozorovat a měřit počasí např. pomocí vyrobeného šiškového vlhkoměru a srážkoměru. Seznámili jsme se s některými pranostikami o počasí. Povídali si o nich a přemýšleli proč byly pro naše předky užitečné a na základě našeho pozorování a měření vymýšlíme vlastní.

Do naší MŠ přijelo Sférické kino s filmem „Příležitostní astronauté“ kdy děti měly možnost „cestovat“ na neuvěřitelné vesmírné lodi a prozkoumat tajemná nebeská tělesa. Seznámili jsme se s některými vesmírnými tělesy a planetami. Pomocí knížek a encyklopedií jsme si přiblížili, jak to vypadá ve vesmíru a jaké je postaveni naší Země.

 

Povídali jsme si o tom, proč je důležité chránit naši planetu. Učíme se předcházet vzniku odpadu v naší školce i doma. Přemýšleli jsme, co a jak můžeme změnit v našem chování, aby odpadu bylo méně. Seznámily jsme se s různým odpadovým materiálem a učili se, jak ho můžeme třídit. Poznávali jsme různými smysly vlastnosti materiálů, ze kterých jsou věci vyrobené. Odpadový materiál jsme použili k různým tvořivým a pracovním činnostem, a tak vznikly nové smysluplné věci jako např. cihly z krabic, držák na obrázky z roliček od toaletního papíru nebo také peněženky z tetrapaku.

 

Prosinec 2020

„Vánoce a my“

Hned na začátku prosince jsme využili první vločky sněhu a vyrazili do přírody vyzkoušet jeho vlastnosti. Koulování nám šlo velmi dobře – zjistili jsme, že je sníh studený, mokrý, bílý, lehký…postavili jsme malého sněhuláka.

Povídali jsem si o tom, proč slavíme Vánoce a odkud tato tradice pochází, i to, jak jsou české vánoční tradice ovlivněny přírodou, počasím a zemědělským životem našich předků. Učili jsem se vnímat atmosféru Vánoc všemi smysly. Na třídách jsme pekli a ochutnávali perníčky či jiná tradiční pečiva a pokrmy.

Potrénovali jsme naše smysly a poznávali vánoční vůně a chutě. Povídali si o tom, co je z vánočních dobrot zdravé a co ne – zkoušeli nezdravé omezit, případně nahradit. Ochutnávali jsme různé zdravější mlsání (ovoce čerstvé i sušené, ořechy, kvalitní a lokální suroviny).  Zpívali jsme nové vánoční písně, poslouchali tradiční koledy a napodobili vánoční zvuky.

Vytvářeli jsme s dětmi tradiční vánoční dekorace a ozdoby. V rámci tříd jsme měli vánoční nadílku s dárky a vánočními zvyky. Navštívili jsme betlém na náměstí Míru. Vyráběli jsme vánoční pozdravy a přání, dárky pro rodiče a kamarády.

   

 

Vzhledem k různým opatřením jsme museli přesunout dílničku s rodiči do „domácího prostředí“. Rodičům jsme poskytli různé nápady na tvoření krmítek pro ptáčky. Rodiče nám hotová krmítka přinesli do školky a my jsme s dětmi ozdobili naši zahradu různými dobrotami pro zvířátka.

 

Listopad 2020

„Těšíme se na Ježíška“

Měsíc listopad jsme začali poznáváním Prahy alespoň „na dálku“. Alespoň letmo jsme si připomněli, co jsou Dušičky. Skrze tajemné pražské pověsti a příběhy jsme se dostali na Karlův most, Vyšehrad, do Faustova domu, Staroměstského orloje, setkali jsme se s Golemem, na kterého jsme si i zahráli. Vytvořili jsme ho z plastelíny, odpadového materiálu. Jako Faust jsme míchali lektvary, zahráli jsme si na hodináře a sestavili orloj. Do MŠ přijelo i divadélko, aby nám s krásnými loutkami přiblížilo například jak Horymír na Šemíkovi skočil přes Vltavu, společně jsme si i zazpívali. Nezapomněli jsme ani na přiblížení legendy o svatém Martinovi, a to i přes to, že na bílém koni nepřijel.

Některé třídy za naši školu uctily Den veteránů na Náměstí Míru, předaly obrázky a další výtvory symbolů máků. Připomněli jsme si význam státního svátku 17. listopadu, děti se seznámily s pojmem svoboda a zamyslely se nad její důležitostí.

Následovalo téma Zdraví a poznávání lidského těla. Podívali jsme se „pod kůži“ člověka, děti vytvořily spoustu lidských postav s orgány, kostmi, žílami a vůbec vším, z čeho se naše tělo skládá. Poznali jsme „z blízka“ naše smysly a děti si i zkusily, jaké to je, když jeden chybí. Nezapomněli jsme ani na prevenci, která je důležitá – zvlášť v dnešní době. Jako je důležitost hygieny, pohybu, zdravého způsobu stravování i duševní pohody a klidu. Děti si zahrály na lékaře i pacienty, poznávali, kolik měří, váží a jak se lišíme mezi sebou.

Některé třídy ještě sklízeli z truhlíku poměrně bohatou úrodu, z které pak uvařili moc dobrou polévku.

V rámci Ekoprogramu „Co mám k svačině“ se děti seznámily se se zdravými potravinami, třídily je a ochutnávaly je. Viděly, kolik vody je v lidském těle a jakou má voda funkci. Vyzkoušeli si namočit suchou houbičku (panáčka, aby se napil, a pak se vyprázdní). Zahrály si hru,, Na vlákninu“ a nakonec vytvořily lidskou postavu ze zdravých potravin.

 

Říjen 2020

„Podzim kolem nás“

V říjnu pozorujeme, jak přichází podzim a všímáme si změn v přírodě – na zahradě a v parku. Tyto změny se snažíme vyjádřit pohybem – hrajeme si na podzimní vítr který si pohrává s lístečky. Znázorňujeme různé zvuky, které slyšíme v přírodě. Zkoušíme, jak můžeme dané zvuky pomocí přírodnin imitovat. Sbíráme různé podzimní plody – manipulujeme s nimi, využíváme při hrách a učení kaštany, žaludy, ořechy – v EVVO koutcích zkoumáme tyto plody a pomocí knížek i obrázků se je učíme správně pojmenovat plody a stromy na kterých rostou. Učíme se jednotlivé plody poznávat dle hmatu i chuti. Skládáme z nich číslice, písmena i různé obrázky dle předlohy i fantazie.

Děti starší 5 let se zúčastnily v Toulcově dvoře programu „Zahrada plná života“ kde jsem se seznámili s tím co všechno roste a žije v přírodní zahradě. Zahráli jsme si hry ze života drobných obyvatel naší zahrady. Podívali se na svět očima motýla, zkusili po čichu najít svůj úl jako včelka a pomocí smýkaček nasbírali a prozkoumali živáčky v zahradě. Nakonec jsme našli a poznali obydlí, která můžeme našim hmyzáčkům připravit, aby se jim u nás v naší nové zahradě líbilo. Pro mladší děti si paní učitelky připravily podobný program v nedalekém parku. Děti si oba programy moc užily.

 

Příchod podzimu jsme přivítali podzimní slavností. Ozdobili jsme školku, připravili si různé soutěže a hry pro děti. Navštívili jsme farmářské trhy, kde jsme koupili různé dobroty a na třídách upekli dobroty které jsme nabídli také rodičům na ochutnání. Některé třídy si také uspořádaly strašidelný rej masek. Na konci října otevíráme velké, a tak trochu tajemné a strašidelné téma „Pražské pověsti“. Nezapomněli jsme ani na státní svátek. Zacvičili jsme si se stuhami v národních barvách jako Sokolové, kteří hráli při vzniku Československa důležitou úlohu. Prošli jsme se také k budově českého rozhlasu, kde jsme si vysvětlili, jak rozhlas funguje a zatancovali si.

 

Září 2020

„Naše školka a moje místo v ní“

V průběhu prázdnin započala u nás dlouho očekáváná rekonstrukce zahrady, a proto se v letošním školním roce zaměříme na poznání a zabydlení v nové zahradě. Chápeme zahradu jako živý organismus, a tak jí budeme poznávat a zkoumat její proměny různými smysly – fotit, kreslit, vytvářet plánky, srovnávat s fotografiemi a vzpomínkami na starou zahradu. Budeme zjišťovat co funguje dobře a co méně. Kdo a kde v zahradě žije, co kde roste a jak to spolu souvisí…

V září jsme přivítali nové kamarády a na jednotlivých třídách jsme si společně vytvořili pravidla a dohodli se na jejich dodržování. S dětmi jsme prošli prostory školy včetně tělocvičny, keramické dílny, prádelny, kde jsme viděli i mandl „v akci“.

V nedalekých Riegrových sadech jsme již prozkoumali mnoho stromů i dalších možností jeho využití „z blízka“…konečně jsme provětrali naše EVVO tašky, které mají děti na každé třídě. Výbavu těchto tašek jsme si uzpůsobili programu – pozorovali jsme z dálky, z blízka, přes barevná sklíčka… V parku jsme si zahráli mnoho poznávacích, smyslových a seznamovacích her. Došli jsme i do Rajské zahrady, kde jsme zahlédli několik živočichů a povídali jsme si o jejich způsobu života.

Co se týká živočichů, tak do 4 a 5. třídy si děti již pořídily dva nové chlupaté spolužáky, které pojmenovaly Písek a Koko. Děti se učí společně o zvířátka starat a pečovat o ně. Ostatní třídy pečovaly zejména o vyvýšené truhlíky na terasách. Děti zalévaly a sklízely ještě úrodu která v létě dozrála – rajčata, jahody, okurka, pažitka… Ve 3. třídě jsme ještě stihli zasadit špenát, salát a ředkvičky a nyní se necháváme překvapit, zda se nám podaří ještě letos něco sklidit.

Na třídách jsme také zkoumali a pozorovali, bádali a dumali, vyráběli a pracovali s nářadím a pomůckami. Nezapomínáme ani na třídění a kompostování, ochranu přírody a šetrné zacházení s vodou. I přes nutnost roušek si děti užily divadlo „O Palečkovi“ a také si přiblížily patrona české země svatého Václava.

 

 

Únor

Zima, zima, zimička“

Únor bílý nám příroda sice nenadělila, ale to nám nebrání v užívání si přírody jak na naší zahradě, tak v blízkém parku. S rodiči jsme vyrobily nejrůznější krmítka pro ptáčky. Při výrobě jsme snažili použít přírodních nebo dokonce odpadových materiálů.

  

O tom, jak se mají ptáčci v zimě, jak je od sebe poznáme a jak jim můžeme pomoci, jsem se učili převážně venku. Provedli jsme pokus, co ptáčkům nejvíce chutná. Zahráli jsme si na straku, naslouchali hlasům ptáčků nebo hledali jejich přítomnost u nás na zahadě.

Vyprávěli jsem si, četli, i hráli tradiční české pohádky. Navštívilo nás divadlo „Princezna na hrášku“, předškoláci byli na exkurzi v České televizi..

Již tradičně jsme oslavili masopust, každá třída trochu jinak-někdo pekl koláče, jiní smažili koblížky nebo prošli školku s masopustním průvodem. Hodně jsme si hráli, zpívali, nasmáli se a moc si to užili.


Leden

„Co děláme celý rok“

Na Nový rok o slepičí krok a na Tři krále o tři kroky dále. Téma Tří králů nás provázelo na začátku nového roku, kdy si děti vyrobily koruny, stavěly betlémskou hvězdu a zpívaly tradiční koledu.

Poznávali jsme vesmír, pojmenovali si a tvořili jeho planety. Jemnou motoriku jsme procvičili pomocí pinzety a chytání hvězdiček.  Seznámili jsme se s jednotlivými ročními obdobími a jejich rozdíly. Pomocí pokusu jsme si vyzkoušeli, jak se střídá den a noc a posloupnost jednotlivých částí dne.

Navštívili jsme planetárium a program Polaris (pohádka o dvou kamarádech, kteří se v přírodě nemohou nikdy potkat – lední medvěd a tučňák. Při cestě vesmírem hledají příčiny střídání dne a noci, ročních období a existence polární noci). Také jsme navštívili stálou interaktivní výstavu o vesmíru a proběhli se ve Stromovce.

 

Učíme se, jak správně třídit odpad a předcházet vzniku odpadu. Vyrábíme hliníkožrouta a zpracováváme různé odpadové materiály. Tvoříme z nich „Bubáky“, využíváme k telefonování a při cvičení. Pomocí smyslu také rozpoznáváme z jakých materiálů jsou věci vyrobené.

  

Poprvé jsme také navštívili Centrum současného umění „DOX“ kde děti v programu „Pohádka o továrně“ zjistily, že staré neznamená nepoužitelné. Děti se nakonec staly architekty a zachránci jedné staré a zdánlivě neužitečné továrny. Nakreslili jsme, co se v galerii muže vystavovat a následně si prošli i část výstavy.

   

 

Prosinec

„Těšíme se na Ježíška“

Jako tradičně již druhým rokem jsme advent letos zahájili zdobením vánočního stromečku na Náměstí Míru. Navštívili jsem Národopisné muzeum, kde jsme se seznámili se zvyky a tradičními postavami, které patří k předvánočnímu a vánočnímu času. Přišel k nám Mikuláš, společně jsem se připravili na Vánoční besídky pro rodiče – upekli jsem perníčky a další dobroty včetně pečeného čaje. Vyrobili jsme z přírodnin ozdoby na stromečky – sušené plátky pomerančů, šišky apod.

  

V letošním roce jsme již jako tradičně uspořádali sbírku hraček a oblečení. Výtěžek z prodeje pomohl chlapci a jeho rodině s uhrazením dalšího kola terapie spastické formy dětské obrny, kterou Daník trpí. Dále jsem se zapojili do dobročinné sbírky „Krabice od bot“. Společně s dětmi a rodiči jsme naplnili, zabalili a předali za každou třídu jednu větší krabici vybraným chudým dětem v Praze.

Pod krásně vyzdobenými stromečky jsme našli bohatou nadílku, která nás velice potěšila. Společně jsme si užili i vánoční tradice – pouštění lodiček, krájení jablíček či házení bačkorou.Se školkou a s kamarády jsme se rozloučili celoškolkovým zpíváním koled u stromečku na zahradě MŠ.

 

Listopad

V listopadu jsme se věnovali poznávání naši země. Z podzimních přírodnin jsme si vyrobili amulety, které nás provázely při poznávání naších Starých pověstí českých.  Praotec Čech nás vzal na horu Říp. Putovali jsme po stopách Kroka a jeho dcer. Poznávali jsme různé bylinky dle vůně a povídali si o jejich léčivých schopnostech. S paní průvodkyní jsme se vydali na Vyšehrad. Viděli jsme, místo odkud skákal na Šemíkovi Horymír. Dozvěděli jsme se o Čertových kamenech, navštívili Slavín a kostel sv. Petra a Pavla.

S dětmi jsme si přiblížili důležitost státních svátků a pranostik– zejména sv. Martin a 17. listopad. Děti se seznámily s pojmy jako svoboda, odpovědnost ale i hranice. Prostřednictvím her jsme se snažili jim přiblížit důležitost těchto slov a zamyslet se nad tím, co by nám v životě chybělo a o co nechceme přijít. Navštívili jsme také Pomník svatého Václava na Václavské náměstí.

Nezapomínáme ani na přírodu, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky a rozvěsili je po zahradě.

Pochmurné, proměnlivé podzimní počasí sebou přineslo i větší nemocnost našich dětí a tak se všechny třídy zapojily do projektu „Poznáváme lidské tělo a pečujeme o své zdraví“. Hráli jsme si na lékaře, na nemocnici, prohlíželi jsme encyklopedie. Zkrátka – studovali jsme jako opravdoví lékaři. Už poznáme části lidského těla, víme, jaké máme smysly a co díky nim naše tělo dokáže. Při sestavování kostry z přírodnin jsme zjistili, že se tělo skládá z kostí a svalů.

 

A jak pečujeme o své zdraví? Nejen přiměřeným oblékáním podle počasí, ale i správnou hygienou a životosprávou. Sklízeli jsme měsíček z truhlíku a vyrábíme měsíčkovou mast. Trápí vás kašel nebo bolest v krku? Nebo vás honí mlsná a chcete mlsat zdravě? Vyrobte si super jednoduchý a chutný lék (bonbón). Stačí rozpustit březový cukr (xilitol) a přimíchat léčivé byliny (jitrocel, mátu, mateřídoušku, bezový květ, levanduli…). Směs nakapejte na pečící papír, nechte vychladnout a máte hotovo. Dobrou chuť a brzké uzdravení!

 

A co nakonec? Víme, že pečovat o své zdraví je správná věc.

 

 


Říjen

Říjen a vůbec podzim jsme uvítali tradiční „Podzimní slavností“, kde jsme si užívali společně strávené odpoledne s rodiči na naší zahradě. Děti si připravily malý program pro rodiče, každá třída společně připravila podzimní zdravé občerstvení. Tradičně jsme shlédli vyřezávání dýní, společně si zasoutěžili a vůbec si to všechno moc užili.

Na naší  zahradě jsme založili „sbírku kamenů“ a to nejen pro okrasu, ale hlavně proto aby se u nás líbilo nejrůznějším živočichům. Také jsme po prázdninách začali opět pracovat s keramickou hlínou.

Pokračujeme v péči o záhony a truhlíky-sklízíme, co jsme zaseli. A že toho bylo.. 🙂 Nejvíc nám chutnali vlastní brambory na loupačku. Ladem nenecháváme ani zahradu.

Na návštěvu k nám přišla paní spisovatelka a představila nám knihu o lesních zvířatech „V korunách stromů“. Autorka nám z knihy přečetla úryvek, společně jsme si i zazpívali.

Na zahradě jsem objevili dopis od skřítka Podzimníčka, který nás naučil spoustu zajímavých věcí o podzimu, třeba jak usínají listnaté stromy. A protože jsme děti šikovné a učenlivé, skřítek Podzimníček si nás vzal za své pomocníky.

Závěrem října jsme se vypravili na výlet do lesa. Navštívili jsme Zookoutek v Malé Chuchli, kde jsme předali nasušené zbylé pečivo. O tom, jestli zvířátkům chutná, jsme se osobně přesvědčili 🙂 .


Září

„Já a moji kamarádi“

V září se do školky těšíme, s radostí tam běžíme. Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi. Malujeme, kreslíme, zpíváme, cvičíme, stříháme, lepíme a stavebnice stavíme. Učíme se hodní být, kamarády nezlobit a přírodu chránit.

 

Seznamujeme se se školkou a jejím okolím. Při procházkách do Rajské zahrady a Riegrových sadů zjišťujeme, co vše se přes prázdniny změnilo a nového v parku přibylo. Navštívili jsme „lezecí dub“ pozorovali jsme záhony plné květin, pilných včel a opodál našli nový hmyzí hotel. Vytváříme mapu školky.

Také jsme prozkoumali, co nám přes prázdniny uzrálo v truhlíku – několik jahod, mrňavé kedlubny, mrkve a hlavně meloun (malý, ale sladký). Sklizeň brambor a řepy je ještě před námi, tak snad bude alespoň na polévku…

 

Nové děti jsme seznámili s naším kompostérem a připomněli si, co tam patří a co ne. Babí léto je krásné období, a tak nezapomínáme ani na to zalévat květiny, záhonky a ovocné stromy dešťovou vodou. Neplýtváme jídlem (nandáme si tolik, kolik sníme – sušení starého pečiva pro zvířátka). Nově začínáme u louky se sbírkou kamení. Děti mohou donést kameny různých velikosti i různě pomalované. Takto chceme přilákat broučky, ať máme co pozorovat.

V naších EVVO koutcích zkoumáme, vyrábíme a pracujeme s nářadím. Pečujeme a chováme na třídách křečky a želvu.

  

 

 

Červen

 

 

Na začátku měsíce jsme oslavili dětský den tématem „Letem světem“ v Riegrových sadech. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních disciplín, tvořivé dílny, skákací hrad, občerstvení i zasloužilá odměna. Na zahradě MŠ se konala Zahradní slavnost s rodiči. Součástí programu byly opět různé disciplíny pro děti a bohatý doprovodný program – bubnování, malování na obličej, pletení copánku a v tělocvičně probíhala prezentace EVVO fotek z celého školního roku.

V červnu se věnujeme tématu cestování a poznáváme různé země a jejich zvyky. Procestovali jsme Itálii, Vietnam, Mexiko, Rusko, Albánií apod. Paní kuchařky připravily i speciální jídla a pokrmy které se vaří v různých zemích. Sami jsme si také zkusili, jak se připravují a vaří pravé italské špagety.

Čekal nás i celodenní výlet na zámek Kačina.  Zde jsme si prohlédli hospodářské zázemí zámku – konírnu, kuchyň, lednici, sklepy, prádelnu, spižírnu, truhlárnu i starý obchod. V zámeckém parku byl pro nás připraven program „Za tajemstvím lesa“.  Na výlet jsme se vydali i do botanické zahrady kde jsme pozorovali různé rostliny a dozvěděli jsme se „Jak se žije v tropech“.

Poslední měsíc je ve znamení loučení. Proto se loučíme s předškoláky, kteří odchází příští rok do školy (letos např. přespání ve stanu na zahradě, výlet do pražské ZOO, do ZOO Malá Chuchle, či na Žižkovskou věž a Vyšehrad. Pořádáme různá setkání i pikniky s rodiči na zahradě MŠ.

Počasí nám přeje, a tak sklízíme úrodu z naších truhlíku – ředkvičky, kedlubny, hrášek, jahody, mák, mrkev a mnoho dalšího. V neposlední řadě jsme také na zahradě naší MŠ našli zraněnou veverku-kterou jsme po telefonické konzultaci odchytili a předali záchranné stanici. Měla zánět v oblasti tlamy, který ji nedovoloval jíst. Věříme, že je o ní dobře postaráno a snad se brzy uzdraví. Všem přejeme krásné, pohodové a slunečné prázdniny.


Květen  

Květen je lásky čas a v tomto měsíci se věnujeme tématu „Já a moje rodina“. Všechny maminky slavily svůj svátek, a tak jsme nejen je ale všechny rodinné příslušníky pozvali na společné setkání na zahradě MŠ. Každá třída připravila krátké vystoupení, něco dobrého k snědku a dárečky nejen z keramiky ale i různá jiná překvapení. A protože se o nás maminky starají celý rok rozhodli jsme se tento den pečovat my o ně. Na společných dílničkách jsme si vyrobili domácí kosmetiku a sůl do koupele se sušenou levandulí a meduňkou. K dispozici byl také masážní kout s relaxačními míčky. Kdo si nestihl doma udělat manikúru nebo pedikúru mohl to dohnat v našem kosmetickém salonu a vybrat si z různých laků. A protože víme, že pitný režim je důležitý mohli si také vyrobit domácí limonády z bylinek, citronů, ovoce a sirupu z lípových květů.

Celé jaro se děti se snažily fotoaparátem zachytit proměny přírody v tomto ročním období. Fotky jsme nechali vyvolat a uspořádali výstavu „Jaro očima dětí“. Za dobrovolný příspěvek si mohli rodiče fotky zakoupit a vybrané peníze pomohou chlapci s obrnou, kterého naše školka již  dlouho podporuje.

 

Navštívili jsem farmářské trhy, kde jsme nakoupili bylinky do truhlíku a ochutnali první úrodu z naších záhonů – ředkvičky a salát. Na procházky do parku jsme připraveni i za deštivého počasí, a proto můžeme zkoumat ve velkém, která louže je hlubší a která „cáká“ nejlépe. V nedaleké Rajské zahradě zase pozorujeme v rybníce želvy a ryby a také „cvičíme“ jako dospěláci. Na zahradě sázíme sazenice pozorujeme život zvířátek „v lesíku“, na louce, v hmyzím domečku i v jezírku. Máme na zahradě i nový ponk. Krátce jsme navštívili Kunratický les a na zahradě sázeli sazenice, Ve třídě mimo jiné zkoušíme i různé pokusy. Co se asi stane, když smícháte ocet s jedlou sodou….? Zabývali jsme se také pokusy s bonbóny – věděli jste, že takový gumový medvídek se v břiše nafoukne a promění v pořádného medvěda?!

Měsíc květen patří nejen maminkám ale celé rodině a proto pořádáme v každé třídě setkání s Babičkou/Dědečkem. Společně si pak čteme, zpíváme, vyrábíme nebo něco dobrého i upečeme. Letos jsme recyklovali staré ponožky a vyrobili z nich maňásky.

Zajímají nás i různá povolání a řemesla. Oslovujeme rodiče z řad naších děti, aby nás vzali na exkurzi do svých zaměstnání a představili nám své povolání. Navštívili jsme firmu, kde mají v popisu práce si i trochu hrát, hodně tvořit a při tom se snaží být šetrní k přírodě a planetě. Také jsme se podívaly do Pivovaru a restaurace Marina. Tam jsme pozorovali kuchaře při práci a zjistili, jak se vaří a kde se skladuje pivo. Nakonec jsme měli moc dobrý oběd i zákusek.