EVVO

Červen 2023

„Společně na světě“

Poslední měsíc před prázdninami byl nabitý až do konce. Proběhla spousta akcí, ať už s environmentální tématikou nebo ne. Navštívili jsme DOX a program s názvem „Gulliverova cesta do světa fantazie“, kde si děti hrály se svou fantazií, učily se o ní mluvit a svá díla prezentovat, vyzkoušely si frotáž na známé vzducholodi.

            

Ve všech třídách se paní učitelky rozloučili s odcházejícími předškoláky – v 1. třídě si pochutnali na zmrzlině a byli na hřišti, ve 2. třídě si udělali výlet vlakem do Krtkova světa, ve 3. třídě navštívili výstavu medúz, ve 4. třídě a v 5. třídě si to také dostatečně užili.

                                         
Jako každý rok se uskutečnil celodenní výlet – tentokrát do Vlašimi a Parazoo. Děti měly připravený program, poznaly zvířátka, která tam mají a pochutnaly si v restauraci na skvělém obědě. Počasí vyšlo, všechno proběhlo jak mělo a tak je jasné, že to děti na zpáteční cestě autobusem trochu zmohlo 🙂

                                                                                                                            
Protože počasí se celkem umoudřilo, užíváme dosyta zahradu a hry s vodou, pískem, pozorujeme a zkoumáme hmyz. Navštívili jsme společně také akci s názvem „Vodní svět“ v blízkém parku Riegrovy sady, kde děti poznaly různý život v okolí vody, zaskákaly si v pytli a trefovaly se míčkem do správného „kontejneru“. Prostě jsme si chtěly vychutnat a užít poslední chvilky spolu. Všem přejeme krásné prázdniny plné zábavy ve zdraví a těšíme se brzy na viděnou.

                                                                                                                                                                       

Květen 2023

„Rodina – náš domov“

V měsíci květnu už se velmi oteplilo a tak nám nic nebrání co nejvíce času trávit venku. Na zahradě, v Riegrových sadech i v Rajské zahradě. Děti si vymýšlejí různé vlastní hry, rády si hrají s přírodninami a zkoumají, pátrají, pozorují a poznávají vše kolem nás. Sázelo se, zalévalo i dešťovou vodou, kterou máme v sudu na zahradě.

                                                                                                                                                                                     

V některých třídách se uskutečnil metodický celek dle plynulého učení Josepha Cornella, který se snažil podpořit děti v tom, aby byly v přírodě. V 5. třídě si užili „Živou půdu“ a ve 3. třídě „Kvetoucí třešeň“. Za teplého počasí si užíváme na zahradě chůzi na boso po hmatovém chodníku či pozorování zrenovovaného jezírka, kde už máme spoustu různého hmyzu.

                     

Věnovali jsme se tématu rodiny a oslavili svátek maminek, kdy si každá třída nejen pro maminky připravila krátké vystoupení a třeba i dílny nebo odpočinkové aktivity. Samozřejmě nechybělo ani zdravé občerstvení připravené dětmi.

            

Povídali jsme si o profesích a tradičních řemeslech. Při návštěvě Polytech busu si děti zahrály na zedníky, při návštěvě hasičárny s předškoláky se dozvěděli o síle jednoho z živlů – ohni. Někde pracovali se dřevem, jinde si vytvořili čističku vody a zjistili i její sílu. Neustále hlídáme odpady – jejich třídění, ale i eliminování. I oděvní návrháři své zbytky látky recyklují, jak jsme se dozvěděli při návštěvě jedné maminky, která dětem svou profesi představila.

                                           

 

 

Duben 2023

„Co nás jaro učí o životě“


Při pobytu venku navštěvujeme blízká okolí – Riegrovy sady, Rajskou zahradu, ale už i dost často zahradu MŠ. Užíváme si častěji svítícího slunce a čerpáme z něj energii pro další dny. A nejen my, ale i příroda obecně – probouzí se rostlinky, hmyz a to vše děti rády pozorují a zkoumají. Některé třídy navštívily i trhy – ať už velikonoční či farmářské na Náměstí Míru nebo jinde v okolí.


Navštívilo nás Ekocentrum Koniklec se svým programem „Zahrada se probouzí“ a milé paní lektorky dětem představily, odkud pochází název ekocentra, dále je seznámily s koloběhem v přírodě a navazujícími jednotlivými obdobími. Děti pozorovaly pupeny keřů a stromů na zahradě, poznaly různá semínka, zkypřily půdu na záhonkách na zahradě a následně semínka zasadily. Průběžně je však kontrolují a pečují o ně. Našly i několik žížal a jednu si odchytly na pár dní do sklenice, aby ve třídě mohly pozorovat, jestli dělá, a případně za jakých podmínek, chodbičky v půdě.


Aktivně funguje EKO služba ve všech třídách, která hlídá šetření vodou a energiemi, neplýtvání jídlem, třídění odpadu, kompostování i péči o zvířata a rostliny ve třídě. EVVO deník děti nadšeně dostávají domů a ve spolupráci s rodiči poté sdílejí své zážitky a aktivní přispění přírodě a udržitelnosti. Kompostík Šlupík je také nadšeně přinášen zpět do MŠ naplněný vším prospěšným pro školkový kompost 🙂
Pranostiku „na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ jsme poznali díky obrazům a legendám ve stejnojmenném programu při návštěvě Národní galerie v Anežském klášteře. Děti poznaly prostředí galerie a také si draka z vyprávěné legendy vytvořily.

 

   

Jako každý rok jsme oslavovali v MŠ Den Země – tentokrát s názvem „Bádání v zahradě“, kde byly děti seznámeny motivační stínohrou s koloběhem v přírodě – nejen na zahradě. Kdy se příroda probouzí, kvete, plodí, chystá ke spánku a spí. Ke každému tomuto období vždy za třídu paní učitelky vymyslely stanoviště s aktivitami. Za splnění každé aktivity dostala skupinka dětí odměnu, kterou všichni poté využili pro další práci ve třídě. Poznali jsme semínka zrakem a některá jsme i ochutnali, tvořili z nich obrázky, chytaly berušky z pavoučí sítě. Sbírali květy a pátrali po přírodninách ukrytých pod kelímky, které jsme pak zaznamenávali do mapky. Poznali jsme, jak zrají jablka a také je sklízeli. Sbírali jsme jedlé houby a poznávali ty nejedlé či jedovaté. Hledali jsme ptáčky na stromech a přiřazovali je na správné místo v období, kdy přichází zima. Sbírali jsme a třídili listy. Zakrývali jsme záhonky sněhem a hráli si na žížaly v zimě. Sice nám ze začátku zapršelo, ale i tak jsme vše zvládli a užili si společně 🙂

 

 

Březen 2023

„Slunce nás probouzí“

V březnu si děti užily ekoprogram „Datel, doktor stromů“ na zahradě naší MŠ. Doktor datel má na starosti péči o stromy, ale potřeboval i nějaké pomocníky. Každý takový pomocník by měl umět strom pěkně pozdravit, poznat, jestli je to miminko, školák nebo babička a nakonec odhalit, jestli strom něco trápí. Děti tak v průběhu programu prozkoumávaly jednotlivé stromy a zjišťovaly, co mají společného a čím se naopak od sebe liší. Hravou formou si zopakovaly, z jakých částí se strom skládá.

Když bylo již krásné počasí a slunce nám svítilo, čerpali jsme jeho energii na zahradě, pozorovali, jak se vše začíná měnit a probouzet. Ve 4. třídě děti prozkoumávaly a sledovaly rašící pupeny všech stromů a keřů, které v MŠ jsou. Pátraly a důsledně zaznamenávaly do pracovních listů. Ale nejen na naší zahradě jsme pozorovaly, co vše se chystá probudit. Navštěvujeme park Riegrovy sady, Rajskou zahradu a celé blízké okolí. S sebou máme EVVO tašku vybavenou lupami, cestovním mikroskopem či dalekohledy a dalšími bádacími či vytvořenými pomůckami.

Pozorujeme a chráníme hmyz a to nejen ve 3. třídě, kde mají k pakobylce Tyčce ještě nový přírůstek strašilku jménem Ananas, ale i hmyz kolem nás – v parku nebo na zahradě. Ve 2. třídě se staráme každodenně o morčátka a moc děkujeme všem dětem i rodičům, když jim přinesou nějaké dobroty. Skvěle se nám osvědčil Kompostík Šlupík, který ve všech třídách děti plní a EKO služba se nám stará o šetření vodou, jídlem i odpady.

V některých třídách si děti užily další z metodických celků plynulého učení Josepha Cornella a to „Živá půda“. Prozkoumaly půdu na různých místech, poznaly, jak voní, jestli vydává nějaký zvuk a objevily spoustu nových věcí. Smrtnou neděli byla sice MŠ zavřená, ale s dětmi v 2. i 5. třídě nezapomněly děti vynést zimu – Moranu. Vše proběhlo, jak mělo a tak doufáme, že už teď bude krásné jarní počasí 🙂

 

Únor 2023

„Zima nás baví“

V měsíci únoru bylo počasí nejprve dešťové, ale děti si to venku užívají za každého počasí. Vždy si dokáží najít zábavu a nové věci k poznávání – jako třeba chytání kapek deště na prsty a pozorování, jestli se udrží či rozpustí.  Když přišel mráz, tak nejen on dokázal malovat 🙂

       

     

     

     

   

 

  

  

 

  

V některých třídách se uskutečnil metodický celek dle plynulého učení Josepha Cornella, jehož cílem je dostat děti ven a upevnit v nich tak pocit, že být venku je jejich přirozenou součástí. Tentokrát šlo o téma „Ptáci na krmítku“. Tato metodika se rozděluje na čtyři fáze: probuzení, nadšení; zaměření pozornosti; přímý prožitek a sdílení. Děti si tak poslechly pohádku o vrabci, který nakonec neměl v zimě co jíst, poté si vyzkoušely sbírat potravu zobáčky (kolíčky), následně se seznámily s tím, co ptáci mohou jíst a co z toho můžeme ochutnat i my lidé, poznaly zvuky ptáčků, hledaly jejich pírka či jiné stopy, zahrály si hru „fotoaparát“ a poté fotografii nakreslily. Nakonec pokusem nabídky potravy sledovaly a hodnotily, co ptáčkům chutná a jak jim v zimě můžeme my lidé pomoci.

Navštívili jsme následně Botanickou zahradu v Praze a užili si program „Jak krmit ptáky“, kde si děti ověřily své znalosti o ptáčcích, dozvěděly se toho spoustu nového a dostaly i krmení pro ptáčky v zimě. Přikrmovali jsme tak ptáčky na terasách, zahradě i v Riegrových sadech či blízkém okolí.

Na konci února jsme si všichni užili masopustní veselici, kdy všechny třídy navštívil masopustní průvod ze 4. třídy. Spolu jsme si zatančili, zazpívali a ochutnali tradiční masopustní dobroty. Všechny masky byly letos opravdu velmi povedené a děti i rodiče se na jejich výrobě určitě vyřádili. 🙂 Bylo to veselé, zábavné a krásné.

Každodenně se osvědčila EKO služba, kdy se děti vzájemně hlídají a šetří tak nejen odpady, ale i vodou či energiemi. Důsledně ve spolupráci s rodiči donáší Kompostíka Šlupíka a vysypávají na kompost, sdílí i zážitky v EVVO deníku a vzájemně se inspirují.

     

 

 

Leden 2023

„Co děláme celý rok pro sebe a náš svět“

V lednu všechny třídy tradičně navštívili Tři králové z 2. třídy- Kašpar, Melichar, Baltazar a jejich družina. Zazpívali píseň a nezapomněli označit dveře křídou. Byli nejen ve třídách, ale i u paní zástupkyně, v ředitelně, u paní hospodářky, v kuchyni i v prádelně, takže je teď celá MŠ pod jejich ochranou 🙂

                                                                

Začal nový rok a tak jsme si s dětmi povídali o ročních obdobích, měsících v roce, dnech v týdnu. O tom jak probíhá den a noc a jaký je denní režim. Proč je důležité být venku a pohybovat se, správně a pravidelně jíst či pečovat o své zdraví i hygienu. Přiřazovali jsme k jednotlivým ročním obdobím jejich typické znaky, vytvářeli kalendáře i zaznamenávali počasí. Nejen venku jsme pozorovaly proměny typické k ročním obdobím i měsícům, ale i to jak se správně a vhodně obléci.

                         

Poznávali jsme vesmír a planety pomocí her a encyklopedií. S využitím různých pomůcek a materiálů jsme si zkoušeli vesmír i ve školce. Cvičili jsme jako mimozemšťani, hráli si na kosmonauty, kreslili a malovali.

               

Navštívili jsme Muzeum Říčany a užili jsme si výukový program s názvem „PETruška na cestách“. Dozvěděli jsme se mnoho nového a to, co jsme již věděli, jsme si potvrdili. Jak správně třídit odpad, jak ho recyklovat a nejlépe jak odpadu vůbec předcházet. Co se děje s odpadem, když ho vyhodíme do správného kontejneru a co z něho může dále vzniknout.

              

Téma odpadů jsme se věnovali i ve školce. Tvořili jsme nové věci z odpadového materiálu, shlédli krátký dokument například o upcyklaci. Při pobytu venku jsme pečovali o své okolí s využitím sběrných kleští a ochranných rukavic. V 1. třídě si děti dokonce zahrály pohádku „O princezně Zemi“.

                                                                      

Venku jsme si užili sněhu a zimních radovánek, pozorování a hry se sněhem. Zkoumali jsme a různě tvarovali, stavěli různé stavby s využitím přírodnin. Pečujeme v 2. třídě o morčata Huga a Lojzu a v 3. třídě se děti starají o pakobylky. Skvěle nám funguje EKO služba a využití Kompostíka Šlupíka a nádherně děti sdílejí své zážitky a poznatky díky EVVO deníku.

                                                                                   

Prosinec 2022

„Vánoce a my“

Poslední měsíc v roce 2022 jsme přivítali hned 1.12. zdobením vánočního stromku pro naši školu na Náměstí Míru. Na zdobení se podílela celá mateřská škola, dřevěné ozdobičky malovaly samy děti. Prohlédli jsem si vánoční trhy s tradičními dílnami a řemesly, Betlémek a někteří ochutnali i trdelník 🙂 S ozdobeným stromečkem a ozdobami jsme mysleli i na zvířátka. Děti tvořily pro ptáčky ozdoby z dobrot a nastrojily tak vánoční smrk na zahradě naší školy. Jak je vidět na fotografiích, ptáčkům opravdu chutnalo. S přáním krásných Vánoc děti myslely i na ostatní děti, které si je nemohou užít naplno jako my všichni a tak se podělily o hračky a jiné drobnosti a společně připravily „Krabice od bot“ pro věkově určené děti. Společně jsme pak tyto dárky odnesli všichni na sběrné místo rodinného centra Paleček. Paní nám velmi děkovala a odměnila naše děti samolepkou a přáním hezkých svátků.          

      

            

         

   

   

            

        

   

K Vánocům patří tradice a zvyky, které dětem v 1. patře představil lektor z výukového programu AMPI. Pan lektor dětem ukázal zvyk jmelí, pečení vánočky, lití olova a další. Ve všech třídách si pak děti užily tyto zvyky naplno s paní učitelkami. Objevili čertí miminko, peklo se cukroví, perníčky, louskaly ořechy, pouštěly lodičky, rozkrajovala jablíčka a nakonec nás navštívil Ježíšek 🙂 Děti z druhé třídy navštívily Národní galerii v Anežském klášteře a pozorovaly tak narození Ježíška nad obrazy. Vyzkoušely si psát husím brkem s inkoustem, vybarvily omalovánku. Jiné třídy navštívily vánoční trhy například na Staroměstském náměstí a užívaly si adventní čas.

      

      

      

       

   

   

   

   

   

   

   

      

         

      

         

      

Nakonec všechny děti ve všech třídách uspořádaly vánoční besídky pro rodiče s dílnami. Někde hrály divadýlko, jinde přednášely říkanky či předvedly taneční vystoupení. Všichni si zazpívali vánoční písně a koledy, v dílnách tvořili svícny z jablka, umělého sněhu a přírodnin či další ozdoby pro ptáčky. Užívali jsme si i sněhu – jezdili na lopatách, zkoumali sněhové vločky, tvořili sněhuláka či jiné stavby ze sněhu s využití přírodnin. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2023 mnoho zdraví.

      

      

         

      

      

         

            

         

         

            

      

         

             

      

Listopad 2022

„Abychom byli zdraví“

V měsíci listopadu jsme se věnovali zejména lidskému zdraví a tělu. Poznávali jsme a pojmenovávali části lidského těla, rozlišovali jsme orgány a určovali, na co mají vliv. Také jsme zkoumali naše smysly a vyzkoušeli si, jaké to je bez jednoho být. Děti se měřily, vážily, obkreslovaly a nejen s přírodními materiály napodobily jednotlivé orgány v těle. Zjišťovali jsme, co našemu zdraví prospívá a co škodí. Věnovali jsme se také tomu, jak našemu tělu pomoci, když ho něco trápí.

            

           

Poznávali jsme, co je zdravé a co není, jak správně dbát na naše zdraví. Že je důležitá zdravá strava, pitný režim, hygiena, ale také pohyb či vhodné oblékání podle počasí. Věnovali jsme se vitamínům a  zkoušeli i pokusy, jak vyzrát na bacily. V první třídě proběhla dílna s rodiči, kdy si děti ve spolupráci s rodiči namíchaly zdravé bylinkové čaje.

            

      

   

Nezapomínáme ani na pobyt venku za každého počasí či pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, protože „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Užívali jsme si sluneční paprsky, ale také nepříznivé podzimní počasí. Nezapomněli jsme ani na péči o zahradu. Děti milují hrabání listí a tak jej skvěle přihrnuly ke stromům.

         

      

   

Nejen s pravidelnou EKO službou dohlížíme na ochranu přírody a životní prostředí, péči o vše živé, třídění odpadu či kompostování. Skvěle se osvědčil Kompostík Šlupík i EVVO deník na doma. Nejen děti, ale i rodiče vzali tuto „funkci“ velmi vážně a vše správně šlape. Děti nadšeně nosí naplněné kompostíky a v komunitním kruhu vypráví své zážitky z EVVO deníku.

      

   

   

 

   

      

   

   

   

Hned začátkem listopadu jsme se podívali „Za apoštoly“ na Staroměstskou radnici, v některých třídách se věnovali putování po Praze s ohledem na Pražské pověsti. Ke konci měsíce nás navštívil výukový program AMPI s ukázkou a aktivním zapojením dětí v tématu Adventu a zvyků, tradic či původ Vánoc. Poznali jsme symbol jmelí, ochutnali vánočku a odlili olovo.

         

   

         

      

      

 

 

Říjen 2022

„Podzim kolem nás“

Všechny třídy přivítaly podzim jak se patří…navštívily Čimický háj, kde je čekal ekovýchovný program „Do lesa za stromy“, kterým je provedly lektorky z organizace Lesy hl. m. Prahy. Děti se dozvěděly o životě stromu – cestu od semínka až k velkému stromku. Zahrály si několik pohybových her – Jak roste strom, Oplocenka, poznaly různá semínka, z kterých vyrostou různé druhy stromů. Zjistily, co strom k růstu potřebuje a jak vlastně se semínko zasadí. Poznaly různé listy různých druhů stromů. Na závěr si dozdobily vlastní papírový strom pomocí přírodnin kolem sebe.

                                                                                         
Stále si děti užívají pobyt venku – nejen v parku poznávají a pozorují, jak se příroda na podzim mění a vybarvuje. Také na zahradě pozorujeme změny a děti moc rády o zahradu pečují. Některé třídy také poznávaly a „uspávaly“ stromy na zahradě či v parku při tematickém celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Když stromy usínají“. Děti vnímaly stromy, listí a to jak se na zimu připravují. Nejen zrakem, ale i čichem nebo sluchem. Na konci programu získaly skřítkovo znamení v podobě čar na dlani k uspávání stromů a pozorovaly, zda jim nepřipomíná některý ze stromů.

                                                                                                                                                               
Ve čtvrtek 13.října se na zahradě konala Podzimní slavnost, které se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a příbuzní. Všichni si to moc užili. Zpívalo se, recitovalo, závodilo, skákalo v pytlích, poznávalo, malovalo…nechybělo ani tradiční profesionální vyřezávání dýní od našeho skvělého hosta. Občerstvení bylo pestré nejen od našich paní kuchařek, ale i některé děti na třídách společně něco dobrého připravily. Jako vždy byla slavnost podařená 🙂 Na tomto webu pod záložkou videa je možnost shlédnutí videa ze slavnosti.

                                                      

 

Září 2022

„Naše školka a moje místo v ní“

Prázdniny utekly jako voda a konečně přišlo září…ve všech třídách jsme tak mohli přivítat nové spolužáky, paní učitelky i pana učitele 🙂 Všichni jsme se spolu postupně seznámili, poznávali nové prostředí jak ve třídách, tak po celé školce. Děti si prošly všechny prostory – tělocvičnu, kuchyň, kde nás provedli paní kuchařky, keramickou dílnu, kterou bude část dětí od října navštěvovat s paní učitelkou Bárou, prádelnu s mandlem, kde nás provedla paní školnice a ukázala dětem jak takový mandl funguje a k čemu slouží, ale i zahradu a všechny její části.

            

Na zahradě si děti zvykly velmi rychle, vznikla nová přátelství , všichni se sžili s prostředím naší rozlehlé zahrady, s jejími prvky a krásnými částmi jako je lesík, jezírko, ponk s nářadím, bagr v pískovišti a další.

                                                       

Stejně tak jsme všichni poznávali i okolí jako je park Riegrovy sady, Rajská zahrada či návštěva Václavského náměstí k příležitosti svátku svatého Václava. Nikomu nevadilo ani deštivé počasí, které nás koncem září již provázelo po většinu pobytu venku. Děti sbíraly kaštany, hrály si v loužích, využívaly pomůcky jako dalekohledy či lupy.

                                

                                                                                                 

Na třídách se děti adaptovaly rychle, vymýšlely si společně nová pravidla například i jak pečovat o morčátka ve 2. třídě, jak budeme všichni společně třídit odpad, šetřit vodou, ale i pečovat o truhlíky na terasách a balkónech. Jak zacházet s odpadem nám díky domluvě maminky Otakárka Votavy z 2. třídy přijeli do školky předvést popeláři. Akce se vydařila, děti se vyfotily v kabině, zkusily si být na stupínku a viděly vyklopení kontejneru. Za domluvení velmi děkujeme 🙂

                               

Červen 2022

„Společně na světě“

Čas neúprosně letí a poslední měsíc školního roku je tady. V každé třídě proběhlo loučení s budoucími školáky – 1. třída byla na zmrzlince, 2. třída si užila minigolf, ve 3. třídě se kvůli velkému dešti až na druhý pokus vydařila plavba Prahou, 4. třída se pobavila na Petříně v Zrcadlovém bludišti a 5. třída vyjela vlakem do Krtkova světa. Ostatní děti měly program v jiných třídách a loučení je čeká až v budoucnu. Všem se programy moc líbily a hezká vzpomínka na MŠ Španělskou jim snad vydrží co nejdéle 🙂

                                      

Hned 1.června všechny děti slavily svůj Den a tak ani naší školce se oslava nevyhnula – navštívil nás Maxipes Fík a Ájou a děti si užily pěkné dopoledne s pohádkovými stanovišti . Využívaly svou obratnost, rychlost, znalosti, postřeh, hmat i ostatní smysly a na závěr byly odměněny nanukem.

                

Protože jsme se celý měsíc věnovaly cestování a poznávání cizích zemí, krajin a také exotických zvířat či pokrmů, navštívilo naši školku Divadlo Tondy Novotného se svou Pralesní pohádkou. Zvířátka pralesa byla skvěle ztvárněna jako ručně vyrobení maňásci. Dětem tak byl zábavnou formou přiblížen život několika pralesních zvířat a jejich pátrání po vanilce. Ve třídách se s paní učitelkami poznávalo ale i jinak – poznávaly se cizí země, jejich tradiční jídla a kultura, vlajky a životní styl. Někde děti meditovaly, vnímaly vůni koření, hrály si na indiány.

                

Navštívili jsme Divadlo v Dlouhé a představení Tatínek není k zahození. Konala se po dlouhé odmlce zahradní slavnost pro rodiče s dětmi a další přátele mateřské školy- ty minulé i budoucí. Společně s paní ředitelkou a paní učitelkami děti všechny přivítaly zpěvem písně „Hřej sluníčko, hřej“. Nechybělo občerstvení, pro děti cukrová vata, příjemně nám hrála živá hudba a každý si to užil dle sebe. Navlékání korálků, lovení rybiček, zdobení papíru bublinami z bublifuku, malování na kamínky, chůze po „laně“ a další zábava.

                

Všechny třídy vyrazily na celodenní výlet do Pěnčína na kozí farmu. Děti vytvořily náramky z korálků pro maminky, zjistili jsme, jak korálek vzniká. Prohlédli jsme si farmu – kozy, ovce, slepice, lamy, prasata, krávy. Zjistili jsme, jak se vyrábí kozí či ovčí sýr a dokonce děti ochutnaly. Projeli jsme se vyhlídkovým vláčkem a navštívili místní bylinkovou zahrádku. Dali jsme si oběd a autobusem hurá zpět do školky. Výlet byl parádní.

                    

Celý měsíc jsme s dětmi chodily ven za každého počasí – hrály si s vodou za deště i v horku, využívaly jsme mlhoviště na zahradě, chodily bosky na hmatovém chodníčku. Pečovaly o zvířátka i rostlinky. Čerpali energii ze sluníčka a užívali si dobrou náladu, kterou přejeme všem po celé prázdniny a těšíme se opět v září.

                             

Květen 2022

„Rodina – náš domov“

Hned začátkem května měly svátek všechny maminky…s dětmi jsme si však povídaly nejen o nich, ale věnovaly jsme se všem členům rodiny. Co pro nás rodina a domov znamená, jaké role máme doma? Pracovali jsme s fotografiemi rodin, tvořili stromy života, popisovali své pocity a emoce. Přišlo i několik babiček, aby dětem přečetly knihu, pohádku či povyprávěly něco ze svého života.

V dalších dnech se svátek maminek slavil. Každá třída uspořádala pro maminky i celé rodiny krátké besídky. Připravili si několik básniček, písní či krátké divadélko. Přichystali občerstvení, zábavu a předali dárky maminkám. Slzy ukáply, ale byly to slzičky dojetí a radosti. Nechyběla ani dílna pro rodiče s dětmi – malovalo se na plátěné tašky, zdobili perníčky, míchali čaje z nasušených bylin či ovoce.

         

      

Při pobytu venku neustále pozorujeme měnící se přírodu, chráníme ji…jak ve slunečném tak v deštivém počasí. Hrajeme si s pískem, vodou, rostlinkami.  Rostlinky nám už rostou i na terasách a balkónech, kde jsme si pečlivě promysleli a naplánovali, co tam zasadit. Důležitá byla však i příprava, takže se plelo, hrabalo, kompostovalo. Po vysetí se o vše staráme denně a tak nám vše krásně rychle roste. U některých rostlinek proběhla již první ochutnávka.

                                                                            

   

Na zahradě již při krásném počasí využíváme hmatový chodník či ponk s nářadím. Při návštěvách a procházkách v parku využíváme lupy, dalekohledy, cestovní mikroskop, cvrnkáme kuličky a skáčeme panáka.

                           

Protože dalším tématem bylo poznávání různých profesí a řemesel, navštívilo nás několik rodičů, které nám svou práci představilo blíže. Pátá třída navštívila naopak rodiče jednoho z dětí přímo v jeho zaměstnání – konkrétně v rádiu, kde si vyzkoušely i vytvořit nahrávku.

                        

Závěrem měsíce si všechny třídy v Riegrových sadech užily Pohádkový les, kde na několika stanovištích hledaly zvířátka, tančily, cvičily, kreslily, střílely z luku, chodily na chůdách a na konci zachránily psa Jonatána, kterého měly od Macha a Šebestové za úkol najít. Bylo to zábavné dopoledne i přes deštivé počasí, které nás neodradilo a na děti čekala sladká odměna a stolní hra do každé třídy.

                    

   

   

 

 

Duben 2022

„Co nás jaro učí o životě“

Ve 3. třídě si každé z dětí vytvořilo svoji malou Morenu a na společném třídním výletě ji vypustily po vodě. Všechny děti ale z přírodnin rády tvoří – staví obydlí pro hmyz, skřítky, vytváří si různé pomůcky, nástroje, „vaří“ či prostě jen tak shromažďují vše zajímavé.

           

Oslavili jsme Velikonoce i ve školce – děti dostaly nadílku, navštívily v Národopisném muzeu Velikonoční příběh, kde se dozvěděli mnoho známého i nového co se týká tradic svátků velikonočních. Dokonce si děti upekly jidáše, v 1. třídě si to pro velký úspěch zopakovaly ještě jednou. Některé třídy navštívily velikonoční trhy na Náměstí Míru.

 

  

Konečně se všem společně podařilo úspěšně zorganizovat vypuštění ježčí slečny, o kterou děti z naší MŠ řádně pečovaly a poctivě ji vykrmovaly. V Divoké Šárce nám při vypuštění přálo počasí a dokonce jsme dostali osvědčení.

Protože slunce již přeje, užíváme si pobyt venku s radostí. Sázíme, čicháme, pátráme, pečujeme a sportujeme. Zkoumáním zahrady a tvořením plánků plných poznávání jsme se dočkali i oslavy Dne Země s tématem Zahrada života – život v zahradě. Každá třída si vytvořila „odznaky“ svého týmu. Při shromáždění u magnolie a zpěvu písně Zahrada ticha nás nečekaně překvapil Chemistón, který svými činy a jednáním zahradě nijak nepřál a potřeboval od dětí pomoci. A tak děti plnily různé úkoly na několika stanovištích, kde se něčemu novému přiučily a pomohly tak získat motivační fotografie a vědomosti pro Chemistóna. Získaly diplom a své odznaky si odnesly domů. Pěstíci, vodomilové, květoňové, vzdochomilové i komposťáci se těšily při zkoumání půdy, chytání rybek, opylování, ochutnávání medu, poznávání ptáků či pátrání v „kompostu“.

 

 

 

 

Užíváme si ale i uvnitř – pořádáme oslavy, poznáváme s interaktivní tužkou, hrajeme si na farmy. Ani čarodějnické řádění nás neminulo 🙂

   

 

Březen 2022

„Slunce nás probouzí“

Hned 1. března jsme na třídách slavili Masopust. Všichni se předvedli v tradičních maskách, průvod masek se pohyboval i mezi patry a třídami, kde se vzájemně hostilo, ochutnávalo, tančilo i zpívalo. Někde se pekli lívance, jinde zase Boží Milosti.

                                                                       

Ve školce jsme si užili hudební program „Setkání s písničkou“, kterým děti provázel klarinet. Hrálo se, zpívalo, dupalo, tleskalo, děti tak trénovaly svůj sluch a nakonec byla i pohádka.

    

V průběhu března se začalo konečně oteplovat a tak jsme konečně dosyta užívali zahradu, čerpali vitamin D ze sluníčka a pozorovali, vnímali a pátrali po poslech jara. Stejně tak v parku či Rajské zahradě – příroda se probouzí a kouzlí nám úsměv na tváři. Využívali jsme všech smyslů, hráli si na meteorology, malovali, kreslili, pátrali s lupami a dalekohledy, zamýšleli se nad tím, co v nás příroda vyvolává za pocity, kde je nám dobře na zahradě či jinde v přírodě.

                                                              

Jak říká pranostika „Březen za kamna vlezem“, tak se počasí i zachovalo. Opět začala být zima, ale my chodíme ven za každého počasí a tak nás nic nepřekvapí.

                 

Venku využíváme různé klíče a pomůcky k pozorování a poznávání, některé si dokonce děti samy tvoří. Nebo naopak využívají přírodniny pro další práci jako například rostlinky na záložky do knihy, protože březen je znám jako měsíc knihy.

       

Probouzí se nejenom rostliny, ale i živočichové- vracejí se ptáci z teplých krajin, hmyz a drobní živočichové opět ožívají. Ve třídách nechybí ani všelijaké pokusy a bádání, které děti nesmírně baví. Příprava na jaro vrcholila a tak ani děti nezahálely a začaly plánovat, kde a co se zasadí a bude plodit.

           

Některé třídy již navštívily komentovanou prohlídku v Národním muzeu s názvem Zázraky evoluce „Zvířata od nejmenších po největší“, jedná se o prohlídku „světem“ zvířat. Děti se dozvěděly, kdo se čím živí, která zvířata můžeme potkat v naší přírodě. Nechybí ani zapojení zraku, sluchu i hmatu. Ostatní třídy tato akce ještě čeká v měsíci dubnu.

   

 

 

Únor 2022

„Zima nás baví“

S dětmi jsme si v únoru užili zimní sporty a radovánky – v některých třídách stejně jako letos v Pekingu vypukly zimní olympijské hry – kdy si děti vyzkoušely spoustu sportů na vlastní kůži – lyžovalo se, „bobovalo“, hrál se „lední hokej“, házelo se „sněhovou koulí“ na cíl. Děti byly odměněny medailemi, ať už „zlatými“ či vytvořenými. Vítězů tak byla spousta, protože fair play dodržoval každý.

 

Pozorovali jsme změny počasí a přírody v zimě…u rostlin i zvířat, na zahradě, v parku, všude kolem nás. Věnovali jsme se stopování zvířátek, dokrmování ptáků i dalších zvířat v lese. Ptáčky jsme blíže poznali na základě tematického celku dle plynulého učení Josepha Cornella s názvem „Ptáci v zimě“. Fází probuzení nadšení nás provázela pohádka Veliký sníh a pohybová hra „sběr potravy“- kolíčky jako zobáčky 🙂 Další fáze spočívá v zaměření pozornosti, kdy jsme si představili potravu vhodnou pro ptáčky a děti i ochutnaly (jedlou) potravu s vyřazením zraku. Poté společně pátraly po stopách ptáčků – ať už hledáním peří či pozorováním dalekohledem nebo stop lupou. Hrou „Dřepni si, až uslyšíš ptáčka“ se děti soustředily na svůj sluch a slyšely tak ptáčků mnoho. Při fázi přímého prožitku jsme byli jako jeden fotoaparát a děti svým zrakem vyfotografovaly fotografii, kterou poté zakreslily. Během poslední fáze sdílení inspirace jsme při pokusu „Co nejvíce chutná ptáčkům?“ zjistili, že je to vařený brambor, oříšky a ovesné vločky.

                             

Všechny třídy navštívily postupně Muzeum skla Portheimka, kdy nechyběla prohlídka  muzea ledové krásy s průvodcem. Viděli jsme plíce i cukrovinky ze skla, vázy oblečené do látky, nekončící moře ze skla či celé divadlo ze skla. Poznali jsme, jak se sklo vyrábí a recykluje. Na závěr si všechny děti v dílničce vyryly ornamenty do skleněných svícnů, pomalovaly si papírové sáčky a výtvory odnesly domů.

             

Návštěvu parku či zahrady si nenecháme ujít žádný den (krom nepříznivého počasí – silného větru). Když bylo vhodné počasí, stihli si děti pohrát i s ledem a vyzkoušet tak jeho vlastnosti. Nechybí však hry u ponku, sběr různých přírodních materiálů, které děti užijí dle své fantazie opravdu dosyta nebo třeba i lezení po stromech.

                       

S předškoláky jsme navštívili ZŠ Na Smetance, kde děti nahlédli do výuky a někteří dokonce pozdravili své minulé spolužáky ze školky. Jelikož hned 1.3. vrcholí Masopust, nesměla chybět řádná příprava a připomenutí tak všech možných zvyků, tradic, receptů na všelijaké masopustní hodování, nácvik básní, písní či vymýšlení a zhotovení tradičních masopustních masek.

                       

 

 

Leden 2022

„Co děláme celý rok pro sebe a náš svět“

Ve třídách nás navštívili Tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar a nezapomněli nám na dveřích nechat křídou vzkaz k naší ochraně. Na krále si děti ve třídách i zahrály, koruny vyrobily a různě ozdobily, takže králů bylo nakonec více, než jen tři 🙂

 

Děti věděly, že začíná nový rok – přiblížili jsme si tak měsíce v roce, roční období, dny v týdnu, změny času i střídání dne a noci. Pozorovali jsme, jak se vše mění kolem nás a ovlivňuje to náš režim – sledovali jsme počasí, změnu vlhkosti pomocí vyrobené minimeteostanice, proměny a pohyb mraků na obloze… vyrobili jsme si kalendáře, hodiny, dalekohledy, pozorovací okénka, větrníky. Přiřazovali jsme různé symboly k ročním obdobím i měsícům, vybírali si vhodné oblečení, aby nás venku chránilo a mohli jsme tak vyzkoušet led, déšť, mráz i sníh.

         

         

          

         

       

           

Přijela nás navštívit paní se psem Guccim, kdy nám společně předvedli, jak se pes chová a projevuje v různých situacích, a jak bychom se v určitých chvílích měli zachovat my, aby to bylo správné a hlavně bezpečné. Některé hry a tipy jsme si zanedlouho mohli vyzkoušet při běžných návštěvách parku a děti si tak vše skvěle zapamatovaly a potrénovaly.

     

Předškoláci vyrazili na další etapu Hurá do opery a užili si Baletní chvilky pestrého představení. Později do školky dorazilo Sférické kino s tématem vesmíru, kterému jsme se také následně se všemi dětmi věnovali. Poznali jsme galaxii, sluneční soustavu a její planety, děti dokonce vymýšlely, jak by vypadaly takové jejich vlastní planety a čím by byly charakteristické. Zkusily si, jak se pohybují takoví astronauté, postavily společně rakety připravené k odletu 🙂

      

        

Děti přišly na to, jak je ta naše planeta Země vlastně křehká a jak je důležité o vše na ní pečovat a chránit. Do kterých kontejnerů a jak třídit, jak odpadky recyklovat a využít k dalšímu prospěchu – vzniklo tak mnoho zajímavých výtvorů z „odpadků“ či na odpadky jako například hliníkožrout Ben, hračky jako letadlo či „bezpečný“ meč. V některých třídách děti opět s radostí vyzkoušely „sběrače“ odpadků, při kterých vysbíraly (s dodržením hygienických pravidel) pěknou várku odpadků v Riegrových sadech.

                  

            

 

Prosinec 2021

„Vánoce a my“

Hned na začátku prosince jsme navštívili Náměstí Míru, kde jsme ozdobili vánoční stromek určený pro naši školku. Ozdoby byly dětmi vytvořené ze slaného těsta, které vypracovaly – nechyběly ozdoby jako kapříci, stromečky, zvonky, hvězdy či pan perníček. Některé třídy si zazpívaly u dřevěného betléma vánoční koledy.

        

Na třídách jsme se věnovali vánočním přípravám a času adventnímu – připomněli jsme si adventní postavy jako svatá Barbora, Mikuláš či Lucie. Jaké zvyky a pověry je provází…Mikuláš nezapomněl ani na děti v naší školce. Děti pekli cukroví či perníčky, pouštěly lodičky ze skořápek od ořechů, ochutnávaly exotické ovoce.

               

Všichni jsme společně sbírali oblečení a hračky pro dobročinné účely, kdy děti nakonec donesly a předaly „Krabice od bot“ do rodinného centra Paleček, z kterého poputují konkrétním dětem a rozzáří se tak další dětská očka.

   

Obdarovat jsme nezapomněli ani zvířátka – a to nejen přikrmováním ptáčků do krmítek, péčí a krmením naší ježčí slečny, ale děti ozdobily vánoční smrk na zahradě naší školky vytvořenými ozdobami z koksového ořechu, jablek, semínek či jiných zdravých dobrot, která zvířátkům udělají radost. A když se všechno zasypalo sněhem, poznávaly děti jeho vlastnosti a vyřádily se.

                             

Navštívilo nás divadlo „Andělé ze zapomenuté skříňky“, které bylo opravdu krásné a děti si moc užily zábavné, ale poučné podání příběhu „anděli“, zazpívaly si i některé vánoční písně a koledy.

   

Za půlí prosince čekalo na děti ve třídách překvapení – nechyběl ozdobený vánoční stromek, ale také nadílka pro děti v podobě hraček, knih, nových her, pomůcek a mnoha dalšího, jenž si děti mohou ve školce užívat naplno. Vše bylo spojené s tradicemi a zvyky, stejně tak jako o vánočních besídkách pro rodiče, kterými jsme prosinec zakončili 🙂

         

 

Listopad 2021

„Abychom byli zdraví“

Listopad jsme si užili ještě jako podzimní měsíc plnými doušky. Pozorovali jsme měnící se přírodu před zimou. Věnovali jsme se práci na zahradě – hrabání listí, přihrnování listí ke stromům a keřům, přípravě záhonů a truhlíků na zimu, začali jsme přikrmovat ptáčky. Předškoláci navštívili Toulcův dvůr a užili si program „Máme rádi zvířata“ či „Ptačí příběhy“, mladší děti měly adekvátní program ve školce a jejím okolí.