Provoz MŠ

Zájemci z vybraných profesí by se měli hlásit přes svá personální oddělení na Magistrát hlavního města Prahy, který alokaci dětí do jednotlivých škol a školek zaštiťuje.

Informace pro rodiče dětí v IZS (od 1.3.2021)

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

Nouzový stav

IZS Seznamovací list – nouzový stav

ZMOCNĚNÍ k převzetí dítěte

Evidenční-list

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí od 1.3. do 21.3. 2021. MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokyny ke vzdělávání budou rodičům předávány prostřednictvím e-tříd.

Ošetřovné – podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení, další informace viz. odkaz.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Školné – předpis na březen je 0, Kč, prosíme školné nehraďte, případné platby za školné budeme vracet zpět na běžný účet. 

 

 

Vážení rodiče, informace k prázdninovým provozům budou včas vyvěšené na stránkách  kmenových škol, prosíme o trpělivost.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

.