Provoz MŠ

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 

Provozní doba školy:     7:00 – 17:30

Platby a omluvy:

Platba za školné je v případě, že dítě do MŠ nedochází, NEVRATNÁ. Včas odhlášené stravné bude vráceno na bankovní účet rodičů uvedený v přihlášce do MŠ.

Omluvy (odhlášky stravného) vždy do 8:00 příslušného dne na tel. čísle: 722 290 343 nebo předem zápisem do docházkového sešitu v šatně. Pokud není dítě včas odhlášeno z docházky jedním z uvedených způsobů, stravné se započítává.

Docházka a vyzvedávání dítěte:

Doporučený příchod dětí je do 8:00. V 8:30 se MŠ zamyká.

Dítě lze vyzvedávat po obědě v době od 12:00 do 13:00 (v 13:00 se škola zamyká z důvodu úklidu).

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 15:00 do 17:30. V 17:30 se již škola ZAMYKÁ.

 

Dítě lze předat pouze zákonnému zástupci, či osobě zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte pověřené – na základě vyplněného formuláře „Zmocnění k vyzvedávání dítěte“. Formulář na požádání vydají paní učitelky v den nástupu dítěte do MŠ. Bez podpisu obou rodičů a zmocněné osoby je formulář neplatný a dítě nebude této osobě vydáno.

Rodiče stvrdí svým podpisem, že se seznámili s obsahem školního řádu a budou jej dodržovat. Školní řád je spolu s dalšími informacemi k dispozici na webu školy www.msspanelska.cz.

S sebou do MŠ:

  • Pohodlné oblečení přiměřené počasí na zahradu i do interiéru
  • Náhradní prádlo, ponožky a oblečení
  • Pokrývku hlavy (v případě pěkného počasí budou děti venku trávit většinu dopoledne)
  • Pyžamo
  • Pevné bačkory a pevnou obuv na ven (přiměřené počasí) – ne pantofle
  • Holinky, pláštěnku (nepromokavou bundu s kapucí) – dopoledne ven chodíme za každého počasí
  • Kelímek na pití

     VŠE PODEPSANÉ!

Vzhledem k rekonstrukci zahrady není možné z organizačních důvodů pobyt venku realizovat v odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách využíváme k pobytu venku hřiště MŠ Na Smetance nebo Riegrovy sady.

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – školní rok 2020/2021

 

Obnovení provozu od 25.5.2020

Čestné prohlášení

Provoz MŠ do konce školního roku 2019/20

 

Vyplňte a zašlete nám pouze část A- jméno, rodné číslo

Žádost o ošetřovné

 

 

 

Mateřská škola s internátní péčí je v provozu od pondělí 07.00 hodin nepřetržitě do pátku 18.00 hodin (nebo začíná provoz prvním pracovním dnem po pracovním volnu a končí posledním pracovním dnem před pracovním volnem).

 

Zahrada mateřské školy s internátní péčí a její vybavení je přístupna dětem pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.