Provoz MŠ

 

VÁŽENÍ RODIČE,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy, ale se zvýšenými hygienickými opatřeními (tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorách s velkým počtem osob apod.)

Vzhledem k pokračování koronavirové situace a pokynům z MŠMT však budou některé pravidelné akce omezené, nebo zrušené.

  • Pobyt v mateřské škole je bez roušek, doporučujeme, aby dítě doprovázela pouze jedna osoba.
  • Před vstupem použijte dezinfekci u vchodu.
  • Pobyt v šatně omezte na dobu nezbytně nutnou.
  • Při příchodu do školy si dítě řádně umyje ruce pod dohledem rodiče. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do umývárny ani jídelny.

Rodiče sledují zdravotní stav dítěte a v případě, že jeví známky akutního onemocnění, není do školy vpuštěno (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.). V případě, že se příznaky objeví během dne, je dítě izolováno a  zákonný zástupce si dítě bezodkladně vyzvedne a informuje lékaře.

 

 

 

 

 

Mateřská škola s internátní péčí je v provozu od pondělí 07.00 hodin nepřetržitě do pátku 18.00 hodin (nebo začíná provoz prvním pracovním dnem po pracovním volnu a končí posledním pracovním dnem před pracovním volnem).

 

Zahrada mateřské školy s internátní péčí a její vybavení je přístupna dětem pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.