4.třída

 

Naše třída se nachází v prvním patře mateřské školy. Má vlastní vchod, šatnu, umývárnu a ložnici. O jídelnu a keramickou dílnu, které jsou umístěné na našem patře, se dělíme se 3. třídou.

Výhodou třídy je její prostornost, která nám umožňuje, aby děti měly většinu hraček, knih a pomůcek ve svém dosahu. Ke třídě také přiléhá zastřešená terasa, kterou rovněž můžeme využívat k výuce i ke hře.

Třída je uspořádaná do jednotlivých částí (koutků), které mají různý účel a podporují hru, zvídavost a tvořivost dětí. „Kostkoviště“ je bohatě vybaveno různými stavebnicemi a konstruktivními hrami. Kuchyňský kout, obchod a kadeřnictví umožnují dětem rozvíjet námětové hry. Odpočinkový kout s knihovnou slouží zároveň jako místo setkávání a zklidnění. Část třídy se stolky slouží k volnému i řízenému tvoření, vyrábění, práci s předškoláky, skládání a hraní společenských her. Environmentální pracovní stolek je vybaven nářadím, výzkumnými pomůckami, přírodními materiály, didaktickými hrami a knihami o přírodě. Děti zde mohou zkoumat, pracovat, učit se.

Na environmentální výchovu klademe velký důraz. Ve třídě pečujeme o křečka, staráme se o květiny, na terase u jídelny pěstujeme ve vyvýšených záhonech vlastní bylinky a zeleninu, třídíme odpad, kompostujeme, šetříme vodou i materiály, ven chodíme za každého počasí a často se vracíme špinaví a unavení, ale zato spokojení. Pomáháme pečovat o společnou zahradu, která je rozdělena do různých částí, ve kterých se třídy pravidelně střídají. V lesíku si hrajeme s přírodninami, stavíme bunkry a domečky, houpeme se v síti, překonáváme překážky. Na velké zahradě pozorujeme dění na louce a v jezírku, čistíme jej, pečujeme o květinové záhony, zaléváme dešťovou vodou, hrajeme si v písku, sportujeme. Na přední zahradě jezdíme na kolech a odrážedlech, kreslíme křídami, hrajeme si pod magnolií. Často vyrážíme také do parku, na vycházky nebo na výlety.

Pořádáme hodně školních i třídních akcí, některé z nich i pro rodiče. Snažíme se s rodinou navozovat úzkou spolupráci. Pravidelně informujeme o dění ve třídě na nástěnce i v e-třídě (virtuálním třídním prostoru), ale jsme otevřeni zejména osobnímu kontaktu a komunikaci.

Snažíme se jak mezi dětmi, tak směrem k rodičům budovat přátelské prostředí, v němž panuje příjemná atmosféra a hezké vztahy, založené na komunikaci, důvěře, společně vytvářených, pochopených a vyžadovaných pravidlech. Děti vedeme zejména k úctě životu (lidem i přírodě), pěkným vztahům, slušnému chování, otevřenému myšlení a tvořivosti.

To je naše třída…