2.třída

 

 

Ve 2. patře se nachází věkově heterogenní třída pro 24 dětí.

Obsah vzdělávání je zajištěn na základě třídního vzdělávacího programu, který si učitelky tvoří dle potřeb a zájmu dětí a zároveň vychází ze školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“.

Od nástupu dítěte do mateřské školy je kladen důraz na adaptaci nových dětí na prostředí, na rozvoj osobnosti dětí a děti jsou také připravovány na základní školu. Ve třídě je vytvářena příjemná atmosféra a může tak docházet k navazování vzájemných přátelských vztahů. Děti jsou vedeny k upevňování morálních hodnot a dohodnutých pravidel. Také jsou vedeny ke vzájemné pomoci a k péči o zvíře, protože ve třídě mají želvu Dorotku, o kterou se společně starají.

Děti mají k dispozici velké množství rozmanitých didaktických prvků a herních koutků. Každý týden chodí cvičit do tělocvičny přímo v budově mateřské školy a každý týden tvoří z keramické hlíny. Ke třídě patří terasa s truhlíky, ve kterých děti pěstují vlastní zeleninu a bylinky. Pobyt venku trávíme na přilehlé zahradě, nebo vycházkami do okolí či do Riegrových sadů. Pro děti jsou organizovány různé aktivity, tematické dny,  exkurze a výlety.